Truye^.n Cu+o+`i Vie^.t Nam
Make your own free website on Tripod.com

TruyŒn Cܩi ViŒt Nam

[Bm Ch C][Mt Trm B][C Bo Tui Su ܮc Khng][Quan Ln Mua Vng][Dn Gin Quan][Quan Th V Quan V X Nhau][DiŒu K‰][B My Ch‰t Vi Tao Cha][C Con Giun t][Ba Anh y T][Bn Cng Su Cng][Ghen][Sao Vi Ch‰t][Con ThanhTnh][St Sinh Ti Nng Lm][H‰t Khoe Ch][Cha C V S ng Thi Ti][Xin TiŠn Tin][Nht Bn Tr†ng, Nht Bn Khinh][C Du Th Ti Ch R‹][Lm Theo B V]

flower

1. Bm Ch C

Nh n† thy quan li tham nhng, trong lng rt khinh. Mt hm, cc quan ‰n nh chi, trong s c c my bn ng song thu trܧc. ng ta bo ngܩi nh d†n rܮu th‰t.
Ngܩi nh bng mm ln, ng ta ng dy tha:
- Ch my khi rng ‰n nh tm, cc ngi c bng yu nh nho thanh bch ‰n chi, c chn rܮu nht xin cc ngi chi‰u c cho.
Cc quan cm a, bp my mn. Cc quan n thy ngon miŒng, liŠn khŠ kh hi: y a g, kia bt g...
Nh nho thong th ni:
- y l ch, kia cng l ch, bm ton ch c.

2. Mt Trm B

Mt ngܩi va mi tu ܮc con b. Ti i ng, anh ta cht chung b cn thn ri li ǥt ci chng ngay gia li ra vo m nm ng. y th‰ m ban m, k trm vn vo dt mt b ca anh ta. Xt rut, anh ta trnh quan:
- Bm quan, chc l chng n dt b chui qua chng con nm m i ra.
Quan nghe ni v lš qu bt cܩi:
- Con b ch c phi con ch, con mo u m chui qua gm chng!
- D, bm quan, th‰ th chng n dt b ca con i li no? Sng dy ci chng con nm vn ‹ y nguyn ch‡ c chn li ra vo kia m!
- ngc! My ng say, chng n khing chng my nm ra mt bn, dt b ra ri li khing vŠ ch‡ c...
Ngܩi kia nh v l, ni:
- , th‰ ra quan thng ng vi b†n trm, nn mi t tܩng ܮc nh th‰ ch!

3. C Bo Tui Su ܮc Khng

n rng c mt ng quan huyŒn rt thanh lim, khng n ca dt bao gi. B huyŒn thy tnh chng nh vy cng khng dm nhn l ca ai. C lng n† mun nh quan huyŒn bnh cho ܮc kiŒn, nhng mang l vt g ‰n, quan cng gt i h‰t. H† mi tm cch t lt vi b huyŒn. B huyŒn cng chi y y:
- Nh ti thanh lim lm, ti m nhn ca cc ng th mi, mܩi lm nm sau, ng y bi‰t ng y cng vn cn ry la ti c y! Dn lng nn n mi, b n‹ tnh mi by cch:
- Quan huyŒn nh ti tui "t". Dn lng c š nh vy, th hy vŠ c mt con chut bc ‰n y, ri ti c ni gim cho, h†a may ܮc chng!
Dn lng nghe li, vŠ c mt con chut cng tht to, rut ǥc, ton bng bc em ‰n.
Mt hm, ng huyŒn trng thy con chut bc, mi hi u ra, b huyŒn liŠn em s tnh k‹ li. Nghe xong, ng huyŒn mng:
- Sao m ngc vy! Li i bo l tui "t"! C bot tui "Su" c ܮc khng!

