Chu*o*ng 23: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 23: Bong Bng Ln Tri


Ha ra mn ko ko ca Thܩng khng gy ra nhng hu qu nh t lo ngi . Khng mt li ch‰ giu, khng mt nh mt cܩi ct. Hoc gi n‰u c th nhng iŠu cng khng bi‹u hiŒn ngay trong bui tiŒc vui nhn ny .

M†i ngܩi xm quanh cy ko ko nhiŠu mu ǥt gia bn, trm tr khng ngt. Thm ch c ngܩi cn khen ngi sng ki‰n Ƕc o ca Thy Tin.

Trܧc s ngc nhin thch th ca bn b, Thy Tin khng giu ܮc v mn nguyŒn. C cܩi lun miŒng, thnh thong kh li‰c Thܩng ngm chia s niŠm vui ca mnh. t ng bn cnh Thy Tin, cng cܩi lp lng.

Ring Thܩng, anh vn khng thot khi tm trng nng nŠ. Sau nhng g va xy ra, anh khng lm sao ru mnh vo s bnh yn ܮc na . Anh vn cܩi, vn ni, vn chung vui vi Thy Tin nhng u c anh ‹ tn u u, chng n nhp g vi bu khng kh vui v, no nhiŒt chung quanh.

ang ngh ngi lan man, b‡ng Thܩng nghe m†i ngܩi "" ln. Ri ti‰ng Thy Tin:

- Thܩng, Thܩng!

Thܩng git mnh ngonh li v thy Thy Tin ang cܩi cܩi ch tay vo TuyŠn, mt c bn cng lp, lc ny ang bm mi ko ly ko ‹ khc ko trn bn mt cch v v†ng gia ti‰ng cܩi nhn nho chung quanh. Cy ko c nh chui khi tay TuyŠn. C cng ko, n cng trn, cng tut khi‰n m bn bu quanh la m:

- Thi, thi, lui ra cho ngܩi khc th thi vn!

- Tay lm hm nhai nghen! Ai ko khng ܮc th phi nhn, khng ܮc khi‰u ni li thi!

Li c ti‰ng gic:

- Ko i i! Khc b b cng ܮc! Nh Dng ˆng-l ka! N c cn qui g u phng u!

Dng ˆng-l l tay pht tnh ni ti‰ng trong lp, mun g ly ny, chng ngn bn b tru ch†c, da mt hn dy c ‰n vi phn. Lc ny, Dng ˆng-l ang ng sau lng TuyŠn, miŒng nhai nh nhp, tay a ln khi u hu qua hu li khc ko b nh ui chut ra ci iŠu khoe khoang chi‰n li phm.

Nhn khc ko trn tay Dng, Thܩng bi‰t ngay l khc "ko chay", tc l khng c u phng bn trong. u phng tt nhin vn trong cy ko ln nhng n‰u khng bi‰t cch ko, s ch ko ܮc phn ko b†c ngoi, cn u phng th vn nm li, khng chu ra theo:

- Thܩng li ko dm i!

Ti‰ng Thy Tin li vang ln bn tai, hn nhin v st sng. Chng cn cch no khc, Thܩng nh bܧc li v chm ri ra tay .

Trܧc nhng Ƕng tc g†n gng, thun thc ca Thܩng, m bn ng quanh tr mt xušt xoa:

- i chao! B tay Thܩng ny lm nghŠ bn ko ko chc!

- Sp ti, sinh nht mnh chiu i mn ko ko, phi nh ng Thܩng ra tay mi ܮc!

Trܧc nhng li a gin ca bn b, Thܩng chng ni g. Anh ch cܩi mm v lng l b h‰t khc ny ‰n khc khc phn phi cho nhng bn tay cha ra chung quanh.

Khi cy ko trn bn phn thn thnh nhng khc ko nh nm trn tay m†i ngܩi, Thܩng nhanh chng b qun lng. Anh thi tr thnh mc tiu chng gho ca m ng. By gi, nhn nha vi khc ko trn tay, m bn liŠn chuy‹n qua bn vŠ ngy 20-11 sp ti, vŠ tnh kh ca tng thy c v cui cng l vŠ nhng chuy‰n i chi xa rnh rang ܮc t chc bi nhm ngܩi c mt hm nay .

