Chu*o*ng 22: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 22: Bong Bng Ln Tri


Phn vn mi, rt cuc Thܩng cng nh lm theo li dn d ca Thy Tin.
Nghe anh nh lm thm mt cy ko ko na, ch Ki‰n tr mt:
- Chu nh i bn thm bui ti ?
- D khng ! - Thܩng p, gi†ng bi ri .
Ch Ki‰n cng ngc nhin:
- Vy lm g ti hai cy d vy ?
Thܩng nut nܧc b†t:
- D, chu tng bn chu .
Ch Ki‰n li cng h hc miŒng:
- Tng bn m tng ko ko ? Thi‰u g th sao chu khng tng? M bn gi hay bn trai vy ?
Thܩng mt:
- D ... bn trai!
Ti y ch Ki‰n thi vn vo . , chc n tng cho thng bn nghch ngm no ch khng l tng qu cho bn gi n li in ‰n mc i tng ko ko! Ngh vy, ch Ki‰n gt g:
- Thi, ܮc ri! Chng no chu ly ?
Bi‰t thot nn, Thܩng mng rn:
- D, chiŠu mai .
Ti hm sau, Thܩng qun cy ko trong mt tm giy du, bn ngoi cn thn b†c thm my lp giy bo na ri hi hp ch ‰n nh Thy Tin. Cho ti lc , Thܩng vn cha yn tm vŠ mn "ko sinh nht" k cc ny . Anh cm thy ci "tr chi" ny ca Thy Tin n ngng nghnh v gn d sao sao y! Thܩng khng th‹ hnh dung ܮc lt na y trong mt ngi nh sang tr†ng, gia mt bui tiŒc sinh nht sang tr†ng ci mn ko bnh dn ny s xut hiŒn ng ngn nh th‰ no . Thp thm v lo u, my ln Thܩng nh quay xe li, ch pht ci mn ko sinh nht ny vŠ nh ch Ki‰n. Nhng ri s ngy hm sau s chm phi nh mt trch mc ca Thy Tin, nht l nhng gi†t nܧc mt chan ha nh ln trܧc, Thܩng nh phi t b š nh tho lui v li nghi‰n rng p thng.
Khi Thܩng ‰n, khch cha c ai . Ch c hai anh em Thy Tin ngi trong gh‰ xa-lng gia cn phng khch by biŒn p v thanh lch. Va bܧc qua khi ca, Thܩng cm gic nh anh b‡ng l†t thm vo mt th‰ gii khc. Thy Tin hm nay trng rc r hn ln trong b vy m tuyŒt p. Thy Thܩng xut hiŒn, c ng bt dy, mng r chy li:
- A, Thܩng ‰n ri!
Trong khi Thܩng mm cܩi lng tng th Thy Tin mau mn gii thiŒu khi hai ngܩi con trai vi nhau:
- y l t, anh ca Thy Tin. Cn y l Thܩng, bn h†c cng lp vi em!
Thܩng kh li‰c t. So vi Thܩng, t trng gi dn hn nhiŠu . Hn t phi ln hn em gi mnh ‰n su, by tui l t. vy, v mt t li nghim ngh khi‰n anh cng c v chng chc tn. Thy Tin va gii thiŒu xong, t liŠn cha tay ra khi‰n Thܩng phi lng ngng v ht hong ǥt vi b†c giy bo ln bn ‹ bt tay anh.
Thy Tin ng bn cnh l lng m b†c giy ra v hn h reo ln:
- A, ko sinh nht y ri! Hay qu!
Ri c quay sang Thܩng, mt long lanh:
- Vy m t ny ‰n gi Thy Tin c s Thܩng s khng em ‰n!
Thܩng quŒt m hi trn:
- ha ri m!
Trong khi , t nhn sng ci vt l trn bn:
- G vy em?
Thy Tin cܩi tm tm:
- Ko ko .
- Ko ko ? - t sng st - Ko ko ‹ lm g?
Thy Tin vn hn nhin:
- Ko sinh nht ca em ! Em nh Thܩng ... mua gim!