4. Quan Ln Mua Vng

Theo lŒ ngy xa, ai lm quan th mua mn g cng ch phi tr na gi tiŠn, tr mua vng phi tr .
Mt ng quan n† va ‰n nhm cha, bo hiŒu vng em hai lng ‰n bn cho ngi. Ch hiŒu vng nghe ti‰ng quan d nh c†p, mi bm:
- Vng m‡i lng thc gi su chc ng, song quan ln th tr mt na cng ܮc.
Quan cm hai lng vng xem, ri ung dung b mt lng vo ti. Ch hiŒu tܪng quan ch mua c mt lng, cn lng kia tr li, nn khi quan vo nh trong, anh ta vn ng y Ǯi tr tiŠn. Hi lu quan ra, thy vy mi hi:
- Mua bn xong ri, cn ng y lm g?
Ch hiŒu vng p: - Con ch quan ln tr tiŠn cho.
Quan bo: - TiŠn tr ri, cn i g na?
Ch hiŒu vng p: - Hai lng, quan tr li mt lng, ly mt lng.
Quan ni gin:
- Nh ngi l tht! Nh ngi bo ta tr mt na cng ܮc. Ta mua hai lng, nhng ch ly mt, tr li mt chng phi l tr mt na l g!

5. Dn Gin Quan

C hai anh lnh hu h quan lu ngay, thy quan c li hay n tiŠn, c c viŒc vo ca quan l y nh b nh p tn tŒ, ‰n lc x tiŠn ra mi thi.
Mt hm, r‡i ri, hai anh ngi kho chuyŒn vi nhau, ni xu quan. Mt anh bo:
- c th‰ th c ngy dn n qut li cho m xem!
Quan qun qut chi qun quan
Dn dn dn chi dn dn
Quan l quan, quan qun dn
Dn l dn, dn gin quan.
Chng ng quan i qua nghe ܮc trn mt hi: - Bay ni g th‰?
Anh kia ni cha:
- Bm quan, con bo: "Quan qun dn, dn... cn quan. Khng c quan th ai cai tr dn".

6. Quan Th V Quan V X Nhau

Quan V ght quan Th, trng thy quan mi †c mt v‰ cu i x:
Th vo hu, th ng th trng,
Th cng mun, th khng c y.
Bn ch th ay c bn ngha v ܮc gi thch ngay, ch th u l hu h, ch th hai l trng, ch th ba l mun, ch th t l y.
Quan th tc qu i li:
V cy mnh, v ra v ma,
V gp ma, v ܧt c lng.
Bn ch v cng c bn ngha v ܮc gi thch ngay nh bn ch th v‰ trn. Hai bn i nhau u gii c, tht l k tm lng ngܩi na cn.

7. DiŒu K‰

Mt quan v c tnh s v. Mt hm, ang cm c vi gic bin thy, b‡ng nghe tin mt bo l phu nhn ang sau lng xng ti ‹ hi ti quan vŠ viŒc quan em nng hu i theo, quan bn triŒu tp ban tham mu li vn k‰.
K a k‰ ny, ngܩi by mu n†, tܧng qun Šu thy khng n. B‡ng mt vin qun s, vn dng ru qup, ti‰n li tu rng:
- Trܧc mt, ch qun nh gi bo, sau lng phu nhn nh nܧc l. Song l†t vo tay gic khng nguy bng l†t vo tay phu nhn. Ch c nܧc tܧng qun hng gic, ‹ thot khi tay phu nhn l hay hn c.
ng tܧng v‡ i khen:
- DiŒu k‰! TuyŒt diŒu k‰!

8. B My Ch‰t Vi Tao Cha

Mt anh, nh c gi‡, v va lm c‡ xong, ǥt ln bn th th mt con rui ‰n u ngay ln a tht. Ch v vi ku ln:
- Thi ch‰t ri! Mm cm cng ng b m anh khng coi cn thn ‹ rui n u vo, lm u‰ tp mt ri!
Anh chng nghe th‰, gin con rui lm, ngh bng: Hai v chng lng thnh lm ܮc mm cm m con rui n lm u‰, gi c cng, ng b cng khng vŠ hܪng na, liŠn ln huyŒn ku:
- Bm ly quan ln, chng ti vt v quanh nm hm nay mi lm uc mm cm cng ng b, th‰ m con rui n s vo, lm u‰ c. Xin quan ln x ti nh.
Quan nghe xong bo:
- Tao cho php my t ry h thy n bt k u, c nh cho ch‰t.
Quan va bung li, th mt con rui ‰n u ngay trn m quan.
Anh kia trng thy, mm mi, giang tay tt bp vo mt quan chi:
- B my! ch‰t vi ng cha!

