Truye^.n Tra.ng Quy`nh
Make your own free website on Tripod.com

TruyŒn Trng Qunh

[u Bng Ci B][Cu ][D c C Cha][Cy Rung Cha Liu][Vay TiŠn Cha Liu][Qunh Tr n Cha Liu][Dm Nh Quan Bng][Quan Trܩng Mc Lm][Qunh Tr N Anh Li ][ng N† B Kia][Nht B Tru][Qunh Lm Quan Th][Ch†i G][ˆn Trm Mo][Tng Mui Cng Ngon][B Cha Mc Lm][Tin S Thng Bo Thi][Ht Ch‰t V Qa o][Cha Ng Ngy][Cy Nh L Vܩn][Trng Ch‰t Cha Cng Bng H]

flower

1. u Bng Ci B

Qunh khi cn b Ƕ by tm tui, chi nghch khc ngܩi, ly tu chui lm c, l sen lm l†ng, Qunh li tinh ranh; tr con trong lng mc la lun.
Mt hm tri thng tm, sng trng, Qunh chi vi l tr sn, b‡ng Qunh bo:
- Chng bay lm kiŒu tao ngi, ri tao a i xem mt ngܩi u to bng ci b.
L tr tܪng tht, tranh nhau lm kiŒu rܧc Qunh i by, tm vng quanh sn, mŒt th khng ra hi. Qunh thy th‰ bo:
- ng Ǯi y, tao i chm la soi cho m xem.
L tr s qu, khng dm xem, ch nhng a ln li . Qunh ly la thp n xong u y, ri th u che ng†n n, bo l tr:
- Ka! Trng vo vch kia ka! ng to u ra y !
Anh no cng nhn nhn nh nhn nhc, thy bng u Qunh vch to bng ci b tht. L tr bi‰t Qunh x, quay ra bt Qunh lm kiŒu Šn. Qunh chy vo trong bung ng kn ca li, ku m ln. ng b tܪng l tr nh, cm roi chy ra, l tr chy tn lon.

2. Cu

Mt hm, nh c gi‡, lm tht ln mi khch kha ng lm. Thy Qunh hay nghch, ai cng chng gho chi. ng lc Qunh xem lm tht ln, c mt ng T tn l Ct thܩng t ph hay ch chy ‰n bo tai, bo:
- Tao ra mt cu i, i ܮc tao tha cho:
- Ln cn n cm tn (1)
Qunh i ngay:
- Ch khn ch cn cn (2)
ng T li ra mt cu na, cu ny c š t ph mnh l ng T:
- Tri sinh ng T Ct (3)
Qunh li i:
- t nt con b† hung
ng T phi lm, tt mt. M†t ngܩi cܩi m c ln.
 
(1) Cn l qu cn, Tn l qu tn trong bt qui . y ly ngha ln cn (cha) m n tn cm.
(2) Khn l qu khn, Cn l qu cn cng trong bt qui, y ly ngha con ch khn ch cn cn, cn by .
(3) Ct cn c ngha l tt; hung cn c ngha l xu .

