Truye^.n Vui Danh Nha^n
Make your own free website on Tripod.com

TruyŒn Vui Danh Nhn

[Hn Tm C][Bi H†c An Dn][X Quan HuyŒn][i p S Nguyn][St Ngn G‡ Di]

flower

1. Hn Tm C

u lng Th ThiŒm c cy a ln  v mt qun  nܧc nh. ThiŒm cng my bn hay ra y chi v ung nܧc. Qun y  li nm cnh ܩng ci, ngܩi qua li v i ch rt ng. C mt m gm tm c gi thܩng hay i ch cng nhau, i qua y. Mt anh bn Th ThiŒm:
- Cu m hn ܮc tm c gi  y th  ti xin hu ba ba rܮu tht tht ngon.
Hm sau, chng ni chng rng. Th ThiŒm ki‰m my tri  xoi   b  sn dܧi gc cy xoi cch qun Ƕ mi thܧc. Th ThiŒm thn nhin ngi "nhm nhi" vi cc bn trong qnn.
Mt lc sau, tm c gi  i ch vŠ qua ‰n ng ch‡ gc cy xoi. Th ThiŒm vng chy theo, miŒng ku to:
- Ti bay hi trm xoi ca lng, ch‰t vi tao!
Tm c gi ng ngc ng li. Th ThiŒm chy ti ch my tri xoi vng vi dܧi t ni:
- Ti bay ng l vo ci tui thm n chua ri, xoi hi cn rng y  c y. Tao phi em trnh lng mi ܮc.
C tm c gi chng ai chu nhn, cn ang lng tng chi ci, th Th ThiŒm ti st bn ri bo:
- ܮc ri, a no n th  ch‰t vi  tao, a  no khng n th  thi, b†n bay x‰p hng  li, tao m ngi miŒng a no c mi xoi th a y ch‰t.
Tm  c gi ngh mnh khng n nn khng s. C th‰ cng mt lc Th ThiŒm kŠ miŒng hn h‰t c ny ‰n c khc, mt lot c tm c gi tr.
Va lc , ti‰ng cܩi ran t trong qun v†ng ra nh pho n, tm c gi mi bi‰t b mc la.

2. Bi H†c An Dn

Khi Trng nguyn Lng Th‰ Vinh hu tr qu nh, ng vn sng cuc sng gin d, gn gi vi dn. Thܩng ngy, ng ch bn o vi i chi vi nhng ngܩi dn lao Ƕng, t khi thy ng bn o i tro, tr nhng ngy l tr†ng.
Mt hm ng ang tr chuyŒn vi nhng ngܩi dn trong lng ti mt qun nܧc, th ܮc tin quan huyŒn s ti s i qua . Qun lnh i trܧc tht loa oang oang, m†i ngܩi Šu trnh i v h† bi‰t r vin quan huyŒn ny rt hch dch, hay cy th‰ nt ngܩi, nn h† khng mun mang v vo  thn. Duy ch  cn mt mnh Lng Th‰ Vinh ngi trong qun, dng iŒu l kh chng khc g mt bc nng dn chnh cng.
Khi vin quan huyŒn ‰n trܧc qun, thy "bc nng dn" ngi y, liŠn bt bc ra khing vng thay cho mt ngܩi mŒt. Lng Th‰ Vinh lng lng ng dy ra khing. Chng mt dm ܩng, gp mt ngܩi lng, ng ln ti‰ng nhn:
- Ti nh bc ‰n lng Vn Ct bo thng Thm Honh (ng ny ‡ Thm Hoa) ra vng quan huyŒn thay thy h†c ca n, thy h†c ca n mŒt qu ri!
Nguyn ng Trn Bch Honh lng Vn Ct huyŒn y thi ‡ Thm Hoa lm quan tr†ng triŠu, trܧc l h†c tr ca Lng Th‰ Vinh, nn ng nhn vy.
Quan huyŒn ang v‹nh ru ngi  trn vng cng, nghe thy vy tot m   hi ht, hong ht  nhy ra khi vng, vi vng qu xung t ly ri rt. Lng Th‰ Vinh tm tm cܩi, ri nghim gi†ng bo quan huyŒn:
- T nay vŠ sau, anh khng ܮc cy th‰ nt  dn, bi nܧc ly dn lm gc. Vua v dn m ǥt quan ‹ lm viŒc ch li cho dn, ch khng phi  ǥt quan ‹ nt dn u. Ngha an dn, ngha  thn dn phi ly lm u, lm tr†ng, mi ng g†i l quan nghe cha.
Quan huyŒn vng d ri rt, run ln nh cy sy, xin t mnh khing vng a Lng Th‰ Vinh vŠ nh, nhng quang Trng t chi v m lܮng hi h tha ti cho vin quan huyŒn.

