Chu*o*ng 28: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 28: Bong Bng Ln Tri


Thܩng thy mnh ang ng trn mt cm my trng. Bn cnh anh l Ti Khn v b Nhi .

m my mŠm nh bng, m‡i lc mt bc ln cao, va bay va kh lc l, khng ngng a ba ngܩi xa dn mt t.

Thܩng ngoi c nhn xung. Anh thy nh ca, cy ci b dn li nh nhng hn non b thu nh anh vn say sa nhn ngm. Cn ngܩi v xe c th li ti, chy qua chy li nh n ki‰n lc li vŠ nh.

Thܩng quay sang Ti Khn, ngc nhin hi:

- Mnh bay i u y ?

- Bay theo nhng qu bng.

- Nhng qu bng no ?

Ti Khng nheo mt:

- Sao anh mau qun qu vy ? Nhng qu bng hm trܧc anh v em cng th, anh khng nh sao ?

- Anh nh ri . l nhng qu bng mang theo m ܧc.

Ti Khn ni thm:

- Chng mang m ܧc ln tri .

Thܩng chp mt:

- Nhng mnh bay theo chng lm g ?

- ‹ xem th.

- Xem th ? - Thn`g ngn ng .

- , xem th chng bay ti u ri . ln ti tri cha . M sao anh c gp ton tai ng nh vy .

- Tai ng g u!

- Ng dp u m khng tai ng !

- u anh b dp h em ?

- Ch sao na! Ai bo anh ti khn! Ti Khn l tn em ch u phi tn anh.

Thܩng tc lܫi:

- khng phi l ti khn! Ai cng phi hnh Ƕng th‰ thi!

Ti Khn nghinh mt:

- Em c hnh Ƕng nh vy u!

- ng ni dc! Ch khng phi em chm chn hn anh ?

Ti Khn nhon miŒng cܩi:

- Th chm chn hn. Chn em sao di bng chn anh ܮc!

- Thy cha! Anh bo ri, trܧc tnh hung y, ai cng phi ra tay . Ba anh cng vy . Ba anh tng ra tay mt ln ri .

- Ri sao ?

- Sao l sao ?

Ti Khn li‰m mi:

- Ba anh c b ng dp u khng?

Nhi ng im lng ny gi, b‡ng st st ln ti‰ng:

- Ba em khng ng dp u . Ba em b bn ch‰t.

Ti Khn rng mnh:

- B bn ? Ai bn ?

Nhi vn nc n:

- Th b†n cܧp bn. B†n cܧp c sng.

Trong mt thong, v mt ca Ti Khn b‡ng thn th. C nn ly tay Thܩng:

- B†n cܧp va ri c sng khng anh?

- Anh khng bi‰t.

Ti Khn vn eo ui nhng š ngh ca mnh:

- Nhng n‰u c, chc g chng s bn anh?

- Anh cng khng bi‰t. C th‹ bn. C th‹ khng.

Ti Khn khng hi na . C ngܧc mt nhn ln nhng cm my l lng trn u v ngc nhin nhn ra trn cm my ny cn c cm my khc v c nh th‰, tri dy dn ln. C iŠu c chng thy nhng qu bong bng u .

- Em khng nhn thy anh ! - Ti Khn th thm.

- G kia ? - Thܩng nghing tai vŠ pha c bn nh.

- Nhng qu bng y . Chng thy u c.

- Th‰ l chng ‰n ni ri .

- ‰n u kia ?

- Th ‰n tri y .

Ti Khn nhn vai:

- Em khng tin. N‰u chng ‰n ni, hn nhng iŠu ܧc ca mnh phi ܮc thc hiŒn ch!

Thܩng mm cܩi:

- M ܧc ca anh ܮc thc hiŒn mt phn ri . M anh ǫ vt v. Cn em th lun lun l c bn tt ca anh.

Ti Khn nhܧn mt:

- Nhng cn anh! Anh th gp nn!

Thܩng du dng ǥt tay ln vai Ti Khn, kh ni:

- Chng ta m ܧc l m ܧc nhng iŠu tt lnh cho ngܩi khc, em . C th‰ th nhng iŠu ܧc mi bay ln tri . Chng phi em tng m ܧc tr thnh bc s ‹ cha bŒnh cho nhng ngܩi ngho sao ?

Nh sc nh ra, Ti Khn tot miŒng cܩi:

- hn!

Ri c git git tay Thܩng:

- Vy th mnh quay vŠ anh . Khi ui theo nhng qu bng na .

Thܩng gt u:

- , mnh vŠ. Cng sp ‰n gi i bn ri .

Nhng m my li khng chu h thp xung. Chng c bay tt ln cao . Ti Khn ht hong:

- Ch‰t ri ! Lm sao y ?

Thܩng cng chng bi‰t lm sao . Anh lng tng trng ti trng lui nhng chng thy ai ‹ cu cu . Trong khi , Nhi c bm ly anh, tht tht ‰n st rut:

- Em phi vŠ i h†c ! Anh a em vŠ vi m i!

B‡ng nhin Ti Khn reo ln:

- C cch vŠ nh ri! Em tm thy ri!

C Thܩng ln Nhi Šu v†t miŒng:

- G vy ?

Ti Khn hu tay mt cch ho hng:

- C mt cy c th. N m†c ngay dܧi m my ny n!

Thܩng bn tn bn nghi:

- Tht khng? Lm g c cy no cao d vy!

- C y n! ‹ em bt mt chi‰c l cho anh coi!

Va ni, Ti Khn va nhoi na ngܩi ra khi m my, th tay xung dܧi trܧc v mt hoang mang ca Thܩng v Nhi .

ang li hi, bt thnh lnh Ti Khn b mt thng bng. C ku ln mt ti‰ng thng tht v ngay lp tc c ngܩi c tut dn, tut dn ra ngoi ra . Thܩng ti mt chy vt li nhng khng cn kp na . Ti Khn ri ra khi m my, bay chi vi trong khong khng v lao xung t nh mt hn rng.

Trong mt thong, Thܩng thy tim mnh nh b ai bp cht. Anh tht ln mt ti‰ng kinh hong. C l l ti‰ng tht khng khi‰p nht trong ǩi anh t trܧc ti nay ...

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 29