Gia nhng ti‰ng r rm khng dt , Thy Tin vui v tuyn b:

- Ko ko ch l mn mt thi nghen! By gi ti mn hai!

m ng nhao nhao:

- Mn hai l g?

- Cng khai i!

Thy Tin cܩi chm chm:

- Cc bn ch cho mt cht!

C ti‰ng hi no nc:

- Khiu v phi khng?

Dng ˆng-l gt liŠn:

- ng on m! Cha n ung m khiu v g!

- , ! tham n ka!

Ti‰ng mt ngܩi chm ch†c. Nhng Dng ˆng-l vn pht tnh. Hn nhn Thy Tin, hi trng trn:

- ng khng Thy Tin?

Thy Tin gt u:

- Dng ni ng ! Khiu v l mn nm, mn cui cng! Cn by gi mi cc bn n... bnh sinh nht!

Dng ˆng-l reo ln:

- Hay lm! c ko sinh nht th hn phi c bnh sinh nht cho b ch!

Thy Tin vy tay:

- Cc bn ch cho mt cht nghen! Thy Tin v anh t s ln lu khing xung ngay by gi!

- Tri i, phi "khing" xung th chc l ci bnh phi "v i" lm! - Mt ngܩi trm tr.

Dng ˆng-l gi hai tay ln tri, ht tong:

- Hoan h mn hai!

Trong khi Thy Tin v t i ln lu th Thܩng cng m thm trn khi m ng cung nhiŒt. Anh b ra ngoi hnh lang, ng mt mnh trong hng ng†c lan ‹ tm s yn tnh. Khng hi‹u sao gia cuc vui ny, anh cm thy lc lng ‰n tr tr†i . Mt na khch mi ca Thy Tin l nhng khun mt l. Mt na l bn h†c cng lp. M ngay c nhng bn cng lp cng l nhng ngܩi xa l vi Thܩng trܧc nay . — lp, Thܩng chng chi thn vi h† v h† cng chng chi thn vi Thܩng. Do , cuc gp g hm nay i vi Thܩng tht l gܮng go . Ngay c khi anh cܩi, cng l cܩi ci cܩi gܮng go . Lc anh b ko ko phn pht cho m†i ngܩi l lc anh cm thy s xa l gia anh vi h† r rŒt hn bao gi h‰t. S v tm ca Thy Tin khi‰n anh bc l thn phn mt anh bn ko ko trܧc mt m†i ngܩi . Ch c mt ngܩi hnh nghŠ bn ko ko th mi c nhng thao tc thun thc nh vy . By gi h† chng gho anh vi v a ct nhng chc hn h† s khng bao gi qun ܮc nhng n tܮng m anh to ra ngy hm nay .

Thy Tin vn l c gi t‰ nh nhng hm nay c l do chm ǡm trong tm trng say sa hoan h, c cao hng buc Thܩng lm ci viŒc m Thܩng c trnh. V th‰ l anh "bn ko ko" trܧc mt m†i ngܩi . HŒt nh th‹ anh ang ng trܧc cng trܧng Phng Nam.

Thܩng kh bung ti‰ng th di . Ch‡ anh ng l gc hnh lang khut ti, k‰ cy ng†c lan trong vܩn v b che ph bi bng l ong a . ng y, Thܩng khng s ai nhn thy nhng khi khng kh trong lnh v hng ng†c lan thoang thong thm y ngc anh gip thn kinh anh du li th Thܩng lng thng quay vo phng ni m†i ngܩi ang st rut nhn nho ch Ǯi mn hai .

Nhng va bܧc ܮc vi ba bܧc, Thܩng b‡ng nghe c ti‰ng ni chuyŒn v†ng xung t trn lu . C l ngh rng khng ai nghe thy nn nhng ngܩi ng pha trn khng bun h gi†ng. H† ng ngay bn trn ch‡ ng ca Thܩng, dܩng nh ang ci c† v trong mt thong, Thܩng ngc nhin nhn ra gi†ng ni ca hai anh em Thy Tin.