3. D c C Ch

Quan t thin xem thin vn, thy vŠ a phn tnh Thanh c mt ngi sao sng, chc y c ngܩi ti, nhng khng bi‰t lng no, mi tu vua. Vua giao cho inh thn xt. C mt v tu:
- Xin t cho tnh thn Thanh Ho sc m‡i lng phi ti‰n mt con d ǿc cha, hn mt thng, khng c th tr ti.
Trt vŠ ‰n lng, cc c k lo lo st v, nht l ng thn sinh ra Qunh li cng s, ng ta l huyng th trong lng, tt phi ti trܧc. ng ta vŠ phn nn nh vua i nhng chuyŒn oi om.
Qunh thy b bun ru mi hi:
- Hm nay thy c viŒc g m khng ܮc vui?
ng b ng bc mnh liŠn mng:
- ViŒc lng, viŒc nܧc, tr con bi‰t g m hi?
Qunh nht nh hi cho ra, ng b phi k‹ thc cho nghe. Qunh nghe xong, tha:
- Con tܪng viŒc g, ch viŒc y th thy khng phi lo! Nh vua bt mua mt con, ch bt mua mܩi con cng c. Xin thy c ra nhn li vi lng, chng cho con trm quan tiŠn ‹ con i mua. Khng th mnh chu ti cho c lng.
ng b thy con ni th‰, l lm, nhng ngh bng: "Ta th nghe tr con xem sao!" mi nh liŠu ra nhn vi lng, lm t cam oan, em tiŠn vŠ bo con i mua.
Sng sm, hai bi con khn gi, com nm, vc chc quan tiŠn ra Thng Long mua d. ‰n ni, Qunh ni vi b hi d xem hm no vua ng chi ph. Hm , Qunh dy tht sm, ln xung dܧi cng ca ng nm chc.
i ‰n qu ng†, nghe ti‰ng xe nga quan qun di xnh xch trn cng, Qunh liŠn khc o ln. Va lc xa gi i qua, vua nghe ti‰ng tr khc m khng thy ngܩi, sai lnh i tm, li ܮc Qunh dܧi cng ln. Vua hi:
- Sao my li chui xung cng?
Qunh gi v khng bi‰t l vua, ni:
- Tha ng, ti thy xe nga ng, s ch‰t cht nn trnh xung cng.
- Th‰ ti sao khc?
- Tha ng, m ti ch‰t ba nm nay m mi khng thy b ti ‹ c em m m nn ti khc!
- Thng ny mi d hi ch! Lm g c n ng bao gi.
- Tha ng, mi ri ti thy cc c lng ti r nhau i mua d ǿc cha ‹ ti‰n vua. D ǿc cha ܮc th chc b ti cng ܮc.
Vua v cc quan i h gi Šu bt cܩi, bi‰t a b ny c ti, ng vo ngi sao sng, liŠn thܪng tiŠn v tha cho dn lng khng phi cng d ǿc cha na.

4. Cy Rung Cha Liu

Lc Qunh cn l h†c tr nh ngho, phi ra Šn Sng xin cy r. Qunh khn v xin m dng xem Cha thun ly gc hay ly ng†n. Ban u cha thun ly ng†n th Qunh trng rt th khoai lang. ‰n lc ܮc n, Qunh o ly c, cn bao nhiu dy ng†n em np cha
Ln th hai, xin m dng, Cha thun ly gc ‹ ng†n cho Qunh, th Qunh trng cc th la. ‰n ma gt, Qunh ct ly bng, cn bao nhiu gc r em np Cha.
Cha hai ln mt hm, tc lm, song trt ha ri, khng bi‰t lm th‰ no ܮc. Ln th ba, Qunh ‰n xin th Cha bo ly c gc, ln ng†n, cn khc gia cho Qunh, Qunh v ku ca:
- Ch ly th‰ th em cn ܮc g na!
Khn i khn li mi, Cha nht nh khng nghe, Qunh vŠ trng rt ng, ‰n k b ng, bao nhiu bp Qunh gi li, cn ng†n v gc th em np Cha.
Cha mc ma Qunh ba ln, i li rung, song trong ba v ny, Qunh ki‰m ܮc ci vn to ri.  

5. Vay TiŠn Cha Liu

Li mt ln Qynh vo y‰t Šn, thy cha c nhiŠu tiŠn, trng sܧng mt, nh vay. Qunh khn:
- Em Ƕ ny tng lm, ch c tiŠn ‹ khng, xin cho em vay ‹ em bun bn, ki‰m t li.
Ni ri, khn di m dng: "Sp th chia t, ch cho em vay mt phn, nga th chia ba, ch cho mt phn, ch m thun cho mt na th xin nht m nht dng."
Thy Ǣng no Qunh cng vay ܮc, m š Cha th khng mun cho vay, v bi‰t ܮc l cho vay, Qunh s khng tr, liŠn c lm cho hai ng tiŠn quay tt, chng sp m cng chng nga.
Qunh tht th‰ v‡ tay reo:
- TiŠn ma Cha cܩi,th‰ l ch bng lng cho em vay c ri!
Ni xong, vc h‰t c tiŠn vŠ.  