9. C Con Giun t

Quan tun rm ru, ngi n cm vi quan n khng ru. C ht cm dnh vo ru quan tun, anh lnh hu quan tun vi bm:
- Bm c ln, trong b ru c ln c hn ng†c minh chu. Quan tun thng thng vut ru ‹ cho ht cm ri xung.
Quan n vŠ nh, bo anh lnh hu mnh:
- y my xem! Lnh bn quan tun khn ngoan th‰ y! Gi my h†c ܮc nh n th c phi tao cng ܮc mt mt khng?
Cch my hm sau, quan tun sang quan n n cm. C si bn dnh mp quan n, anh lnh hu quan n trng thy vi bm:
- Bm c ln, trn mp c ln c con giun t y !

10. Ba Anh y T

Mt lo nh giu c ba anh y t, nhng m‡i anh mt tnh, anh th rt cn thn, anh th rt lo xa, cn mt anh th rt l php. Lo ly lm ǡc š lm.
Mt hm, cu con c lo ng xung ao, anh cn thn trng thy, chy vŠ tha vi ch:
- Tha ng, cy c nh ng xung ao, xin ng cho php con i vt cu ln !
Vt ln ܮc, th cu c ch‰t ngoo ri. Lo liŠn vc gy ui, anh cn thn chy bi‰n. Lo sai anh lo xa i mua o quan vŠ liŒm. ܮc mt lc, anh ny mang vŠ hai ci. Thy th‰ ng ch trng mt:
- Ti sao mua nhng hai ci, thng kia?
Anh ny tr li:
- y, con mua phng xa, nh cu hai c ch‰t ui th c ci dng ngay.
Lo li vc gy ui i.
Ch cn anh l php vn ܮc lng ch. Mt hm, anh ta cng mt ngܩi na cng ch nh i chi. ‰n ch‡ li bn ngp ‰n lng ng chn m anh ta vn vui v khng mt li phn nn. Thy th‰ ng ch khen:
- Anh kh lm, bi‰t chu kh. C c i ri ‰n t‰t ta s may cho b cnh.
Va ni ‰n y th anh y t dt cng xung gia ng bn khoanh tay l php ni:
- Con xin a t ng!

11. Bn Cng Su Cng

Mt thy cai sai lnh lŒ i trt gp (1); bo anh ta ly nga m cܫi. Anh lnh lŒ git nga ra ܩng nhng khng cܫi, c xn qun ln tn gi, cm c chy theo nga. Ngܩi qua ܩng ly lm l hi:
- Anh in hay sao m khng cܫi ln nga chy cho mau?
Anh lnh lΠtr li:
- Kho cho anh! Bn cng li nhanh hn su cng ܮc !
(1) trt: cng nh ngy nay ta ni cng vn

12. Ghen

Mt anh h†c tr c tnh hay ghen mun th lng v. Ti ‰n anh ta ngi np mt x, Ǯi v di qua th chy ra m chm ly. V git mnh ku ln. Anh ta mng lm, ni:
- R tht phc nh mnh. ܮc ngܩi v trinh ti‰t.
Mt hm, xem s ‰n ch‡ Tn Ci gi‰t Nhc Phi anh ta gin lm, tay ang cm ci chn, qung xung t v tan. V thy th‰, ni:
- C nh c mܩi ci chn, p mt chn ri, cn ci ny li p nt, ly g m ung nܧc?
Anh ta nghe ni, trn mt qut to ln:
- , ! Mnh bnh thng Tn Ci ! Hay l mnh thng dm vi n?

13. Sau Vi Ch‰t

Mt ng thy lang xa nay vn khoe cha bŒnh gii, ngy n† c mt ng lo Ƕt ngt li hi:
- Lo nghe thy cha bŒnh thn lm, thy cha khi ܮc my m ri?
ng lang qu quy‰t p:
- Bao nhiu m m nghe li ti l cha khi h‰t.
ng lo cau mt ni:
- Thy qun ri ? Thy bo thng chu nh ti ung thuc ca thy mt nm th khi, sao n mi ung ܮc ba thng ch‰t?
ng lang xua tay ni:
- R rng ti cu nh khng chu nghe li ti. Ti bo ung thuc mt nm, sao mi ung ba thng vi ch‰t? C ung thuc nm, xem c khi khng no?

