Chu*o*ng 10: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: Bong Bng Ln Tri


T ngy lm quen vi c b bn bong bng, Thܩng cm thy cc bui chiŠu dܩng nh tri qua nhanh hn. Nhng thi khc ch Ǯi ti‰ng kng ra chi v ti‰ng kng tan trܩng khng di l th nh trܧc.
M‡i ln ngh ‰n Ti Khn, Thܩng thy lng vui vui v nhng lc anh khng lm sao ngn ܮc mnh mm cܩi . C b nh nhnh v nghch ngm l . i bn bong bng m trng c ti tnh, a gin c nh l i d hi khng bng.
Thܩng on hon cnh Ti Khn chc ging nh mnh. Hn c b mt bui i h†c, mt bui i bn bong bng ph gip gia nh. Nhng khi Thܩng hi thTi Khn lc u:
- Bui sng em u c i h†c.
Thܩng ngc nhin:
- Em khng i h†c tht h ?
Ti Khn vung tay:
- Em thm vo ni di!
- Khng i h†c th em lm g?
- Thi‰u g chuyŒn lm! - Ti Khn bt tng ngn tay, hng hi k‹ - Git n, i ch n, lau nh n, nu cm n, xch nܧc n, trng em n...
Thܩng ct ngang:
- Xu Mui ln ri m trng g na ?
- Nh Xu Mui ch l em k‰ thi! - TiKhn nhn vai hŒt ngܩi ln - Sau n,cn hai a na . Trng ti chng mŒt xu!
Thܩng chp mt:
- Vy l em mt bui i bn, mt bui lm viŒc nh ?
- Th em ni ri .
- Vy l em khng cn i h†c ?
Ti Khn chp miŒng:
- em ngh h†c my nm nay ri .
Ri c dm Thܩng:
- Th‰ cn anh? Anh vn cn i h†c phi khng?
Khng hi‹u sao i vi Ti Khn,Thܩng chng mun ni di . Anh khgt u:
- , bui sng anh i h†c. Anh h†c lp mܩi mt.
Ti Khn nhy mt:
- Hi chi cho vui vy thi, ch ln u tin nhn thy anh l em bi‰t liŠn!
- Xo i!
- Xo anh chi! Tܧng anh l tܧng h†c tr, ai m chng bi‰t!
Ri c di gi†ng ch bai:
- Con trai g m da trng nh trng g bc! Con trai phi c nܧc da en en nh vy mi p n!
Va ni Ti Khn va cha cnh tay ra . Mc d vn bi‰t Ti Khn l c b v t, ngh g ni , nhng s so snh bt ng ca c t dng khi‰n Thܩng m lng tng. Qu tht so vi Ti Khn, anh trng tro hn nhiŠu, ra dng mt cu cng t sut ngy ru r trong nh. Trong khi , mt c b ng tui em mnh li phi quanh nm dm ma di nng ngoi ܩng ‹ ki‰m tiŠn gip ǫ cha m . ngh khi‰n Thܩng khng li mt hi lu . Mi mt lc, anh mi p ng buc miŒng:
- i bn mt thi gian, anh s en nh em ch lo g!

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 11