6. Qunh Tr n Cha Liu

Gp khoa thi, Qunh ra ng thi. ܩng i qua Šn Sng, Qunh vo y‰t Cha, xin Cha ph h cho, ‡ th xin tr l. Qunh ra thi, qu nhin ‡ tht. Vinh qui vŠ, Qunh mua mt con b m, mt con b con, em ‰n l, Qunh qu xung ly, ri dt con b m ‰n buc vo tay ngai m khn rng:
- Cha c lng thng ph h cho Qunh ܮc ‡, nay g†i l c mt con b ‹ tr l. Xin Cha nhn cho. Cha l ch, xin l con ln, cn con nh, em xin em vŠ khao dn.
Ni ri, dt con b v. Con b m thy dt mt con i, lng ln chy theo, lm ngai Cha ǰ lng chng, long gy c. Qunh cܩi ni:
- Ch thng em ngho, tr khng ly, th em xin em vŠ vy.
Ni ri dt c hai m con b vŠ.  

7. Dm Nh Quan Bng

n rng Qunh xinh cng thi vi Th i‹m. Quan Bng sinh ra th i‹m, dy h†c tr ng lm. Qunh ngy ngy gi v ‰n xem bnh vn, ‹ ngp ngh c i‹m. h†c tr bi‰t š, vo tha vi quan Bng, ngy bt vo hi .
Qunh tha:
- Ti l h†c tr, thy trܩng quan ln bnh vn, ti ‰n nghe trm.
Quan Bng ni:
- Ta bi‰t h‰t ri, anh ng gi danh h†c tr m bt chܧc tung chim chut. C phi h†c tr th ta ra cho mt cu i, khng i ܮc th nh n!
Qunh vng.
Quan Bng ra mt cu:
- Thng qu› m ci du, ng ca khi nguyn
Qunh ng khu i ngay:
- Con mc da cy bng, dm nh bng Nhn
Quan Bng thy Qunh xut khu thnh chng c bng yu, gi Qunh li nui n h†c. Qunh h†c tn ti lm, k no vn cng ܮc †c. T ngy trܩng quan Bng c Qunh, bao nhiu h†c tr danh s Šu phi nhn Qunh ti gii hn c.
Quan Bng thy Qunh h†c gii, c š mun g c i‹m cho, m c i‹m nghe cng thun.
Qunh bi‰t rng c i‹m vo tay mnh ri, tho ܮc ܧc nguyŠn, song tnh tinh nghch, c a ct lun. C i‹m ng ǡn, thy m khng a cht nh, Qunh li cng gho dai.  

8. Quan Trܩng Mc Lm

Khi vo trܩng thi, khng my lc Qunh ngi yn, trong lŠu c eo ng quy‹n i vn v gn ܩng thp o. Quan trܩng bi‰t Qunh hay ch, thy i nhung nhng th hi:
- lm xong ܮc bi cha, a xem?
Qunh tha:
- Mi xong ܮc vi on, nhng m thi lm, khng th‹ ngi ܮc, xin cc ng ng xem!
Quan trܩng thy Qunh mun giu, mi bo:
- Thi th thi c a y!
Qunh tha:
- Qu thi tht, a ra s cc quan bng mi khng kp!
Cc quan khng tin, cho l Qunh nhn mnh, nht nh i xem cho ܮc. Bt ǡc d, Qunh phi ni to:
- Ti ni tht, cc quan khng nghe, xem xong ng c trch ti nh!
Ri trao ng quy‹n cho cc quan. Khng ng Qunh ho ct vo nܧc i ‹ trong ng, bt chu chu b vo t bao gi, lc cc quan m ra, n bay tung ln bn c qun o, chy khng kp.
Qunh cܩi m ln:
- Ti ni thc, li c i xem!  Cc quan gin lm, nhng khng ly lš g bt l‡i ܮc Qunh.
‰n k thi Hi, cha Trnh c p Qunh i thi ‹ ly Trng. Qunh khng thi‰t. Cha p mi, phi nghe. Lc vo thi, lm vn xong, cn tha giy, Qunh v nga, v voi vo sau quy‹n, ri Š my cu th rng: Vn chng ph lc xong ri, Tha giy lm chi chng v voi. T c mt iŠu xin bo tht Ai m cܩi t n n bi! Lm th‰ ct cho phm trܩng quy, khng ly ‡ ܮc.

