Chu*o*ng 12: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 12: Bong Bng Ln Tri


T hm b Ti Khn ch l "bch diŒn th sinh", Thܩng nng lng ch nng gi nhum nܧc da mnh. ‹ c nܧc da "en en mi p", hn ch cn na thng thi .
Nhng khi nܧc da anh va bt u "ng mu", mt s c xy ra khi‰n Thܩng nh t b š nh "thay da ǰi tht" .
Mt hm, b TuŒ Ƕt nhin hi thm chuyŒn dy km ca Thܩng. dphng trܧc tnh hung ny, Thܩng tr li kh sung s. V thi Ƕ ca anh cng t nhin rt mc.
Va tr li, Thܩng va kn o quan st nt mt ca m . Anh mng rn trong bng khi thy m vn thn nhin, chng t š g nghi ng.
Tuy nhin, lc cu chuyŒn sp k‰t thc, b TuŒ b‡ng but miŒng nhn xt:
- Do ny con hi en y! Trng c nh ngܩi chy rong ngoi ܩng!
Cu ni ca m khi‰n Thܩng nghe lnh tot sng lng. Hn ch l s so snh tnh c ca m, nhng d sao cng bo Ƕng cho Thܩng phi cn thn hn trong viŒc gi gn b mt ca mnh. Anh hng gi†ng, trm tnh p:
- Chc do ny tri nng gt, con li i dy vo bui tra ...
V Thܩng th pho khi thy m chng thc mc g thm. B ch chp miŒng dn:
- T nay ra khi nh, con nh mang theo nn! Ln ri, ng ‹ m phi nhc tng li tng t!
Thܩng ngoan ngon:
- D!
B TuŒ khng bi‰t rng con trai b khng nhng vng li b rm rp m cn lm qu nhng g b yu cu . Khng nhng lun lun Ƕi thm thp ci nn trn u, Thܩng cn sm cho mnh c mt i bao tay mu en di ‰n tn khu›u . Anh gi bao tay nh ch Ki‰n, sp i bn li x vo .
By gi Thܩng ch ham nghe li xi gic ca Ti Khn na . Anh phi tm m†i cch bo vŒ nܧc da trng tro ca anh,n‰u khng mun mt ngy xui ri no , hnh tung ca anh s b m ng vc v khm ph.
Ti Khn n nhn chi‰c nn trn u v i gng trn tay Thܩng bng cp mt trn xoe km vi mt ti‰ng ku khng khi‰p:
- Anh lm ci tr g vy ?
Phn ng thng thng ca Ti Khn khi‰n Thܩng ng ch‰t trn. Mi mt lc, anh mi cܩi gܮng go:
- Tr g u! Ch l ‹ che nng thi . M anh s anh m.
Ti Khn li ku tri:
- Xi i! Con trai g m...
ang ni, Ti Khn ngng bt. C l c khng tm ra s so snh thch hp. C kh nheo mt nhn Thܩng:
- B anh h‰t thch c nܧc da p ri h ?
Thܩng bun b:
- . H‰t thch ri .
S th nhn xi l ca Thܩng khi‰n Ti Khn h‰t ham "xa xi". C th di:
- Thch hay khng l chuyŒn ca anh. N‰u s ch‰t th anh c viŒc Ƕi nn. Nhng ai ǩi con trai li mang bao tay! Ci l ca con gi!
Thܩng chng ch‰:
- Nhng y l bao tay ... bo h lao Ƕng m!
Thܩng ni va dt cu, Ti Khn m bng cܩi:
- Tri t, bn ko ko m cng mang gng bo h lao Ƕng! Tht em cha nghe ai ni chuyŒn ny bao gi! Hn na, i gng ca anh u phi l gng bo h . i gng di ti khu›u th‰ kia ch c th‹ l gng i ܩng ca cc c ti‹u th thi!
Nhng nhn xt y v ch‰ giu ca Ti Khn khi‰n Thܩng xu h mun chui ngay xung t. Nhng v khng th‹ chui ܮc, Thܩng m cu . Anh liŠn nghim mt:
- Thi, em nho bng anh nh vy l ri! y l chuyŒn ring ca anh, em khng nn chm ch†c na!
Thy Thܩng l sc gin, Ti Khn m hong.
Ngay lp tc, v cܩi ct trn mt c bi‰n mt. Thay vo l nhng li xin l‡i ri rt:
- Em ni chi vy thi ch u c š nho bng anh! Thi, cho em xin l‡i nghen! Em khng ni nh vy na u!
Ni mt trng, thy Thܩng vn im lng, Ti Khn liŠn ht hong cm tay anh lay lay, gi†ng sušt khc:
- B anh gin em tht h ? Em xin l‡i anh ri m!
Thy Ti Khn bt u rm rm nܧc mt, Thܩng hng gi†ng:
- Lm g m qušnh ln vy! Anh khng gin em u! Nghe vy, Ti Khn tot miŒng cܩi . By gi nhng gi†t lŒ c nn cng va tro ra khi khe mt c v chm ri ln trn trn m, chy xung miŒng cܩi ca c . Thܩng cht nh ‰n mt cu v hi nh, liŠn but miŒng ch†c:
- , va khc va cܩi n mܩi cc...
Thܩng ni cha dt cu, Ti Khn m thm thp vo lng anh:
- Khng c ni by nghen! Thܩng mm cܩi:
- Anh c ni by g u! Anh nh ni l n mܩi cc ... ko ko ch b!
- H!
Ti Khn "h" mt ti‰ng v a tay quŒt nܧc mt. T nhin Thܩng cm thy lng nao nao . Hnh nh lau nܧc mt ca mt ngܩi con gi va khc bao gi cng khi‰n lng d Thܩng b‡ng nhin mŠm i . Hi b, m‡i ln ch†c Nhi khc, Thܩng cng tri qua nhng cm gic nh vy . Lc Nhi khc, anh ght n d s . Lc , mt my n nhn nh, xu x, nܧc mt nܧc mi nhe nhot, nht l khi n c š rng tht to cho m nghe thy m pht anh, c h†ng n m ln ‰n mc thy c lܫi g bn trong. Vy m ‰n khi n nn, nhn n va s st va a tay chi nܧc mt, Thܩng b‡ng dng thy thng n gh gm. Lc bao gi Thܩng cng tm cch lm cho Nhi hi lng, k‹ c viŒc au kh nhܩng nhn phn qu bnh ca mnh.
By gi cng vy . Anh nhn Ti Khn bng nh mt xn xang v du dng hi:
- Em n ko ko khng?
Ti Khn chp mt:
- Anh nh "hi l" em h ?
- u c! N‰u em thch n th anh ko cho!
Ti Khn lc u:
- Em khng n u! u phi lc no em cng thch n ko ko ca anh!
- Ch bi gi em ang thch g ?
Ti Khn lm lnh:
- By gi h ? By gi th em thch c mt i gng tay "bo h lao Ƕng" nh ca anh!
Thܩng h gi†ng:
- Ri! Em li ch†c anh na ri!
Sc nh ra, Ti Khn liŠn rt c v a tay ln cc' u mnh mt ci:
- Ch‰t! Em li qun khuy i mt!
iŒu b ca Ti Khn khi‰n Thܩng ph cܩi . Anh vui v:
- Ni vy ch em mun ch†c anh th c ch†c! Anh khng gin u!
Ti Khn trn mt:
- Anh khng gin tht h ?
- Tht.
- Tht th em... khng ch†c anh na u!
Ni xong, Ti Khn li khc khch cܩi . Bao gi c b cng cܩi . Khc nh khi ny, tht l hi‰m hoi!

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 13