Chu*o*ng 29: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 29: Bong Bng Ln Tri


Ti‰ng tht au ǧn ca Thܩng khi‰n b TuŒ ht hong chm ti lay mnh vai anh:

- Thܩng, Thܩng! Sao vy con?

Thܩng m mt ra v phi nh thn mt lc lu anh mi nhn ra khun mt lo u ang ci xung bn anh chnh l khun mt thn yu ca m.

Thy Thܩng tnh, b TuŒ phn no yn tm. Nhng b vn cn nghe r tri tim mnh ang p thnh thch trong ngc.

- au lm h con? - Gi†ng b nh nhm, nhng cha h‰t php phng.

- D, khng ! - Thܩng mp my mi .

- Ch sao con la d vy ?

- Con nm m .

Ri khng ‹ m d hi thm vŠ cn c mng ca mnh, Thܩng hi lng sang chuyŒn khc:

- Con ang u vy m ?

Va hi xong, mt Thܩng chm ngay chai nܧc bi‹n ang treo lng lng trn c†c mng u giܩng v lp tc Thܩng hi‹u mnh ang u .

- Con ang nm trong bŒnh viŒn. Con nm y hai ngy ri! - B TuŒ bi ngi ni .

V u bun nh ln trong mt m khi‰n Thܩng cm thy bt rt khng yn. Anh ng† nguy u, th thm:

- Con xin l‡i m.

B TuŒ vut tc Thܩng nh vut tc mt a b:

- Con chng c l‡i g. Ba v m rt t ho vŠ nhng g con lm. Nh con m b†n cܧp khng chy thot ܮc.

Thot u nghe m nhc ‰n ba, Thܩng rt ‡i ng ngc nhng ri anh hi‹u ngay m mun ni mt š khc. M mun ni rng dܧi sui vng ba cng rt hi lng vŠ anh. Anh hnh Ƕng nh ba hnh Ƕng. Anh xng ng vi mt ngܩi cha nh th‰.

Nhng Thܩng vn cha tht s yn tm. Anh rt r ln ti‰ng:

- Nhng con mun xin l‡i m vŠ mt chuyŒn khc...

B TuΠdu dng khot tay:

- Con cn mŒt, c nm ngh i, ng suy ngh nhiŠu! M hi‹u con mun ni ‰n chuyŒn g ri . ng nh con ngh, m bi‰t h‰t m†i chuyŒn. M ‰n tn ni con b nn. M nhn thy chi‰c xe p mo m, bp dm ca con. V cy ko ko nt n, u vng tung te trn mt ܩng. Nhng con i, ti sao con li xin l‡i m. Chnh m phi cm n con mi ng! - Ni ‰n y, b TuŒ b‡ng dng nghn li, d b chng hŠ mun t ra y‰u ui trܧc mt con ci . Mi mt lc, b mi thn thc ni ti‰p - Con l mt a con hi‰u tho v l mt ngܩi anh giu ngh lc. M khng mong g hn th‰!

Ri chng nh nhn ra mnh qu xc Ƕng, b TuŒ kh quay mt i . Trong khi Thܩng bi ri nhn m, ngc nhin pht hiŒn ra nhng tnh cm su m v du dng n sau v bŠ ngoi nghim khc ca m.

Cht nh ‰n em gi, Thܩng vi hi:

- Nhi u m ?

- M mi bo n chy vŠ trng nh. T sng ‰n gi n quanh qun y .

Nhng hnh nh kinh hi ca gic m khi ny vt hiŒn vŠ khi‰n Thܩng bt gic v†t miŒng:

- Cn Ti Khn? M c thy Ti Khn u khng ?

Mt b TuŒ trn trn. B s tay ln trn Thܩng, v lo lng:

- Con ni g ? Ti Khn no ?

Bi‰t mnh ni h, Thܩng p ng cha li:

- D khng! con mun hi L y m! L c ‰n y khng m ?