Thܩng c inh ninh gi ny hai anh em "khing" bnh sinh nht s kia xung phng khch ri, no ng h† vn cn ng y ci ly nhau . Vn khng thch nghe chuyŒn ring ca ngܩi khc, sau giy pht sng li v bt ng, Thܩng tc lܫi nh b i . Nhng ri nghe long thong c tn mnh trong cu chuyŒn, Thܩng li ng yn t m lng tai nghe . Ti‰ng t hi, gi†ng nghi ng:

- Anh chng Thܩng l bn ca em ?

- Th em gii thiŒu vi anh ri m! - Gi†ng Thy Tin l v kh chu .

- Bn cng lp ?

- Cng lp.

Gi†ng t kht kht:

- Ch khng phi anh ta bn ko ko sao ?

Nghe ti y, tim Thܩng nhy thnh thnh trong ngc. Anh nut nܧc b†t, c trn tnh. Nhng Thܩng Ǯi mt hi, vn chng nghe Thy Tin tr li . Dܩng nh s vn vo ca t khi‰n c lng tng. t li hi, gi†ng anh li:

- C phi vy khng ? Sao em khng p ?

Thy Tin chng ch‰:

- Nhng Thܩng ch bn bui chiŠu ‹ gip gia nh thi! Bui sng Thܩng vn i h†c!

t h mi:

- Sao em li chi vi anh chng ? Chng l em khng tm ra ngܩi bn no xng ng hn ?

Gi†ng Thy Tin trm xung:

- Thc ra em ch mun... gip ǫ Thܩng! So vi gia nh mnh, Thܩng kh khn hn nhiŠu! Chng th em khng bi‰t, ch bi‰t hon cnh ca Thܩng, em khng th‹ dng dng...

t im lng mt lc lu . C l anh b bt ng trܧc tm s Thy Tin va bc bch. Lt sau, t ln ti‰ng, gi†ng hi du xung:

- Em l mt con ngܩi tt. Anh khng trch g em iŠu . Em c th‹ gip ǫ Thܩng n‰u em mun. Nhng gip ǫ mt ngܩi khc vi viŒc r ngܩi ‰n d sinh nht.

Ngng mt lt, t ni ti‰p:

- D sinh nht, ngܩi ta thܩng ch mi nhng bn b thn thi‰t, v nht l khng phi mt anh chng... bn ko ko!

- Sao anh c...

Gi†ng Thy Tin c v khng ng tnh. t cܩi khy:

- Bi v quan hŒ gia em vi tay Thܩng lm anh lo ngi . Ba m m bi‰t em giao du vi mt ngܩi nh vy s sinh chuyŒn ry r to!

- Ti em ch l bn thi!

- Chc chn ch?

- Sao anh c nghi ng em hoi vy ? Em ni tt c vi anh ri! Thi by gi mnh em bnh xung ko m†i ngܩi st rut! Khng chng Ǯi lu qu, m†i ngܩi b vŠ h‰t ri cng nn!

Tht ra, lc ch c mt ngܩi b vŠ. Khi t v Thy Tin ri bao ln ‹ chun b khing bnh xung, Thܩng cng lng l ri khi ch‡ ng ca mnh v m thm dt xe ra khi cng.

Khi hai anh em Thy Tin xut hiŒn u cu thang vi bnh trn tay, m bn liŠn "" ln thch th.

- Th‰ mi l bnh sinh nht ch!

Dng ˆng-l trm tr nc n. V ngay lp tc anh ta chy a ln cu thang cng hai ch nhn khŒ nŒ khing bnh xung.

Trong khng kh hn hoan no nhiŒt , khng ai ‹ š ‰n s bi‰n mt Ƕt ngt ca Thܩng, ngoi tr t v Thy Tin. Hai anh em bt gic a mt nhn nhau v c hai Šu bn khon t hi: V sao ?

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 24