3. X Quan HuyŒn

Mt hm, trn ܩng i h†c v Š Vn Gio qua b‰n An Thܩng th gp quan huyŒn Hoi n cng i qua sang sng. V gp mt vin quan hng hch v tham lam, m†i ngܩi Šu dt sang hai bn vŒ ܩng ‹ cho hn xung . Ring Vn Gio chng chu nhܩng quan, c chen vi quan xung . Quan huyŒn tc qu mi g†i ng li hi:
- My l con nh ai m dm h‡n th‰?
Vn Gio gi v khm nm tha:
- D, con l h†c tr.
Quan huyŒn nghe ni h†c tr, liŠn ny ra mt š:
- H! My l h†c tr hy i cho tao nghe th, n‰u khng ܮc s n n cng chng mun. Hn hng gi†ng †c v‰ i:
H†c tr l h†c tr con,
i h†c lon ton l con h†c tr.
Vn Gio chng cn suy ngh, p ngay:
Quan huyŒn l quan huyŒn thng
X kiŒn lng nhng l thng  quan huyŒn.
Quan huyŒn ti mt, khng ng cu h†c tr m dm i xng ‰n nh vy. Hn liŠn ra cu i ti‰p, n‰u i ܮc mi cho ln b:
ng quan bc qua chi‰c bc
Vn Gio gi v suy ngh, ct ‹ ch cho thuyŠn  gn ‰n b, ri hi: vng i vi bc ܮc khng . Quan huyŒn ku ܮc qu. Vn Gio i ngay:
Con ch vng ngm cc ct vng.
Nghe xong, quan huyŒn tc qu nh sai lnh nh n, th va lc thuyŠn cp b‰n, Vn Gio nhy tt ln b chy bi‰n.

4. i p S Nguyn

Mc nh Chi i sc triŠu Nguyn, lc vo bŒ ki‰n, vua Nguyn mun th ti s thn nܧc Nam, ng thi cng mun d kh ti‰t ca Mc nh Chi, bn ra mt v‰ i:
Nht ho Vn Yn, bc n thiu tn ng†c th
Ngha l:
Mt tri l la, my l khi, ban ngy t chy vng trng
Mc nh Chi bi‰t l vua Nguyn kiu cng t cho mnh l mt tri, coi nܧc Nam nh mt trng ban ngy nht thi‰t b mt tri thn tnh, ng bn ng khu i ngay:
NguyŒt cung linh n, hong hn x lc kim
Ngha l:
Trng l cung, sao l n, chiŠu ti bn  ri mt tri.
Vua Nguyn nghe i git mnh, bi‰t l b tr mi‰ng rt au, nhng cng rt knh phc Mc nh Chi, bn thܪng rt hu cho Trng nܧc Nam.
Mt ln khc, ngܩi Nguyn li gi tr nh ch. H† vi‰t bn cu th sau v thch Mc nh Chi gii ngha:
Nht diŒn lܫng mi
Nht su nht ph
Nht nin nht nguyŒt
Nht nht tam k
Ngha l:
Mt mt i my, mt gy mt bo, mt nm mt thng, mt ngy ba ln.
Tht l ng ngh, kh hi‹u. Vy m Mc nh Chi ch a mt ging rng l ch bt. V ch bt ta nh i lng my li gm mt nt to, nt nh, v li m‡i nm c mt thng tm ch bt cn ng m vi ch  bt ǿng n, v m m‡i  ngy phi dng bt ‹ n ‰n ba ln.
Th‰ l, mt ln chi ch, mt ln ch Šu b Mc nh Chi i p tri chy v sc so, ngܩi  Nguyn rt knh n‹ thܩng v ng vi An T ǩi  Xun Thu, v hai ngܩi tuy tܧng mo xu x nhng ti   tr th chng ai bng.

5. St Ngn, G‡ Di

Hi Nguyn Bnh Khim t quan vŠ qu lng Trung Am m trܩng dy h†c, h†c tr theo h†c rt ng. Vo bui ti 30 t‰t nm n†; ng Trng ang ngi m lun vŠ lš s vi mt anh h†c tr xut sc ca ng ‰n thm v bi‰u ng l vt, th b‡ng ngoi cng c ti‰ng ngܩi g†i. ng sai gia nhn ra bo hy ch mt cht. Trong khi , ng v ngܩi h†c tr cng bm qu ‹ th on xem ngܩi vo c viŒc g?
C hai thy tr cng bm vo mt qu "thi‰t on, mc trܩng". Ngha l "St ngn, g‡ di". ng hi ngܩi h†c tr:
- Vy anh on ngܩi vo y c viŒc g?
Anh h†c tr tr li:
- Tha thy! "Thi‰t on, mc trܩng, theo š con, ngܩi vo y chc hn ch c mܮn chi‰c mai o t m thi, ch ngoi ra khng cn ci g l "st ngn, g‡ di" na.
ng cܩi ni:
- Khc vi anh, ti li on ngܩi   vo y mܮn ba.
Ni xong, ng cho m cng. Qu nhin ngܩi y vo hi mܮn ba tht.
Anh h†c tr chng ngܩi ra v s on sai ca mnh. Thy vy, ng gii thch cho anh h†c tr:
- K‹ th anh bm qu cng gii, nhng mc on cn thp.  Anh bo "st ngn, g‡ di" m on  l mܮn mai, nh vy th hi, 30 t‰t ngܩi ta ‰n y ‹ mܮn mai lm g c ch? Cn ti bo l ngܩi   vo mܮn ba ‹ vŠ b ci nu bnh chng T‰t m thi. Bm qu ng nhng khi on cn phi c š thc c bi‰n, m trnh ܮc nhng s sai lm.
Anh h†c tr bi phc thy, xin nhn nhng li ch bo qu. Trng Trnh tht l ngܩi suy on gii.

Created & Maintained by Thanh H
LAST UPDATE ( MAY 7, 1999 --- 5:00 A.M. )
This Page Has Been Visited (Since May 6, 1999):