9. Qunh Tr N Anh Li

Qunh i ngang thܩng chu tiŠn, lu qu ha nhiŠu, khng tr ܮc.
Lc anh li ‰n i, Qunh bo:
- Ǯi y, mai ta tr.
Ri mua tre na, l gi lm mt ci nh b gia sng, trong Š mt cu: ... m thng no bo thng no!
V phao m ln rng l lu y‰t th ca Trng.
Thy ni th Trng, thin h n nc ko nhau i xem. i ra ‰n ni, thy Ƕc mt cu nh th‰, chn qu liŠn i vŠ. Ngܩi khc gp hi th ch tr li: "Ra m xem!"
Th‰ l thin h cng thy l, cng x nhau ra xem. Anh li ch h‰t chuy‰n n† ‰n chuy‰n kia khng kp, trong ba bn ngy, ܮc khng bi‰t bao nhiu tiŠn.
ܮc my hm, Qunh d nh b, bn li cho anh li . Anh li tr n. Qunh mng:
- Anh cn n ta th c, ai lm cho anh my hm ch ܮc by nhiu tiŠn?
Anh li mi nhn ra, liŠn cm n Qunh ri rt v xin tr tiŠn.  

10. ng N† B Kia

Ÿ lng Qunh c my ngܩi tp t‹nh cng danh, nay cu mai cc nh Qunh gy dng cho, may ra ܮc tš phm hm ‹ khoe vi lng nܧc. Mt hm, Qunh kinh vŠ, sai ngܩi mi my anh y li bo:
- Gi c dp may, no cc anh c mun lm ng n† b kia th ni ngay.
Thy Qunh ng li nh th‰, anh no cng nh m c trong bng, tranh nhau nhn trܧc.
Qunh bo:
- ܮc cc anh vŠ nh thu x‰p khn gi, ri li y ung rܮu mng vi ta, mai theo ta ra kinh sm.
Anh no anh ny lt t vŠ nh, vnh vo, ǡc ch lm, c anh vŠ ‰n cng, thy v ang lm lng lam l, liŠn bo v:
- t na lm nn ng n† b kia, khng ܮc lam l th‰ m ngܩi ta cܩi cho.
V hi:
- Bao gi lm quan m khoe vng ln th‰?
- Nay mai thi, sp sa khn gi ‹ mai i sm!
Ni xong, vi vng li nh Qunh nh chn. Anh no anh ny ung say tt, ri m‡i anh nm mt x. ‰n khuya, Qunh sai ngܩi em vng, vng anh n† vŠ nh anh kia, anh kia vŠ nh anh n†, ni di rng: Say rܮu ng cm phi bi du xoa thuc ngay khng th oan gia!
Cc "b ln" ang m mng trong gic mng, thy ngܩi g ca m li ni nhng chuyŒn git mnh nh th‰, mt nhm mt m, tܪng l chng, m xc ngay vo nh, khng kp chm n m, ri no bi vi, no xoa du, miŒng lm bm: "Rܮu u m rܮu khn, rܮu kh th‰! Ngy mai ln ܩng m by gi cn say nh th‰ ny! Nh phc m c lm ܮc ng n† b kia th cng li tiŠn toi thi!"
Xoa bp cho ‰n sng, nhn th ho ra anh lng giŠng, cc b ngn ngܩi m cc anh n ng kia li cng thn, c ci gm mt xung ct thng. VŠ nh thy v mnh cng ang ngn ngܩi, mt ta tai, vi ni ngay:
- Ai ng n... x th‰! Tܪng ng n† b kia l th‰ no! Thi kŒch ‰n gi!

11. Nht B Tru

Mt ng quan vo qun ngi bŒ vŒ lm, Qunh gi lm h†c tr xc, mon men ‰n ng bn, h thy quan n mi‰ng tru no nh b ra th li ci xung nht.
Quan hi:
- My l ai ?
- Bm, ti l h†c tr.
- H†c tr sao li ln thn th‰?
- Bm, chng ti thy phng ngn thܩng ni: "MiŒng k sang c gang c thp!",chng ti nht xem gang thp nh th‰ no .
Quan thy Qunh c š xܮc, ra oai tht:
- xng l h†c tr, th phi i ngay cu phng ngn y i, i ܮc th tha cho, khng s nh !
Qunh rt t tha:
- Bm quan kh lm!
Quan li qu:
- Kh th kh cng phi i!
- Bm quan con xin i .
- Ni mau!
Qunh mi †c:
- nh kh va nh† va thm.
Quan ngi lng i ri mt ni:
- i cng chnh, nhng m xc lm.