14. Con Thanh Tnh

ng quan n† mun n tht ‰ch, sai lnh i bt, nhng li khng mun dng ti‰ng "‰ch", nghe khng sang, bo l i bt con thanh tnh, š ni trong sch, khng n bn.
Lnh ngh nt c m khng hi‹u "con thanh tnh" l con g, gp ai cng hi. Hi nh s, nh s ni:
- trn ǩi ny, ch c nh tu hnh l thanh tnh thi!
Lnh mng qu bt s tri li, li vŠ ‹ dܧi nh giam, vi vng ln cng ܩng tha:
- Bm con bt ܮc con thanh tnh vŠ y ri .
Quan truyŠn: - Th‰ th cht u lt da cho ta!
S nghe, s mt va, ly lc.
- Nh anh ln bm quan, hm qua ti c n my mi‰ng tht cy, chng ܮc thanh tnh na, xin quan xt cho!

15. St Sinh Ti Nng Lm

Mt ngܩi nh c em c vo ch bn. C nh s trng thy, bo:
- Ngy no ngi cng st sinh, ti nng lm! ‹ nh cha lm l sm hi cho, c bng lng khng?
Ngܩi nh c hi: - Sm hi th phi th‰ no?
S bo: - Bn r c cho nh cha ‹ nh cha phng sinh, th xung ao.
Ngܩi nh c ni:
- Vng! Nhng xin nh cha cho m‡i con nm tiŠn, ch km khng ܮc.
S ni:
- Nam m pht! Sao ǡt th‰! Xa nay nh cha vn mua c rn hng cm cng ch c ba tiŠn mt con, na l c cha rn.

16. H‰t Khoe Ch

C mt nh s hay khoe ch, thch i p. Mt hm, h†c tr vo vui cnh cha, nh s ra cu i, thch i:
- Nht s nh nng, h‰t go chy rng, nht nng nh s
Thy cu i c š chm ch†c mnh, anh h†c tr liŠn tr mi‰ng:
- Trn s dܧi si, ngng lng tr li, trn vi dܧi s
T , nh s ch lo †c kinh kŒ, khng dm khoe ch na.

17. Cha C V ng S Thi Ti

Mt ng cha thy s ang ng n lm l, mun x ng s, †c lung mt v‰ cu i:
S ng ng n, vi ra kia, ti‹u ra y.
Vi va c š v vi, va c š i tiŒn, ti‹u va c š ch ti‹u, va c š ti‹u tiŒn.
Nh s cng khng va, ch hm ch nht tht cho ang ra ti mivo nh th i li:
C cha ra ti, tra Ǣng trܧc, s Ǣng sau.
Cu i li cng ti tnh! Cha c hai ngha: ng cha, v "tra" vo; s cng c hai š: b s (souer) v s m.

18. Xin TiŠn Tin

C hai anh hay ni lo. Mt hm, cng i tm vi nhau, anh n† mun le anh kia, nn mang theo nm tiŠn ca mnh ri ln cung nܧc, lc ngoi ln cha nm tiŠn ra, ni:
- Tao ln xung gp hai ng tin ang nh c. Tao vo xem th hai ng y cho tao nm tiŠn bo i ch‡ khc. Tao mng qu bi ln y.
Anh kia bi‰t anh ny ni lo, nh x li. Anh ta gi b tin l tht, hi:
- Th‰t ! Th‰t th ‹ tao ln xung xem, may ra xin ܮc my tiŠn na th hay.
Ni ri liŠn ln xung. Mt lt bi ln:
- Tao li gp hai ng tin nh c. Tao mon men ‰n nh xin tiŠn, th hai ng y mng, bo: "Thng trܧc xung y, cho nm tiŠn bo vŠ chia nhau. Vy cn xung quy ry g na!"
Bi‰t l b x, nhng anh n† cng nh phi chia cho anh kia hai tiŠn rܫi.

