Chu*o*ng 5: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: Bong Bng Ln Tri

Hn na thng tri qua k‹ t ngy Thܩng quy‰t nh hnh Ƕng theo gng cu b x Florence . Thot u, Thܩng cn lo lng, thp thm nhng ri thy m chng pht gic ra, dn dn anh cm thy yn tm. V tng m, tng m, Thܩng vn lng l ti‰p tc cng viŒc ca mnh.
B TuŒ qu chng hay bi‰t g. Bn rn v mŒt mi trܧc cc bui dy k‰ ti‰p nhau, li khng my may ng vc, chng bao gi b ‹ š ci bi tp m b ti‰p tc chm vo sng sm hm sau c thc l nm k‰ ngay theo ci bi tp b k‰t thc vo ti hm trܧc hay khng. Hn na, khi chm bi gip m, Thܩng c gng bt chܧc y hŒt phong cch ca m, t phng php cho i‹m ‰n cch vi‰t nhng con s vi nhng nt mc mŠm mi, c nhng du gch cho bn dܧi nhng php tnh sai .
Nhng ngy , Thܩng tht s ngc nhin trܧc nhng cm xc k l m mnh tri qua . Anh thy dy ln trong lng mt niŠm vui lng l cha tng bi‰t. Mc d khng em li cho m nhng li ch vt cht c th‹ nh cu b x Florence lm, nhng Thܩng cng nhn ra viŒc lm m thm ca mnh gip m c nhiŠu thi gi hn vo m‡i bui sng. Trܧc y, sau khi thc dy vo lc nm gi, bao gi b TuŒ cng vi v ngi vo bn v dn cht mnh , xem xt gio n v ti‰p tc chm nt cc xp bi cho k h‰t ‹ ri ch kp n ung qua loa trܧc khi lt t ra khi nh. Cng c lc, bi v nhiŠu, b vi vng ‰n lp m chng c thi gian ng ‰n chn cm chin Nhi t. sn trn bn, cnh tay b.
Nhng t ngy Thܩng ln lt chia st mt phn khi lܮng cng viŒc, b TuŒ c t ra thnh thi hn cht nh. B khng cn b ba n sng m bc, iŠu thnh thong vn xy ra trܧc y . Thm ch b cn c ܮc dm mܩi pht ngm mnh trong gng, sa li m tc ri hoc b li ci c o cha ܮc phng phiu, ngay ngn, cng nh kp dn Nhi mc thm o lnh hoc bo Thܩng tra i h†c vŠ gh ca hng mua mt mn gia dng lt vt no .
D nhin b TuŒ khng ch š, cng khng c th gi ‹ ch š, nhng giy pht th th hi‰m hoi kia t u ra . Cng viŒc v trch nhiŒm i vi gia nh cun ly b nh mt ci a quay cun ly dy xch. Ch tr khi b b t tung v qu sc chu ǿng, cn th b ch bi‰t tt bt quay theo nhng vng quay lnh lng v c nh, khng c sc lc v thi gian ‹ ngc nhin vŠ bt c iŠu g.
Thܩng l ngܩi hay lo ngh. S gio dc nghim ngt cng nh hon cnh khng may ca gia nh to cho anh mt tnh cch nh th‰. V vy, s v tm ca m gy cho anh nhiŠu cm gic tri ngܮc nhau . Va mng v khng b m pht hiŒn, Thܩng va cm thy lo bun v iŠu qu tht tri vi s nhy cm xa nay ca m . Anh hi‹u n‡i lo toan cc nh†c khi‰n tm tr m chm chp hn xa . Cng ngh ngi, Thܩng cng cm thy cn phi gip ǫ m v anh li ho hc ch m xung ‹ ln vo cn phng lm viŒc thn thuc, ‹ thp ln ng†n n du t m v ngi i diŒn hng gi vi nhng bi tp chi cht nhng ch s.
Thnh thong, Thܩng cng gp kh khn, nht l khi anh phi ngi trܧc nhng bi tp ca lp mܩi mt, lp Thܩng ang h†c. C nhng iŠu anh cha nm vng, thm ch c nhng iŠu anh cha h†c qua . Nhng lc y, Thܩng phi tp trung u c xem k nhng bi gii ng nht, nhng bi m chm qua v cho ti i‹m mܩi ‹ ghi nh cch gii ti u nht.
Mc d cn thn v ch tm h‰t mc, i khi Thܩng khng trnh khi nhm ln, nht l khi anh chm nhng bi sau cng, lc mt mun dp li m lng th mun nn n chm thm. Nh mi y, khi chm cc bi tp vŠ gii bt phng trnh m, khng hi‹u Thܩng trng g ha cuc th‰ no m mt bi gii ng hon ton li b anh cho i‹m bn.
C l Thܩng s khng hay bi‰t g vŠ sai st ca mnh n‰u ti trong ba n b TuŒ khng than th:
- Lc ny m bt u ln thn ri hay sao y! Mt bi tp khng th‹ no chm sai m m li chm sai! ‰n khi h†c tr ng dy thc mc, m mi bi‰t!
Ri b th di, bun b:
- Trong ǩi dy h†c, y l ln u tin m b h†c tr khi‰u ni!