12. Qunh Lm Quan Th

C mt ng quan th (1) i nnh thn, ܮc Cha Trnh yu lm. ng ta thܩng ‰n chi nh Qunh, thy sch g cng mܮn xem, m t khi tr. Qunh ght cay ght ǡng, nh chi x mt bn cho cha. Qunh bn ly giy trng ng thnh quy‹n sch ‹ sn. Mt hm, thy bng quan th Ǣng xa, Qunh gi v cm sch xem, Ǯi khi ng ta ‰n ni th giu i. Quan th thy Qunh giu, ng l sch l, i xem Qunh bo:
- Sch nhm c g m xem.
Quan th nn n mi cng khng ܮc, vŠ tu vi Cha. Cha i Qunh sang hi. Qunh m chc l vŠ chuyŒn quy‹n sch, mi ly bt vit my cu vo sch b vo trp kho li, ri sang hu. Qu nhin nh th‰. Qunh tu:
- Khng c sch g l, chc th thn tu man vi Cha .
Cha thy Qunh chi, li cng tin l Qunh c sch l, bt phi em trnh. Qunh sai ngܩi v em trp sang, m ra, ch thy c mt quy‹n sch mng. Qunh rt r khng dm a. Cha bo:
- C a ta xem. N‰u sch l th ta thܪng, m c phi sch can phm th ta cng x cho, ng ngi .
Qunh a ra . Cha m ra xem, ch thy c my cu:
"Cha v thn vi‰t: Vi ct t ch, vi ct t ch. Th thn qui nh tu vi‰t: Thn phong ch pht, thn phng ch pht".
Cha ngm li khng bi‰t ngha ra lm sao, bo Qunh ct ngha th Qunh rt r tu:
- Sch y l sch nhm nh ca ti‹u thn ch xem khi bun, s ct ngha ra rc tai Cha!
Cha nht nh khng nghe, bt Qunh ct ngha cho ܮc.
Qunh vng lŒnh tu vi Cha, cu y ngha l:
"Cha hi th thn rng: lm xng cho so, lm xng cho so. Th thn qu m tu rng: "Ti may ngn tc, ti may ngn tc".
Qunh ct ngha, nhng cha vn cha hi‹u ra, li hi:
- a nh ngha en l nh th‰, nhng š t th‰ no ?
Qunh tm tm cܩi khng dm ni. Cha v quan th ng hu bn cng gng hi. Qunh mi tu:
- Xin cha †c o li th ra ngha, nhng m tc lm. By gi Chua vi quan th mi bi‰t Qunh lm, bo Qunh mang sch vŠ.
Qunh ra, quan th chy theo trch Qunh nho c Cha, thc l ngܩi v phu, v qun.
Qunh dp li rng:
- Ngi bo ti l v phu, v qun th b†n thng th ǩi Hu Hn l g? Ti giu m ngi c nnh ‹ i ra cho ܮc th l‡i ti ai ?
Quan Th tt mt.

13. Ch†i G

B†n quan th, g tht khng c (1) m li c hay ch†i g. Nghe ni Qunh ch†i g vi s Tu thng, h† liŠn mang g ‰n nh Qunh, ch†i th mt vi ca chi. Qunh vn ght b†n quan th, t chi, ni l khng c g, nhng h† nhiu mi, phi v hn ‰n mai di bt g vŠ s ch†i. Bn lng giŠng c mt con g trng th‰n, Qunh mܮn mang v.
Sng sm, m mt dy, thy quan th em g li ri. Qunh sai bt g trng thi‰n em ra ch†i. Va giao m ܮc mt vi nܧc, th g quan th cho g trng thi‰n mt ca vo bng v hu ln c ch‰t ngay. Quan th v‡ tay reo:
- Th‰ m rng g ca Trng hay, ch†i ܮc g Tu, gi mi bi‰t n lo c!
Qunh chng ci li, ch ni:
- Cc ngi ni phi, trܧc g ti ch†i hay lm, nhng t khi ti thi‰n i, th n n ǩi ra th‰!
Ri m g m than th: "Khn nn thn my, g i! Tao bo thn phn may khng di th chu trܧc i cho thot ǩi, li con nga nghŠ lm g cho ‰n n‡i th‰! Thi my ch‰t cng ng ǩi, cn ai thng na, g i!"
Cc quan th nghe th‰, xu h, m g ct thng.