- €! - B TuŒ th pho - Con b kia ka! Hm qua ‰n gi n vn y!

Ni xong b lng l ng dy v š t b ra ngoi . Thܩng kh nghing u nhn vŠ pha ca s theo tay ch ca m. V mt cm gic m du nh nhng lan ta khp ngܩi Thܩng khi vc dng nh nhn quen thuc ca Ti Khn p vo mt anh. C ang ng mt mnh bn ca s tt Ǣng xa, hai tay chng cm, nhn bng qu ra bn ngoi . C c ng nh vy, bt Ƕng, suy t, khng hay bi‰t Thܩng tnh dy t lu . Thܩng bi h‡i g†i kh:

- Ti Khn!

Ti‰ng ku ca Thܩng tuy y‰u t nhng khng hi‹u sao Ti Khn vn nghe thy . C git mnh quay li v khi thy Thܩng ang u y‰m nhn mnh, c vi vng lao vŠ pha anh nh cn gi lc, nܧc mt t dng tun y trn m.

- Anh!

Ti Khn nm cht tay Thܩng v ku ln bng mt gi†ng mng r pha ln nghn ngo .

Thܩng cng xc Ƕng khng km. Anh bp cht bn tay m p ca c bn nh, hi mt cu ng ngn:

- Em khng sao ch ?

ang khc, nghe Thܩng hi, Ti Khn khng nhn ܮc cܩi:

- Anh mi c sao ch em c lm g u m c sao! Cng may l anh khng b chn thng s† no, ch n‰u khng th...

Khi ny ang khc li cܩi, by gi mi ni ti , ang cܩi Ti Khn b‡ng st st a tay chi nܧc mt. Thܩng vi lc lc tay c:

- Thi, ng khc na! Em lc no cng vy . Va khc va cܩi n mܩi cc...

- Thi nghen! - Ti Khn giy ny - Nm liŒt giܩng khng lo, i ch†c ngܩi ta!

- Ai bo em nhng nho chi! Nhng m n!

- G ?

- Sao gi ny em cn y ?

- Khng y th u ?

- Em khng i bn bong bng sao ?

Ti Khn ngušt mt ci di dng dc:

- Xi i! Hi g m v duyn! Anh cn nm y cha bi‰t sng ch‰t ra sao, em bng d no m i bun vi i bn!

Thܩng chp mt:

- Nhng by gi th anh khe ri! Em vŠ nh i ko anh em trng!

Ti Khn mm mi:

- Em khng vŠ! Ai li b anh y mt mnh!

- Sao li mt mnh? C m anh na chi!

Mt Ti Khn cht sng ln. C a mt ngn tay ln miŒng, ra v b mt:

- qun, ngoi m anh ra, cn mt ngܩi na .

Thܩng mm cܩi:

- Em ch ai!

Ti Khn "x" mt ti‰ng:

- Em th ni lm g! Ngܩi khc!

- B Nhi ?

Ti Khn lc u:

- Khng phi b Nhi! Anh bi‰t ai khng ?

- Ai ?

- Ch Thy Tin.

- Thy Tin? - Thܩng ngc nhin - Thy Tin u, sao anh khng thy ?

Ti Khn a mt nhn ra ca:

- Ch ng u ngoi hnh lang. Em ra ku ch vo nghen?

- .

Va dm chn nh bܧc i, sc nh ra mt chuyŒn, Ti Khn b‡ng sng li, ng Thܩng:

- Cht xu na em qun! Anh c bi‰t ch nhn chi‰c Dream b cܧp l ai khng?

- Lm sao anh bi‰t ܮc!

- L anh ca ch Thy Tin !

Thܩng trn mt:

- t?

Ti Khn nhn vai:

- Em khng bi‰t tn nh. ChiŠu hm qua, nh vi ch Thy Tin gh y . nh cm n c TuŒ v khi ra vŠ nh c ly ra mt gi g y, chc l vng, nhng c TuŒ khng nhn.

