Chu*o*ng 8: Bong Bo'ng Le^n Tro*`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 8: Bong Bng Ln Tri


Ngy u tin tr thnh mt anh chng bn ko ko i vi Thܩng l mt ngy p tri . Tt nhin, nhng giy pht khi u bao gi cng kh khn, nht l khi ch Ki‰n b i sau khi cn dn Thܩng nhng iŠu cn thi‰t.
Hm , khi hai ch chu ‰n ni thcc lp vo h†c. Cng trܩng ng kn mt. Hai bn cng, d†c trn lŠ ܩng ton nhng ngܩi bn do . C b bn bong bng ng cnh xe nܧc ma . B bn bnh ko ngi cnh b bn chi tr em. C c mt ch ln tui eo tong teng trܧc ngc nhng chi‰c trng t hon cm lng g nhum mu sc s.
Trܧc khi i, ch Ki‰n "sp x‰p" cho Thܩng ng k‰ mt d ln tui, trܧc mt l mt chi‰c mt by la liŒt nhng con th mu nn bng bt.
- D Su! - Ch Ki‰n gii thiŒu - Ba nay thng chu bn th‰ ch‡ ti . N mi ra nghŠ, cn kh kho, c g nh d bo ban dm!
D Su vui v: - Ch ni qu! Thng b ln tng ngng ri ch nh nht g m bo ban! Ni xong, d š t nhch st qua mt cht ‹ Thܩng c ch‡ dng xe . K‹ t lc , d Su thnh thong quay sang tr chuyŒn vi Thܩng.
D hi han chuyŒn nh ca, gia nh. Hn nhin Thܩng khng dm k‹ tht. Anh bo cha mt, m i bn rau qu ngoi ch, nh ng anh em nn anh phi ngh h†c i bn ko ko . Nh tr chuyŒn qua li vi d, dn dn Thܩng cm thy t nhin hn. Anh khng cn cm gic lc lng v lng tng nh khi ch Ki‰n va b i .
Nhng ngܩi khc chng ch š ‰n Thܩng nhiŠu . i qun hng rong trn h ph thnh thong li b sung thm mt tn binh vn l chuyŒn bnh thܩng trong x hi hiŒn nay nn chng ai bun ngc nhin vŠ ch b ng nghiŒp mi toanh ny . M†i ngܩi thn nhin trchuyŒn, ni dm cu bng a ri cܩi ph ln, chc chc li li‰c mt vŠpha cng trܩng ch nghe ti‰ng kng ra chi . Thi Ƕ t nhin v gin d ca m†i ngܩi gip Thܩng cm thy yn tm. Anh tr nn bnh tnh v t tin. Nhng s bnh tnh ko di khng lu . Khi ti‰ng kng bo gi chi vang ln, Thܩng li m ra lng tng. Anh hi hp khng bi‰t lt na y, khi l tr con a ra, anh s phi ni nng v bn chc vi chng nh th‰ no . Cng khng bi‰t chng c s mua ko ca anh khng. Hng trm cu hi khng li gii p b‡ng chc hiŒn ln trong tm tr, cng vi n‡i lo lng ca k mi ra nghŠ, khi‰n Thܩng v cng thp thm. Anh nghe tim mnh p thnh thch nh mun nhy v†t ra khi lng ngc. C lc, Thܩng tuyŒt v†ng trng ngang li‰c d†c nh mun cu cu nhng ngܩi chung quanh. Nhng ai ny Šu ang sa son n ti‰p khch hng. Chng ai ch š ‰n v mt lo u ca anh. Ch ‰n khi l tr chen nhau a ra khi lp v chy x vŠ pha cng, trong mt vi a nhanh miŒng reo ln "ko ko, ko ko" vi gi†ng iŒu hn h th Thܩng mi thot ra khi cm gic nng nŠ v nhanh chng ha nhp vo khng kh n , no nhiŒt ca phin ch h†c tr.