14. ˆn Trm Mo

Nh vua c mt con mo quš lm, xch bng xch vng v cho n nhng m v.
Qunh vo chu, trong thy, bt trm vŠ, ct xch vng i m buc xch st, nht mt ch‡, ‰n ba th ‹ hai bt cm, mt bt tht c, mt bt rau nu u tm. Mo ta quen n mi‰ng ngon chy ‰n bt cm tht c chc n. Qunh cm sn roi, h n th nh. Mo i qu, phi n bt rau nu u tm. Nh th‰, ܮc hn na thng, dy vo khun, mi th ra.
Vua mt mo, ti‰c qu, cho ngܩi i tm, thy nh Qunh c mt con ging hŒt, bt Qunh em mo vo chu. Vua xem mo, hi:
- Sao n ging mo ca trm th‰? Hay khanh thy mo ca trm p bt em vŠ, ni cho tht!
- Tu bŒ h, bŒ h nghi cho h thn bt trm, tht l oan, xin bŒ h em ra th th bi‰t.
- Th th‰ no? Ni cho trm nghe .
- Mun tu bŒ h, bŒ h ph quš th mo n th n c, cn h thn ngho tng th mo n cm vi u tm, rau luc. By gi ‹ hai bt cm y, xem n n bt no th bi‰t ngay.
Vua sai em ra th. Con mo chy thng ‰n bt cm rau, n sch.
Qunh ni:
- Xin bŒ h lܮng cho, ngܩi ta ph quš th n cao lng m v, bn tiŒn th cm hm rau da. Mo cng vy, phi theo ch.
Ri ly t em mo vŠ.

15. Tng Mui Cng Ngon

Cha Trnh quanh nm n ton sn ho, hi v, ch thi‰u thc g, m vn khng thy ngon miŒng.
Mt hm, Qunh tc trc, Cha bo:
- Ta n ca thm vt l, m khng bi‰t ngon. Ngi c bi‰t th g ngon th ni cho ta hay?
- Tu Cha, Cha xi mm cha ?
- V y ngon lm ?
- D, ngon lm.
- Tht nh th‰ th lm ‹ ta n‰m th xem?
Qušnh sai ngܩi lp tc i ly "mm " vŠ ninh nh ‹ lm ng thc, cn mnh th li vŠ nh ly mt l† tng ngon, mt a mui trng. L† tng th bt tht k ngoi Š hai ch "i phong" em sang giu mt ch‡.
Cha Ǯi lu, thy i bng, hi:
- Mm chn cha ?
Qunh tha:
- Cha ܮc.
Chc chc, Cha li hi, Qunh tu:
- Th y phi cho tht chn, khng th lu tiu.
Khuya, Cha li hi. Qunh bi‰t Cha i lm ri, mi tu:
- Xin Cha hy xi tm vi th d v ny, cn mm xin dng sau.
Ri truyŠn d†n cm tng vi mui dng ln. Cha ang i, n ngon miŒng. Trng thy l† Š hay ch "i phong" ly lm l. Cha hi:
- Mm i phong l mm g m ngon th‰?
- Bm l d v thܩng dng.
- L g, ni ln cho ta bi‰t?
- Bm tng ?
- Ngi Š hai ch i phong l ngha l sao?
- Bm i phong l gi ln, gi ln th ǰ cha, ǰ cha th tܮng lo, tung lo l l† tng.
- Lu nay ta khong n, qun mt c v, sao ngon th‰?
- Tu Cha, qu khng sai. Lc i th n g cng ngon, no th khng thy g va miŒng!
Cha cܩi bo:
- Ngi ni phi. Th‰ ra ngi lm cho ta tht i ‹ n cho bi‰t ngon, ch †i mm th bi‰t ‰n bao gi cho chn.