Li vng! Thܩng th di . Hnh nh hm no li hiŒn vŠ trong tr anh. Anh nh r ci cnh c gi ch nhn chi‰c xe bi ri cha hai chi‰c nhn ra trܧc mt m v b t chi nh th‰ no . Tt nhin hnh y xut pht t lng tt, t s bi‰t n. Nhng chng l c phi l nh vy . Khi lao chi‰c xe ra ngng ܩng b†n cܧp, anh kp suy ngh bt c iŠu g, k‹ c s nguy hi‹m ‰n tnh mng. l phn x t nhin v khng tnh ton ca bt c mt ngܩi lng thiŒn no . Ci gi ca hnh Ƕng l ci ch‰t nh ba anh, v sušt ch‰t, nh anh. S mt mt ln lao , khng mt ni vng no b ǡp ni ...

ang ngh ngi min man, Thܩng b‡ng git mnh khi nghe gi†ng ni quen thuc ca Thy Tin vang ln bn tai:

- Thܩng tnh li lu cha ?

- Cng mi y thi .

Va ni Thܩng va kh li‰c Thy Tin v bng hong khi thy v mt ca c dt v hc hc ng s. Anh hi m nghe tim mnh tht li:

- Ti hm qua Thy Tin khng ng ?

Thy Tin nhn xung t, kh p:

- Ti hm qua Thy Tin ngi cnh Thܩng.

Ch nghe mt cu ni thi, Thܩng cm thy khong cch gia anh v Thy Tin dܩng nh tan bi‰n. Anh cng chng bn tm vŠ t na . Thy Tin l em t nhng c chng hŠ ging anh trai mnh. C chn thnh hn v i‹m ny, c rt ging Ti Khn b bng ca anh.

Thy Tin li ngܧc ln nhn Thܩng v mp mi nh ni g . Nhn v mt bt rt ca c, Thܩng on l c nh ni vŠ chuyŒn n ngha ca anh i vi t, anh liŠn kh chm vo tay c, ngn li:

- ng! Thy Tin ng ni g h‰t! Chng ta bao gi cng l bn tt ca nhau!

Thy Tin kh chp mt, i m xanh xao b‡ng ng hng v ‰n lc ny Thܩng mi nhn thy n cܩi ca Thy Tin chm n trn mi .

ng vo lc c Thܩng ln Thy Tin cha bi‰t phi ni thm g na th Ti Khn u bn ngoi hnh lang chy o v, miŒng ru rt:

- Anh Thܩng! Ch Thy Tin! Nhn ka!

Va ni, c va hn h ch tay ra ca s.

Thܩng v Thy Tin vi ngonh u nhn ra . — bn ngoi, khng bi‰t t bao gi, v s nhng qu bong bng ang bay l lng trong nng chiŠu rc r. Nhng qu bong bng trn trnh, nh thnh, mu t nhc mnh ln khi nhng tri buc tm thܩng ‹ khng ngng rui vŠ pha thnh thang, cao thm.

Chc Ti Khn li ngh ra tr ny! Thܩng thm nh v o mt nhn quanh phng nhng Ti Khn ranh mnh bi‰n mt.

Thܩng li nghing u nhn ra ca . Nhng qu bng bay cao v dܩng nh sp sa tan vo my trng. Th‰ l chng sp ‰n ni nh ‰n. V chng bao lu na, phc lnh s ‰n vi nhng ai bi‰t tin vo s vnh hng ca nhng iŠu tt p. Bt gic Thܩng mm cܩi vi š ngha ca mnh v va di mt theo nhng chm mu li ti in vo nŠn my trng, anh va xc Ƕng t hi, khng bi‰t trong c man nhng m ܧc m con ngܩi bao ǩi kš thc, nhng qu bng ln tri kia ang mang theo iŠu nguyŒn ܧc no c bn nh va chn thnh gi gm cho anh.

Thnh ph H Ch Minh 1991.
Nguyn Nht nh

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 1