Chu*o*ng 13: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 13: Bong Bng Ln Tri


Mi m na thng. By gi Thܩng l mt thnh vin thn thuc trong Ƕi ng nhng ngܩi bn do trܧc cng trܩng v l mt ngܩi quen ca l h†c tr cp mt.Cng ngy anh cng thch nghi v trܪng thnh dn trong nghŠ nghiŒp ca mnh. khng cn nhng ngy bn huŠ vn hoc l‡ l nh thi gian u . B TuŒ v b Nhi vn cha hay bi‰t g. Chi‰c nn rng vnh v i gng tay t khi xut hiŒn gp phn khng nh vo viŒc ty xa nhng du v‰t ng ng trn ngܩi Thܩng.
Nhng nh ng b ni "mu s ti nhn, thnh s ti thin", s ǩi lm lc khng ti no lܩng ni . ng vo lc Thܩng inh ninh hnh tung ca mnh khng th‹ b pht gic, bt thn anh ng phi ... ngܩi quen, li ng ngay trܧc cng trܩng Phng Nam, ni anh ang hnh nghŠ, tht l xui ri .
Hm , Thܩng ang nn n bn nt phn ko cui cng cho b†n tr va tun ra khi cng gi tan h†c. Theo mt thi quen khng r ngun gc, vo gi khc ny Thܩng thܩng bn rt r, do b†n tr bu li kh ng.
Chung quanh Thܩng, l nh trܧc cng l nhng bc cha m va vi v ri s lm ‹ kp n con. Nhng ngy u, Thܩng cn thp thm v kn o quan st nhng ngܩi ny, nhng ri sau mt thi gian chng bt gp ai quen, Thܩng khng cn nm np lo s na, thm ch anh chng bun my may ‹ tm ‰n h† .
Nhng ng vo ngy xi quy n†, lc Thܩng cn ang loay hoay tm tiŠn l ‹ thi li t bc hai ngn ca mt thng b th b‡ng c ti‰ng thc gic vang ln bn tai:
- L ln o! Em lm g lu vy ?
- Ch ch em cht! Em ang Ǯi thi tiŠn! - Thng b p.
- Thi khi! Ch c tiŠn l y n!
Va ni, ngܩi con gi va bt chng xe nh "tch" mt ci v xm xm bܧc li . Ngay t khi c gi va ln ti‰ng, Thܩng git bn ngܩi khi nhn ra gi†ng ni quen thuc ca Thy Tin, c bn cng lp vi mnh. Pht hiŒn khi‰n anh v cng sng st. T khi ng bn y, cha bao gi Thܩng thy Thy Tin xut hiŒn, thm ch anh khng ngh iŠu li c th‹ xy ra . Vy m by gi Ƕt nhin Thy Tin li c mt, li g†i mt thng b trܩng ny bng em v li ang hm h ti‰n vŠ pha Thܩng.
S viŒc xy ra bt ng ‰n mc Thܩng chng th‹ trnh i u ܮc. Anh ch c cch ci gm mt xung, hy v†ng vnh nn s che khut tm mt ngܩi i diŒn.
By gi th Thy Tin ng ngay trܧc mt anh. C hi:
- Khc ko ko va ri bao nhiu vy ch ?
Hn cch n mc xc xŒch ca Thܩng khi‰n Thy Tin ng anh ln tui lm. Cch xng h ca Thy Tin khi‰n Thܩng cng bi ri . Anh p ng:
- Khng ... kh ... ... ng, ... b trm ...
S lng tng ca Thܩng lm Thy Tin ngc nhin. C kh li‰c nhn anh v bt ku sng st:
- Ka Thܩng!
Thܩng i‰ng c ngܩi . Ri bi‰t khng th‹ giu gi‰m ܮc na, anh kh lt vnh nn ln, gܮng go:
- Thy Tin i u y ?
- Thy Tin i n em. Em Thy Tin h†c trܩng ny .
- Sao trܧc nay ti khng gp Thy Tin?
- Trܧc nay m Thy Tin i n. Hm nay m bn nn sai Thy Tin i .
By gi Thܩng mi ‹ š chi‰c Cp 82 mu xanh dng bn lŠ ܩng. ng l chi‰c xe quen thuc m Thܩng hng thy . Hn ngܩi n b trܧc nay i n con trn chi‰c xe l m Thy Tin.
- Cn Thܩng! - Thy Tin ngp ngng hi - Trܧc nay Thܩng vn...
Thy Tin khng ni h‰t cu . C ngc ng mt hi ri im bt. S š t ca Thy Tin chng hi‹u sao li lm Thܩng m ra bc d†c. Anh tr li, gi†ng khch Ƕng:
- , trܧc nay ti vn i bn ko ko! Nh ngho, nh phi vy thi!
Thy Tin nh ng ni chuyŒn vi Thܩng thm t pht na nhng thy Thܩng b‡ng nhin cu knh, li cn ni cnh ni khe s giu c ca gia nh mnh, c nh tc lܫi co lui .
Thܩng khng bi‰t s gp g bt ng khi‰n lng d c bn cng lp vi anh xn xang v k‹. Trn sut ܩng vŠ, c ch ngh ti anh v cm thy v cng y ny vŠ s khc biŒt ln lao gia c v anh trong cuc sng. Ln u tin, c khng ch ngh ‰n bn thn mnh.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 14