16. B Cha Mc Lm

Mt b Cha c nhan sc m tnh kiu ngo, i ra chi ph phܩng thy ai tri š l sai lnh bt nh liŠn. Qunh lng thng i chi, gp kiŒu Cha. Gn y c ci ao bo. Qunh v vng chy xung cu ao ng nܧc chi.
Cha bi‰t Qunh, thy chi ln thn nh th‰ mi hi:
- ng lm g ?
Qunh ngng ln tha:
- Ti nh bun qu, ra ao bo chi!
Cha mt ta tai, b i.

17. Tin S Thng Bo Thi

Mt hm, Qunh cho ngܩi ra bo cc hng tht l ngy mai Trng ǥt tiŒc th‰t cc quan, cn m‡i hng bn cho my cn, nhng phi thi sn cho ǫ mt cng ngܩi nh. Cc hng tht mng r, sng hm sau thi tht y nh ch ngܩi nh Trng ‰n ly. Ai ng Ǯi mi ‰n tra m cng chng thy ai, h† bn ti nh Trng th nh vng tanh, chng c khch kha g c. Hi Trng th Trng bo khng bi‰t: "Chc l c a no mun lm b con y. C g†i thng no bo thi m chi".
B†n hng tht tc mnh vŠ ro g†i thng bo thi m chi:
- Tin s thng bo thi! Ti‰n s thng bo thi!
Bo thi l nin hiŒu vua L D Tng (1720-1726). Thnh th vua b chi mt ba inh c ph.

18. Ht Ch‰t V Qu o

Qunh cy ti, a c vi cha, khng t ai. Mt hm, lc tc trc trong cung, c ngܩi em ng vua mt mm o, g†i l "o trܩng th†", Qunh thng thnh li gn, ly mt qu, ngi n, gia ng mt vua quan, m lm nh khng trng thy ai c. Vua qu, giao xung cho cc quan nghi ti. Cc quan chi‰u theo lut "mn qun" tu ngh trm. Qunh qu xung tu rng:
- inh thn ngh ti h thn nh vy, tht l ng lut, khng oan, song xin Hong thܮng rng dung cho h thn ܮc ni vi li ri ch‰t cho tha!
Vua phn:
- , mun ni g cho ni!
- Mun tu bŒ h, h thn c bng tham sinh, s s ch‰t non, thy qu g†i l qu "trܩng th†" thm qu tܪng n vo ܮc sng lu nh Bnh T, ‹ ܮc th nh vua cho tn trung. Khng ng nut cha khi mm m ch‰t ‰n c! H thn trm ngh nn Š tn qu y l qu "on th†" th phi hn, v xin nh vua tr ti a dng o tr k xu nnh.
Vua nghe Qunh tu phi, bt cܩi tha ti cho.

19. Cha Ng Ngy

Mt bui tra, Qunh vo hu Cha, khng thy Cha cung, hi th vŒ, th ra Cha ng gic. Qunh khng ܮc ti‰p, sn bt nghin, Š ngay hai ch vo tܩng ri gi ra vŠ.>BR>
Lc Cha dy ra cng ܩng, thy tܩng c hai ch "ng†a sn" nt mc hy cn ܧt, khng bi‰t ai Š v cng khng bi‰t ngha lm sao, hi th vŒ mi hay Qunh Š. ‰n bui hu chiŠu, ng cc quan, Cha hi, khng ai tn ܮc, phi triŒu Qunh ‰n.
Qunh ‰n, Cha hi . Qunh tha:
- Hai ch y c ngha g su sc u, h thn c ly ngha en m vi‰t, khng dm c š t g hi‹m hc c.
- C ct ngha cho ta nghe, khng hŠ chi m ngi.
Qunh ngp ngng mi, mi ni:
- Ch "ng†a" ngha l "nm", "nm" hn khong ai nm khng, tt phi ngy, ch "sn" ngha l "ni", "ni" t phi c o, vy hp hai ch lm mt th ngha l "ngy o".
C triŠu thn ai cng cܩi. Cha cng bt cܩi. Tan hu, cc quan trch Qunh:
- May m Cha rng lܮng, ch khng th hm nay ng mt u!
Qunh cܩi khng ni g.

