Chu*o*ng 18: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 18: Bong Bng Ln Tri


Thܩng ra vŠ trong vui v.
Khi ny Thܩng tܪng Thy Tin s gin anh gh lm nhng rt cuc c khng trch g anh. C ch t trch mnh. Tht l mt ngܩi bn tt! Thܩng hn hoan ngh v va hušt so miŒng, anh va gung mnh xe theo nhp chn hm h.
ang lao i, cht Thܩng thng vi xe l Anh va thong thy mt chi‰c xe bn bong bng chy ngܮc chiŠu .
T ngy quen bi‰t Ti Khn, i ra ܩng, gp ai bn bong bng, Thܩng cng ngonh c nhn. iŠu gn nh mt thi quen. Nhng ngܩi bn bong bng khng ai ging ai . C khi l mt cu b, c khi l mt chng trai, phn ln l nhng ngܩi ng tui v rt t khi l ph n. Trܩng hp nh Ti Khn th qu l hi‰m.
Nhng n‰u ch nhn ngm nh thܩng lŒ th Thܩng khng phi thng xe li . ng ny chi‰c xe va chy ngang qua anh treo rt nhiŠu bong bng, c ‰n bn, nm chc qu l t. Khng chu mang theo bnh hi, thi sn bong bng nh ‹ ܮc thong th p xe dܧi m my ng sc lc no cng bŠnh bng v ta bng trn u, vn l phong cch lng mn ǥc biŒt ca Ti Khn. Dܩng nh c l ngܩi bn bong bng Ƕc nht v nh th thi sn tht nhiŠu d bn khng h‰t cn hn l mang theo bn ngܩi nhng qu bong bng xp lp v nhn nheo . Ti Khn tng bo Thܩng l c rt khng thch nhng qu bong bng lc cha thi . C bo lc chng ch l nhng ti nha khng hn khng km v c lc c cm tܪng chng l nhng a tr m o, qut quo, chng c mt cht sinh kh no .
Chnh v vy m by gi, khi bt gp mt chi‰c xe vi v s qu bng l lng bn trn nh th‰, Thܩng khng khi ngc nhin. Nhng d sao y khng th‹ l Ti Khn ܮc. C tng bo anh c ch i bn bui chiŠu . Bui sng c phi nh ‹ lm "bi‰t bao nhiu l th". Nhng nh vy th ngܩi kia l ai . Chng l trn tri t ny, ngoi Ti Khn ra, cn c mt k bn do m mng khng km?
Cui cng, khng kŠm ܮc t m, Thܩng quay xe li ui theo m my bong bng va bay ngot vo mt con hm rng bn ܩng.
Chi‰c xe bong bng di chuy‹n chm nh ra nn ch trong thong mt, Thܩng ui ti ni . Va nhn thong qua, Thܩng b‡ng ku kh mt ti‰ng trong c h†ng. Anh nh khng tin vo mt mnh.
Ngi trn xe l dng dp nh nhn quen thuc ca Ti Khn vi li n mc g†n gng xong xnh thܩng ngy . C b ang nhn bng qu hai bn hm, chn p tng vng chm ri ‰n lܩi nhc.
- Ti Khn! - Thܩng g†i .
m my vi v ngng li . Ti Khn ngoi c nhn ra sau . Trng thy Thܩng, c cܩi toe tot:
- Anh i u y ?
Thܩng ti‰n li:
- Anh i h†c vŠ. Hm nay anh ngh hai ti‰t sau .
Ti Khn li‰c Thܩng t u ‰n chn:
- Ch, anh n mc ng hong trng bnh c! Chng ging anh thܩng ngy cht no!
Thܩng mm cܩi:
- Em ng c ch†c qu anh! - Ri Thܩng nheo mt, gi†ng trch mc - Em l cha xo y nh!
- Em h ? - Ti Khn lm ra v ng ngc - Em xo g u ?
- Em bo bui sng em phi nh git , nu cm, trng em, sao by gi anh li gp em y ?
Ti Khn chng l v g lng tng. C p, gi†ng ti tnh:
- €, my hm nay l ǥc biŒt! Thnh thong em i bn thm cht nh vy m!
Thܩng i ngi:
- Em va h‰t bŒnh, i bn sut ngy bŒnh li th sao ? B em cn tiŠn lm h ?
Ti Khn du mi:
- TiŠn ai m chng cn! Anh hi l!
Thܩng gi u, p ng:
- B ... b tiŠn anh a em hm trܧc ... khng sao ?
- ch! - Ti Khn gt u mau mn - cho nn by gi em mi cn!
Thܩng tr mt:
- Ngha l sao ? sao li cn cn?
Ti Khn thn nhin:
- Sao li khng cn? E m phi ki‰m tiŠn tr anh ch!
- Tri i! - Thܩng v u - Anh ni vi em ri, khi no c tiŠn hng tr, khng c th ‹ , u c gp gp g!
iŒu b nhn nh ca Thܩng khi‰n Ti Khn ph cܩi . C lu lnh:
- Ai mc n li chng lo tr! Vi li anh cng u c giu c g! N‰u gia nh d d, anh i bn ko ko lm chi cho cc!
Thܩng li‰m mi:
- Th nh l vy . Nhng...
Ti Khn khng ‹ cho Thܩng ni h‰t cu . C nhn mnh bn p:
- Khng c nhng nh g h‰t! Em i y!
i mt qung, Ti Khn b‡ng ngoi u li, ni ln:
- Anh ng lo! Em ch i bn thm ba nay na thi! Hm ry em ki‰m tiŠn tr n ri!
Trܧc mt c b nh nhnh nh vy, Thܩng ch c cch ǿc mt ng nhn theo, d cܩi d khc.

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 19