‰n y, t nh khng nn ni . Anh ku ln:
- Tri i, ai li i sinh nht bng th ko xong xnh ny! Em c in khng?
Li trch mc nng nŠ ca t vi Thy Tin lm Thܩng ti mt. Hn nhin t khng c š m ch Thܩng. Anh c ng Thܩng mua gim theo yu cu ca Thy Tin. Nhng t trong su xa ca lng mnh, Thܩng vn thy b ng chm, nht l trܧc cch ni gay gt v trch thܮng ca t. Mn ko xong xnh ch c th‹ ܮc em ti bi nhng ngܩi xong xnh. ngh khi‰n mt Thܩng c thot xanh thot .
Thy Tin cng b bt ng trܧc thi Ƕ nng ny ca ng anh. Nhn Thܩng, thy anh ng ch‰t trn, c li cng bi ri . Sau mt thong ng ngng, c ngp ngng gii thch:
- Ko ko th cng l ko thi! Ba nay em mun em li mt s ngc nhin cho bn b...
t st rut ct ngang li Thy Tin, vn khng h gi†ng:
- Thi‰u g cch gy ngc nhin, li gy ngc nhin bng ci mn chng ging ai ny!
S gt gng dai dng ca t lm Thy Tin m ra bt bnh v cm thy b tn thng. C khng gi gi†ng n ha na, m nghim mt li:
- Em thy chng c g l chng ging ai! Em thch nh vy!
t gm ln:
- Nhng anh khng thch! Anh khng mun ‹ ai ch cܩi vŠ hnh Ƕng ng ngn v bu ri‰u ca em!
Thy Tin vn bܧng bnh:
- Em chng thy c g l ng ngn v bu ri‰u y!
Thi Ƕ l lm v ngoan c ca Thy Tin, nht l trܧc mt ngܩi l, khi‰n t xm mt li:
- Anh khng tranh ci vi em na! Anh ch nhc li: anh khng ng š!
T nhin b buc phi chng ki‰n cnh ci c† gia hai anh em Thy Tin, Thܩng bt ng lm vo tnh th‰ kh x. Lng t i tm thi du xung, nhܩng ch‡ cho n‡i hoang mang v lng tng. Sau mt thong ǡn o, Thܩng rt r ln ti‰ng. Anh ni vi Thy Tin:
- Anh t khng ng š, Thy Tin c nghe li nh i!
Li phn gii ca Thܩng chng em li mt k‰t qu g. Ngܮc li, cng lm Thy Tin thm m c. C nhn t bng i mt ܧt, gi†ng chm st st:
- y l sinh nht ca em ch khng phi sinh nht ca anh. Em mun t chc nh th‰ no ty em. N‰u anh ngn cn, em s khng t ch na . Bn b ti, em mi vŠ h‰t.
Thi Ƕ dt khot v quy‰t liŒt ca Thy Tin khi‰n Thܩng m lo . Anh cha bi‰t phi lm du bu khng kh cng thng gia hai anh em bng cch no th t quay pht li . Mt long ln v gin d, t nhn thng vo mt Thy Tin, mi mm li chun b tht ln mt li qut mng hng h. Nhng cht nhn thy nhng gi†t lŒ trn gng mt u ut ca Thy Tin, t chng ngay li . Lng anh b‡ng chc chng xung v trong mt thong, anh cht nh ra hm nay l ngy vui ca em mnh. Phn vn mt lt, t kh lc u v bung mt ti‰ng th di, gi†ng vn cn hm hc:
- Thi, ܮc ri! Ty em!
Thܩng tܪng sau cuc ci c† ny la , t s b ln lu . Nhng khng, t vn li d sinh nht Thy Tin, vn t ra niŠm n cng Thy Tin n nhng v khch n o ang lc tc ko ti m‡i lc mt ng, mt khng hŠ cau c. Ch ring i vi Thܩng, t c v lnh nht. C l t cho rng Thܩng phi chu mt phn trch nhiŒm trong viŒc ti‰p tay Thy Tin by ra tr "ko ko" qui n ny .

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 23