Bt chܧc nhng ngܩi bn hng khc, Thܩng lt t y xe ti st hng ro song st cnh cng ra vo .
T bn trong, cha ra hng chc cnh tay chen chc nhau, tay no cng ve vy mt t giy bc:
- Bn ba trm ko ko!
- Bn cho em nm trm!
- Bn cho mt khc di di!
- Bn cho em trܧc! Ko sao cho nhiŠu phng y!
- Em trܧc! Em a tiŠn trܧc!
Nhng ti‰ng nhi nh thc gic, ko ni khi‰n Thܩng va mng r li va lng ngng.
- Cc em ch mt cht! Mt cht thi! C ngay y n!
Va ni, Thܩng va vi v qun mnh khn vo cy ko v mm mi ko . Lc nh ch Ki‰n, Thܩng thc tp trܧc nn by gi anh ko chng my kh khn. Nht l sau khi ko ܮc nm, su khc, Ƕng tc ca Thܩng cng tr nn nhanh nhn, g†n gng hn. Nhng chng phi l iŠu quan tr†ng nht. Ci chnh l khi bt u hnh nghŠ, Thܩng dn d qun i nhng mc cm ca ring mnh. Anh khng cn nh mnh l cu h†c tr lp mܩi mt v l con ca mt nh gio c uy tn. Anh khng cn cm thy ngܮng ngng, xu h vŠ nghŠ nghiŒp bt ǡc d ca mnh. — gia nhng ng nghiŒp bnh dn, ܮc vy b†c bi m tr con v t v huyn no, Thܩng cm thy thanh thn v t nhin nh th‹ anh lm nghŠ ny t lu lm ri . Trn ܩng vŠ, khi nh li, chnh Thܩng cng khng khi ngc nhin vŠ tm trng thnh thi ca mnh.
D nhin, i vi Thܩng, hm lngy vui ca anh. Anh hnh Ƕng ‹ gip ǫ m . V anh tin chc rng k‰t qu ca cng viŒc nht nh s gip m trt b ܮc phn no gnh nng cm o hiŒn nay .
Ch c iŠu, khi cy ko h‰t nhn sau khi bn thm mt hi lc tan trܩng, Thܩng thong th x‰p li nhng tgiy bc ri nhm ‰m, anh bng hong nhn thy khon tiŠn thu ܮc cng xp x chi ph lm ra cy ko .
Tܪng mnh ln, Thܩng cn thn ‰m i ‰m li . K‰t qu vn th‰: chuy‰n ra qun u tin ca Thܩng coi nh huŠ vn. L†c c†c trn ܩng vŠ, Thܩng ngh mi nhng vn khng tm ܮc nguyn nhn.
Khi Thܩng thut li iŠu vi ch Ki‰n v chp miŒng:
- Chc chu thi nhm tiŠn!
Ch Ki‰n mm cܩi:
- Khng phi chu thi nhm tiŠn u! C l chu bn r qu! Ai mi v nghŠko ko cng vy . C s mnh bn mc, do khng dm ko mng, rt cuc khc mt ngn li bn nm trm, khc nm trm th bn c ba trm!
Ri thy Thܩng c ǿc mt ra, ch Ki‰n v‡ vai an i:
- Khng hŠ g u chu! Bn chng vi ngy, chu s quen tay . Nhng ngy u,chuyŒn li l‡ khng quan tr†ng. Ci chnh l lm quen vi mi trܩng chung quanh.
Nghe ch Ki‰n ni vy, Thܩng mi thi lo lng. V anh bt u ngh ‰n chuyŒn lt na y khi anh a cho Nhi khc ko ko anh ‹ dnh cho n, chng bi‰t anh s gii thch nh th‰ no . Chc l anh s ni: "ng trܧc ngi nh anh dy km, c mt chi‰c xe ko ko ...".

TruyŒn Khc star Bong Bng Ln Tri star Chng 9