20. Cy Nh L Vܩn

Qunh nhiŠu ln tht l vi cha, nn trܧc Cha quš tr†ng bao nhiu th sau li ght by nhiu. Qunh tht Cha ght, li cng tru tn.
Mt ln, Cha sai lnh ‰n ko ǰ nh Qunh. Qunh thy lnh ‰n th bo:
- Cha sai cc anh ‰n ko ǰ nh ta th cc anh c viŒc ko, khng ܮc reo, ܮc cܩi, ai m reo cܩi th ta ct lܫ
- NghŠ ko nng th phi reo h, khng d ta, khng h khoan ai ko ܮc. B† lnh phi chu vŠ khng.
Li mt ln na, Cha sai lnh ‰n a gia nh Qunh. Qunh cm dao ra bo lnh:
- Cha sai cc anh ‰n a gia nh ta, th c viŒc a, nhng cm i, anh no m i ta ct di i.
a ai m nhn i ܮc, b†n lnh phi cp t vŠ. C mt vi anh l, nghe thy th‰, i trܧc nh, ri mi ‰n a, li em go da Š phng. Qunh thy n lp mu trܧc, nh chu nhng trong bng cm lm, bn ki‰m cch xܮc li Cha. t lu sau, Qunh i mua mt cy ci tht to sai ngܩi em dng, lm cm cha xi. Khi Qunh vo hu, Cha hi ci u m to l th‰ v khen ngon.
Qunh tha:
- Ci nh trng, trܧc n khng to my, nh Ƕ n† Cha sai lnh ‰n a nh thn, thn em phn y bn cho, nn ln bng ln th‰. Cy nh l vܩn em dng ‹ cha xi.
Cha Trnh ti mt li.

21. Trng Ch‰t Cha Cng Bng H

T ngy y Cha c bng ght Qunh. ܮc mi hm, Cha i Qunh vo th y‰n, nh nh thuc Ƕc cho ch‰t. Qunh bi‰t Cha cm vŠ my chuyŒn trܧc, ln ny i vo th y‰n chc l c chuyŒn. Lc i dn v con rng:
- Hm nay ta vo hu y‰n Cha, lnh t, d nhiŠu. Ta c mŒnh hŒ no, th khng ܮc pht tang ngay, c phi ‹ ta vo vng, ct hai a qut hu, ri g†i nh tr vŠ ht, Ǯi bao gi ph Cha pht tang th ngoi hy pht tang.
Dn xong, ln vng i.
Qunh vo ‰n cung, thy Cha ngi y ri. Cha bo:
- Lu nay khng tht mt, lng ta kht khao lm. Va ri, c ngܩi ti‰n hi v, ta nh ‰n ngi, i vo n y‰n, ngi khng ܮc t.
Qunh bi‰t Cha th vŠ cy ci hm n†, khng n khng ܮc. Va n‰m mt mi‰ng th Cha hi:
- Bao gi Qunh ch‰t?
Qunh tha:
- Bao gi Cha bng h th Qunh cng ch‰t.
ˆn xong, Qunh thy trong ngܩi khang khc, co xin vŠ. Va vŠ ‰n nh th tt hi. V con c theo li Qunh dn m lm. Cha sai ngܩi d xem Qunh c viŒc g khng, thy Qunh ng nm vng nghe nh tr ht, m ngܩi nh th i li vui v nh thܩng, vŠ tu vi Cha. Cha liŠn i u b‰p ln hi xem nh thuc th‰ no m Qunh khng viŒc g.
Cha n th, ܮc mt chc th Cha ln ra ch‰t.
Nh Qunh nghe tht trong dinh Cha pht tang, th nh cng pht tang. Cha v Trng a ma mt ngy. Th‰ mi bi‰t Qunh ch‰t ‰n c cn la ܮc Cha mi nghe.
Ngܩi ǩi vŠ sau c cu th: - Trng ch‰t Cha cng bng h - Da gang t th c trn.

Created & Maintained by Thanh H
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 6:00 P.M. )
This Page Has Been Visited (Since May 7, 1999):