Chu*o*ng 11: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: Bong Bng Ln Tri


Ha ra Ti Khn c hai ngܩi anh. Mtngܩi trc tui Thܩng, mt ngܩi ln hn.
C hai cng Šu bn bong bng, Ti Khn bo vy .
C b k‹:
- Bong bng mua trn ng ba ng T . Mua vŠ, chia ba . Anh Hai em chuyn bn bong bng ph‰t m cao su . Loi ny bn ǡt nht. Chi lu b‹, li c th‹ ǥtxung t nh bng. Anh Ba thbn bong bng bay ... Thܩng ngt li:
- Ging nh em ch g ?
- Ging nhng m khc!
- Khc sao ?
Ti Khn lc lc mi tc:
- Anh Ba mang theo cp bnh hi v ha cht, em th khng!
Thܩng "" mt ti‰ng:
- Anh hi‹u ri . Cp bnh ‹ bm bong bng ch g ?
- .
- Sao em khng mang theo ?
Ti Khn nhn vai:
- Cp bnh nng , em ght ch theo . V li, em thch thi sn bong bng nh hn. Em thch chy xe dܧi hng chm bong bng sc s bay l lng trn u . B anh khng thy p sao ?
- Th p! Nhng ri bn na chng, h‰t bong bng th sao ?
- Lm sao h‰t ܮc! Mt bui bn bao nhiu c chng ch b! - ang ni, TiKhn b‡ng cܩi toe - Nhng n‰u h‰t na chng th em chy qua y bn ko ko ph anh! ܮc khng?
Thܩng cng cܩi:
- Tt nhin l ܮc. Nhng ch s em bn th t m n th nhiŠu .
Ti Khn ngng nguy:
- B anh s em n ct vn ca anh h ?
Thܩng nheo mt:
- Anh khng s ct vn. Anh ch s em sn rng.
- Rng th n nhm g! Khng c rng, ngܩi ta vn sng ܮc vy!
- Nhng khng c rng em s khng cn n ko ko ܮc na . Hn na, sn rng em s h‰t p.
Ti Khn "x" mt ti‰ng:
- Anh ch gii nnh! Em c p bao gi u m h‰t!
Thܩng c š ngm ngha c b mt thong, ri lm b gt g:
- ng l em chng p lm. Nhng m em c duyn. Trn ǩi ny chng ai cduyn bng em.
Thܩng khng ng c b tinh nghch nh Ti Khn cng c lc mc c. NgheThܩng khen mnh c duyn, Ti Khn b‡ng nhin sng li . Ri c mt t chy vŠ ch‡ chi‰c xe bong bng.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 12