Chu+o+ng 2: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: Bong Bng Ln Tri


l tt c nhng g Thܩng bi‰t vŠ ci ch‰t ca ba mnh. Lc ba b nn, anh ang ngi trong lp, a gin cng bn b.
Khi ti‰t h†c th hai bt u ܮc mܩi pht, bc bo vŒ chy vo bo cho Thܩng bi‰t c ngܩi nh cn gp. Sau khi xin php c gio, Thܩng lt t i theo bc bo vŒ.
Bt gp Nhi, em gi mnh, ang ng khc tht tht trܧc cng, lp tc Thܩng linh cm c chuyŒn khng may . Anh vi vng nm ly vai em, lo u hi:
- C chuyŒn g vy em? Sao em li khc?
Nhi ngܧc nhn anh v tr li qua mn nܧc mt:
- Ba b bn.
Thܩng ti mt:
- B bn ? Ai bn ?
- B†n cܧp. Thܩng nghe tim mnh nh tht li . Anh li lay vai em:
- Ba c sao khng?
- Em khng bi‰t! Nhi p trong ti‰ng nc. Ngܩi ta ch ba i bŒnh viŒn ri !
Thܩng khng hi na . Anh tc tc quay vo trܩng ly xe v vi vng ch em ti bŒnh viŒn. Anh p vi v, qunh quu, m hi m c lng.
Khi Thܩng lch vo, anh nhn thy hai ngܩi bn ca ba cng mt c gi l mt ang ngi r bn cnh m. B TuŒ, mt hoe, thy Thܩng tt t chy vo, b‡ng a ln khc.
Thܩng m vai m, ht hong:
- ChuyŒn g vy m ? Ba u ?
B TuŒ gc u ln ngc con, khc rm rt. B cha kp tr li th m†i ngܩi b‡ng xn xao . H† dt ra hai bn nhܩng ch‡ cho nhng ngܩi mt o b-lu trng khing ng Phong ra . ng ch‰t.
Nghe ti‰ng n o, Thܩng quay vi vŠ pha ca phng cp cu . Va nhn thy thi hi ca ba, anh ku ln mt ti‰ng v ngt xu trn tay m.
Khi Thܩng tnh li, anh nhn ra mnh ang nm trn chi‰c giܩng quen thuc nh. Bn cnh anh vn l hai ngܩi th h v c gi Thܩng bt gp ni bŒnh viŒn. H† ang an i b TuŒ v b Nhi .
Lc Thܩng chi tay ngi dy, m†i ngܩi quay nhn anh vi v i ngi . Mt ngܩi th h ni:
- Chu c nm ngh i !
Thܩng nh khng nghe cu ni . Anh nhn thng vo ngܩi bn ca ba mnh, hi bng gi†ng khn khn:
- Sao ba chu ch‰t vy bc?
Bi‰t khng th‹ trnh n ܮc, sau mt thong ngp ngng, ngܩi th h chm ri thut li u ui cu chuyŒn. Gi†ng ng run run nh cha h‰t xc Ƕng.
- Ba chu l mt ngܩi tt! Mt ngܩi dng cm!
Ngܩi th h bun b k‰t lun.
Thܩng quay nhn c gi . By gi anh mi bi‰t c ta l ch nhn ca chi‰c xe v cng l nn nhn ca b†n cܧp. C ta l nn nhn nhng ngܩi ch‰t li l ba mnh! ngh khi‰n Thܩng cm thy au ǧn. Anh khng trch c gi nhng n‡i au ca anh hiŒn ln trong nh mt chy bng ‰n mc c ta bt gic quay mt i . T nhin c gi cm thy cn phi lm mt iŠu g. C theo ng Phong vo tn bŒnh viŒn. Ri c li theo vŠ ‰n y . Sut thi gian , lc no c cng cm thy mnh nh ngܩi c l‡i . C tܪng nh chnh mnh l ngܩi gy ra tai h†a cho gia nh t t‰ ny . Cm gic khi‰n c v cng ray rt. C rt mun lm mt iŠu g ‹ gip ǫ gia nh n nhn. Nhng lng d ang ri nh t v, c tht chng bi‰t phi lm g. Trong lc ang bi ri, nh mt c bt thn chm phi hai chi‰c nhn ang eo trn tay . Ngay lp tc, mt š ngh vt le ln trong u c . Thot u, c hi ǡn o . C cm thy š ngh ca mnh c v g nh l s gn d. Nhng ri chng ngh ra cch no khc, v li cng khng sc ‹ ngh ngi thm, c tc lܫi v ngi ngng chm tay vo vai b TuŒ:
- Tha bc!
B TuŒ ngܧc ln:
- G c ?
C gi lng tng tho hai chi‰c nhn ang eo trn tay v rt r ǥt vo tay b TuŒ :
- Bc cm ci ny ‹ lo cho bc trai . y l tm lng ca chu .
B TuΠkh lc u:
- Ti khng nhn u ! Ti rt cm n c nhng c hy cm vŠ i!
C gi khn khon:
- Bc nhn i m! Chnh v chu m bc trai gp chuyŒn khng may . N‰u bc khng cho chu chia s phn no, chu s rt y ny .
B TuŒ khng tr li c gi . B th di v chm chp nhn ra ca . Trong mt b, khung ca b‡ng tr nn rng mnh mng. Bi v k‹ t nay, chng b s khng bao gi ǥt chn qua ngܫng ca na . B s khng bao gi cn nhn thy ng mŒt mi tr vŠ nh sau mt ngy lao Ƕng vt v, tay chn dnh y vi va nhng n cܩi ti tn v hiŠn lnh vn lun n trn mi . B cng s khng bao gi thy li cnh b Nhi lc tung cc ti o ti qun ca ba n m‡i khi ng i lm vŠ ‹ tm cho bng ܮc gi ko ng giu u trong ngܩi ri hn h reo ln "A, y ri! Con tm thy ri". Khng, khng cn g na, k‹ t hm nay ng i xa ...
- Tha bc...
Ti‰ng c gi li ngp ngng vang ln bn tai . B TuŒ kh chp miŒng. B th thm nh ni vi chnh mnh:
- ng y l mt ngܩi tt. Nhng g cn lm th ng y lm. ng y khng cn Šn p.
- Nhng tha bc...
B TuŒ khng ‹ c gi ni h‰t cu . B cm ly tay c, trm gi†ng :
- Ti cm n c . Tm lng ca c, ti hi‹u . Nhng ti ni ri . C cm vŠ i . Con ngܩi chng ai bi‰t trܧc ܮc chuyŒn sng ch‰t, c chng nn y ny lm g.
Trܧc thi Ƕ dt khot ca b TuŒ, c gi bi‰t chng th‹ ni n ܮc na . C ng dy p ng co t v chm chp ti‰n ra ca bng nhng bܧc chn lng l, nng nŠ v y phiŠn mun.
Ti , trܧc lc i ng, b TuŒ nghim ngh ni vi hai con:
- K‹ t hm nay, ch cn ba m con mnh vi nhau . Chng ta phi nng ta, v gip ǫ ln nhau trong cuc sng...
C nn xc Ƕng ‹ ni nng n tn, khc chi‰t, b mun lm gng cho cc con vŠ s trm tnh. Nhng b khng th‹ no trnh by h‰t nhng suy ngh ca mnh. ang ni na chng, cht bt gp nh mt thn th ng ngc ca Thܩng v Nhi, b bng thy nghn ni c v lp tc bt ln ti‰ng nc. Thܩng v Nhi liŠn a ln khc theo .

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 3