Chu*o*ng 7: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: Bong Bng Ln Tri


Th‰ l, sau ln gp g tnh c , Thܩng tr thnh mt anh chng bn ko ko . Theo yu cu ca Thܩng, ch Ki‰n khng h h chuyŒn ny vi bt c ai . Vi b TuŒ, li cng giu tiŒt. Thܩng ni di m l anh mi tm ܮc ch‡ dy km. Khi anh h hng thng bo tin trong ba n, thot u b TuŒ t v khng bng lng:
- Lo cho gia nh l chuyŒn ca m! ChiŠu no con cng i dy km, th gi u m h†c tp!
- Con sp x‰p gi gic ܮc m!
B TuΠvn cha yn tm:
- Sp x‰p l mt chuyŒn! Nhng ly g m bo cht lܮng h†c tp ca con s khng b nh hܪng ?
Thܩng mm mi:
- Con ha vi m iŠu ! Sau mt thi gian, m c ki‹m tra bi v ca con. N‰u viŒc dy km qu thc lm con h†c km i, con s b dy ngay!
Nt mt thnh khn ca Thܩng khi‰n b TuŒ du li . Nhng b vn cm thy lo lng:
- Th‰ cn sc khe ca con ?
- Khng sao u m! - Thܩng ni vi gi†ng qu quy‰t - Con bi‰t gi gn sc khe m! Hn na, con km hoc. tr lp chn, chng trnh cng nh, ch phi nm cui cp nn chiŠu no cng phi i km m thi!
nh mt ni n v li l khn thi‰t ca Thܩng cui cng lm b TuŒ xiu lng:
- Thi ܮc! N‰u con ni vy, m cng khng cm cn. Ch c iŠu, con ng bao gi qun nhng li ha ca mnh!
Ch Ǯi c vy, ngay chiŠu hm sau, Thܩng lt t phng xe ra khi nh. Anh ‰n thng nh ch Ki‰n, nh hn trܧc. Khi i, Thܩng c š n vn tm tt, ra dng mt ng thy gio i dy km. Trong ci ti xch cm theo, bn cnh nhng cun sch ghi trang, Thܩng nht sn mt b qun o c. Ti nh ch Ki‰n, Thܩng s thay ra v anh s i hnh nghŠ trong b qun o c k kia . ChiŠu vŠ, Thܩng li gh nh ch Ki‰n ‹ ha trang mt ln na trܧc khi tr vŠ nh.
Ch Ki‰n n Thܩng bng nh mt vui v. Ch ch cy ko gi trong tm ny-lng ǥt gia bn:
- Ca chu y!
Va ni ch va ko Thܩng li cnh bn v bt u hܧng dn cho anh cch ko tng khc ko . ng tc chng c g phc tp nn ch trong chc lt, Thܩng c th‹ ko thun thc. Sau , ch ni s qua vŠ gi c, khc di bao nhiu, khc ngn bao nhiu .
Thܩng ng quanh:
- nghŠ nu ko ca ch u ?
Ch Ki‰n cܩi:
- Lm ko ko cn g nghŠ! C ǰ ܩng v ni m nu . Khi no thy n bt u qunh li th nh tng gi†t v chn nܧc ‹ th. Thy ܮc ri th ǰ ra thau, ch n ngui bt treo ln mc m nh.
Ch Ki‰n ch tay ln ci mc st treo st tܩng:
- Ci mc kia ka! nh ‰n khi no n trng tinh v bt u co li th em xung cn dp ra! - ang thao thao bt tuyŒt, cht ch khng li, ng Thܩng - M thi, chu cn g bi‰t ba chuyŒn . ChuyŒn lm ko ‹ ch lo . Hng ngy, chu c viŒc gh y ly ko mang i l ܮc ri!
Thܩng mm cܩi:
- Th chu hi cho bi‰t...
Khng Ǯi Thܩng ni dt cu, ch Ki‰n vi ln ti‰ng gic:
- Thi, ch chu mnh i!
- By gi i u ?
- Ch s dn chu ‰n trܩng cp mt Phng Nam. Ch‡ ny thܩng ngy ch vn tt qua . Phi c ch dn i mi ܮc. Chu l "ma mi", i mt mnh khng kho b "ma c" bt nt. Thi, mnh i!
- Ch ch chu mt cht! Chu phi thay !
Va ni, Thܩng va li b trong ti xch ra .
Ch Ki‰n cܩi cܩi:
- Tht kh! i bn ko ko m y nh i ng kch khng bng!

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 8