19. Nht Bn Tr†ng, Nht Bn Khinh

Mt anh th mc hay ch vo lm cho nh mt ng quan hu tr. ng quan thy anh ta lanh li, ni nng hot bt, mi hi:
- Trܧc kia anh c h†c hnh ܮc ch g khng?
Anh ta tr li: - Bm c !
ng quan liŠn ch con nga bch qu ca mnh ang ng n gc sn, bo:
- Anh th lm bi th vnh con nga xem, hay th ta s thܪng.
Anh th mc ng khu †c:
- Bch m mao nh tuy‰t (Nga trng lng nh tuy‰t)
- T tc cng nh thi‰t (Bn chn cng nh st)
- Tܧng cng kœ bch m (Ngi cܫi nga trng)
- Bch m tu nh phi (Nga trng chy nh bay)

Quan gt g khen hay, ri thܪng cho mt thng thc, mt quan tiŠn.
Anh th ra vŠ, gnh bn thng thc, bn lŠ, tht bn nng bn nh, liŠn ni ch: "Nht bn tr†ng, nht bn khinh". Quan nghe ni liŠn cho thm mt thng thc na ‹ gnh cho cn.
Anh ta vŠ nh k‹ li cu chuyŒn cho m†i ngܩi nghe. C anh hng xm, dt ǥc cn mai, nhng thy ܮc lm tiŠn, lm thc nh th‰, ni tnh tham, liŠn bo anh th mc dy cho bi th v cu ni ch n†. H†c thuc ri, anh ta cng sp mt i quang gnh v mt t dng c vo dinh quan xin viŒc.
Quan cng hi nh ln trܧc v anh ny h hng p mnh l h†c tr. Quan nhn ra sn, tht b c qut sn bn bo anh ta lm th vnh b c. Anh ny hi lng tng, v ch thuc m‡i bi th vnh con nga, by gi bi‰t vnh b th‰ no? Nhng trt th phi trt cng ng khu †c:
B c mao nh tuy‰t...
Quan gt u: - , ܮc y!
Nghe quan khen, anh ta vng bng †c ti‰p:
T tc cng nh thi‰t.
Quan cau my: - š hi p, nhng cng tm ܮc, ngm ti‰p i!
Mng qu, anh ny †c mt mch:
Tܧng cng kœ b c,
B c tu nh phi.
Quan nghe xong gin qu, qut ngܩi nh n†c ra nh cho ba mi roi vo mng. ng dy anh ta va xoa va ni: "Nht bn tr†ng, nht bn khinh". Quan nghe ni liŠn bo nh thm ba mi roi na v lng cho cn.

20. C Du Th Ti Ch R‹

Ti hm Ƕng phng, c du ng ca bung khng cho ch r‹ vo, ra mt v‰ cu i, bo i ܮc mi m ca. C du †c:
Hang Thin Thai, then kha Ƕng o, ng cht li ko chng Lu quen li c
C du dng i‹n "Lu thn nhp Thin Thai" ‹ ra cu i. Nhng c r‹ khng phi tay va, dng lung i‹n "Bi Cng nh Hn dn qun vo ca Hm Cc", i li:
Ca Hm Cc, lng khun to ha, m toang ra cho ng Bi dn qun vo.
C du chu l i gii v m toang ngay ca ra ‹ n ch r‹ vo.

21. Lm Theo B V

C anh chng kia, tnh rt kh kh. Bi‰t th‰ nn trܧc khi anh ta i lm r‹, m anh ta inh ninh dn d:
- Tht b v lm g th con phi lm theo, ch ng h‰ch mt ln m nhn, ngܩi ta cܩi cho, nghe khng?
Nh li m dn, mt hm b v ang cuc t, anh ta chy li ǫ ly cuc ni:
- Thy ‹ con lm cho.
ng b v vui v trao cuc cho, ri i trng chui. Thy th‰, anh ta li chy theo v bo ‹ anh lm cho.
Ln ny ng b v khng ni g c, b i n tre. Anh ta li chy theo git ly dao . Bc mnh v anh con r‹ ginh mt viŒc m chng lm xong viŒc g, ng ta b vŠ nh. D†c ܩng ci khn bt u vܧng phi cnh tre, ng ta cng khng bun nht, c th‰ i. Anh con r‹ khng c khn cng v ci ngay o treo ln cnh tre, ri tt t chy theo b v vŠ.
VŠ ‰n nh, ng ta hm hm chy vo bung v sinh s vi v:
- ngu! Ch†n th‰ no m li v phi mt thng r‹ in. Sng nay chng lm ܮc viŒc g vi n c!
Hai v chng ci nhau, ri ng ta p cho v mt p.
Anh r‹ va hc tc chy vŠ, thy th‰ cng co cng p cho m v thm mt p na ng ln kŠnh.

Created & Maintained by Thanh H
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 9:00 A.M. )
This Page Has Been Visited (Since May 7, 1999):