Chu*o*ng 20: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 20: Bong Bng Ln Tri


Ÿ lp, quan hŒ gia Thܩng v Thy Tin ngy mt tt hn.
c nhng ti‰ng x xo trong m bn nhiŠu chuyŒn, tuy khng cng khai nhng khng th‹ khng nhn thy .
i Lan sau v ng tiŠn, "cch" mt Thܩng. i Lan thi chng gho, Thܩng thy nh lng. Anh s nht l nhng li m bng gi ca c, ci ki‹u n ni nh th‹ ta y bi‰t tng m†i chuyŒn trong khi thc ra li chng bi‰t cc kh g h‰t.
i Lan "tt i", Thܩng h‰t ngn. Cn nhng ti‰ng r rm khc, anh mc kŒ. Du sao th Thܩng cng khng th‹ ph nhn tnh cm ca mnh i vi Thy Tin gn y ܮc ci thiŒn ng k‹. S c hm trܧc gip Thܩng khm ph ra tm lng tt n nu Ǣng sau v bŠ ngoi thanh lch v kiu hnh ca Thy Tin. Ci nhau vi m bn thc mch hoc ln ti‰ng ph nhn kch liŒt nhng li n i v cn c ang rm ran khp lp kia chng khc no xc phm ‰n lng tt ca Thy Tin. Thܩng mt ln lm Thy Tin mt mt. Anh khng mun phm phi sai lm ln th hai .
Nhng mc d dnh cho Thy Tin nhiŠu thiŒn cm, Thܩng vn khng cm thy c gn gi vi anh nh Ti Khn. Thy Tin tt bng, t‰ nh v lch s nhng chng vn khng xa tan khong cch tuy ܮc thu hp nhng kh th‹ mt i gia c v anh. Ti Khn hnh Ƕng khng kho lo v t cn nhc hn, nhng v vy m bnh dn v bc trc hn. Ti Khn v tm nhng v tm mt cch chn thnh. Nhng c l iŠu khi‰n cho Thܩng cm thy yu m‰n Ti Khn chnh l hon cnh ca c . C sng trong n‡i kh khn v s tng qun nh con c nh quy mnh gia dng nܧc ngܮc. C phi bn chi ci tui l ra phi ܮc h†c hnh v vui chi . Thy Tin li khc. C sng ngoi th‰ gii ca anh v Ti Khn.
Thy Tin quan tm ‰n anh. Nhng bn cnh , c cng c nhng mi quan tm khc. Nh mi y, Thy Tin mi Thܩng ‰n d sinh nht ca c .
- Chng no ? - Thܩng hi .
- Mt.
Ri Thy Tin hn h khoe:
- M Thy Tin ha s lm cho Thy Tin mt ci bnh sinh nht mܩi by tng.
Thܩng tr mt:
- Mܩi by tng? Sao li phi mܩi by tng?
- Th nm nay Thy Tin mܩi by tui m li!
- € ra vy!
Thܩng kh chp miŒng. Nhng cung cch tht xa l vi cuc sng ca anh. T nh ‰n ln, Thܩng cha hŠ bi‰t bnh sinh nht l g. Ti ngy sinh nht ca anh v Nhi, ba m Thܩng ch tng qu km theo nhng li chc h†c gii . Vy thi . Nm no c tiŠn th ba cm thm vi mn tht c, tm tt hn ngy thܩng mt cht. Cn bnh sinh nht nhiŠu tng th by gi anh mi nghe ni .
Thܩng chp mt:
- Mܩi by tng chc l cao lm!
- Hn ri! Thܩng nh ‰n nghen!
- .
Thy Tin vui v:
- Thܩng ‰n chi vi Thy Tin. Ri hm no Thܩng lm sinh nht, Thy Tin s ‰n chung vui vi Thܩng.
Thܩng kht mi:
- Sinh nht ca ti khng c bnh mܩi by tng u!
Cu ni ca Thܩng khi‰n Thy Tin hi cht d. T dng c cm thy y ny vŠ niŠm vui qu trn ca mnh. Ni vŠ ci bnh mܩi by tng trܧc mt Thܩng chng khc no mt s khoe khoang l bch. C chp miŒng, gi†ng bi ri:
- iŠu u c quan tr†ng! - Ri c ni ti‰p mt cch ng ngn - Thy Tin ‰n l ‰n chi thi . u phi ‹ n bnh!
- Cng chng c bnh m n! - Thܩng nhn vai - Sinh nht ti ch c ko ko thi!
- Ko ko ? - Thy Tin trn mt.
Thܩng tnh b:
- Ch sao! Thay v lm bnh, ti lm mt cy ko ko tht b ‹ gia nh i bn b.
Thy Tin khng bi‰t Thܩng ni tru . C chp mt xušt xoa:
- Hay qu hn! Vy Thܩng lm cho Thy Tin i!
Ti phin Thܩng ngc nhin:
- Lm g?
- Th lm ko ko! - Thy Tin ho hng - Thy Tin s i sinh nht bng ko ko! Ging nh Thܩng vy!
- Th‰ cn chi‰c bnh mܩi by tng?
- Th vn lm. ˆn ko trܧc, n bnh sau .
Thܩng d khc d cܩi . Anh khng ng Thy Tin tin nhng li a ct ca mnh l tht, liŠn so vai:
- Ti ni a cho vui thi! Ai li i sinh nht bng ko ko!
Thܩng inh ninh sau khi nghe mnh th tht, Thy Tin s rt lui š nh k cc li . No ng c vn khng khng:
- Th Thܩng c lm cho Thy Tin i! Coi nh Thy Tin ǥt Thܩng lm, Thy Tin tr...
ang hm h, cht nhn ra mnh ni h, Thy Tin liŠn ngng bt.
Nhng Thܩng rt nhy cm, anh kht mi:
- Khng cn phi tr tiŠn! N‰u Thy Tin nht nh mun vy, ti s lm. Coi nh l qu sinh nht ca ti tng Thy Tin. Ch c iŠu ...
Thy Thܩng ngp ngng, Thy Tin st rut:
- iŠu g?
Thܩng li‰m mi:
- Sao ti thy n... k k! Ti ni chi m Thy Tin li lm tht!
- Thy Tin thy chng k g c, li cn vui na!
Thy Tin p vi gi†ng ho hc. Trܧc v qu quy‰t ca c, Thܩng bi‰t mnh chng th‹ t khܧc ܮc na . Anh th di, xi l:
- ܮc ri! Hm ti s mang ‰n!

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 21