Hm b TuŒ bung a sm. C l n‡i bt rt khi‰n b khng cm thy ngon miŒng. Trong lc , Thܩng c t ra bnh tnh. Nhng anh v cm m miŒng nht th‰ch. V kh tm ca m khi‰n lng anh qun tht. Anh hi‹u, khng phi m ln thn m chnh anh ln thn. Chnh s nhm ln ti hi ca anh lm m dn vt. Anh khng ng ‹ gip ǫ m, v tnh anh lm m bun lng.
Ti , Thܩng nm trn tr†c trn giܩng, lng trn ngp hi hn. Na khuya, anh thc dy ln vo phng lm viŒc ca m . Anh ‰n bn bn vi quy‰t tm s khng ‹ xy ra sai st ln th hai . Anh li v ly xp bi trܧc mt v ln ny, trܧc khi h bt cho i‹m, anh d i d li tht k lܫng.
Nhng khng phi Thܩng mun l ܮc. Mt tun l sau, tai h†a li p ‰n. Ln ny m†i chuyŒn xut pht t mn hnh h†c vi mt Š ton cc k n gin vŠ phng php xc nh tm hnh cu ngoi ti‰p t diŒn. Thܩng khng hi‹u ti sao anh li qu qung ‰n mc c th‹ cho i‹m chn mt bi tp gn nh v sai hon ton.
S v š ca Thܩng dn ‰n viŒc ln th hai b TuŒ b h†c tr khi‰u ni . Khng phi nn nhn may mn ca Thܩng khi‰u ni m l a ngi cnh. B TuŒ thut li tin trong ba cm v ngm ngi k‰t lun:
- M lm cm tht ri! Ch trong vng mt tun l, m nhm ln ‰n hai ln, li l nhng nhm ln s ǣng nht!
V tht v†ng hiŒn ln trn mt m khi‰n Thܩng ray rt v cng. Anh hi‹u mnh mc phi nhng sai st kh th‹ tha th, nhng sai st khi‰n m m ra mt t tin. my ln, Thܩng nh m miŒng th tht h‰t m†i chuyŒn nhng ri anh cm thy ngn ngi . N‰u anh ti‰t l b mt, hn anh chng cn dp no gip ǫ m. Chc chn m s khng ‹ cho anh ti‰p tc hnh Ƕng theo š mnh. M s cm. V nh vy, anh s li ti‰p tc chng ki‰n s tt bt, vi vng ca m bng nh mt lo u v bt lc. ang ǡn o ngh ngi, Thܩng b‡ng git tht khi nghe m th l:
- C l m xin ngh dy . M khng mun ti‰p tc ng trn bc ging khi h†c tr bt u mt tin cy ni m . M s tm mt cng viŒc khc...
Thܩng khng ng s th‹ li xoay ra nh vy . Nhng li th nhn chn thnh v chua xt ca m khi‰n anh khng cn mt ch†n la no khc. Thܩng ht hong ku ln:
- Khng, khng! M khng th‹ ngh dy!
B TuŒ nhn Thܩng bng nh mt ngc nhin:
- Sao vy con ? Sao li khng th‹ ? Chng l con mun m ti‰p tc ln lp v ti‰p tc phm phi nhng sai st trܧc mt h†c tr hay sao ?
- Khng! M khng sai st! - Thܩng ni v anh nghe c mnh nh nghn li - Chnh con chm nhng bi . Chnh con chm sai ch khng phi m.
Trong mt thong, b TuŒ chng hi‹u Thܩng mun ni g. B ng ngc:
- Con ni sao ? Ti sao li dnh dng ‰n con y ?
- Ti v con...
- Con sao ?
Bi‰t khng th‹ giu, sau mt thong ngp ngng, Thܩng thu h‰t can m rt r th nhn h‰t m†i chuyŒn. Xc Ƕng, y ny, Thܩng ch tht ܮc tng ti‰ng mt. Cha bao gi Thܩng cm thy kh khn khi ni chuyŒn vi m nh vy . B TuŒ lng im nghe, bt Ƕng, suy t . Ngay c khi Thܩng ni xong, b cng chng tht mt ti‰ng no . B ngi nh ha , chng bi‰t ngh ngi g, ch thy trn i mt vn nghim ngh, khc kh xa nay nhng gi†t lŒ ang lng l a ra v chm ri ln di trn m.
Mi mt hi lu, b mi quay sang Thܩng v du dng ni, gi†ng u y‰m xen ln trch mc:
- Cm n con. Cm n con rt nhiŠu! - B hng gi†ng v kh a tay chi nܧc mt - Nhng d sao m†i chuyŒn cng phi chm dt k‹ t hm nay . Ÿ ǩi, m‡i ngܩi Šu c mt bn phn. Con phi lo h†c tp. l bn phn ca con, Thܩng !
- D .
Thܩng d kh v cm thy nh nhm nh va ct ܮc mt gnh nng trn ngܩi . Th‰ l m khng qu trch g mnh! M b qua, khng nhng th‰, m cn cm n mnh na! M tht tuyŒt vi! Ch c iŠu t nay mnh chng cn mong g chia s n‡i vt v ca m na . M s li bn chi mt mnh. M s gy y‰u . Ti nghiŒp m bi‰t bao!

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 6