Chu+o+ng 10: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: B Cu Khng a Th

S gp g bt ng nhanh chng xa tan nhng thc mc trong u Xuy‰n v m†i b n trܧc nay b‡ng chc tr nn sng sa nh ܮc phi ra dܧi nh mt tri. By gi Xuy‰n mi v l mnh cha gp qua nh Hoa ln no. S d nh trng quen quen bi v khun mt ca nh Hoa rt ging khun mt ca hn v n‰u khng bt gp hn t nh nh Hoa i ra, Xuy‰n s khng ti no ln ra ܮc mi lin hŒ b mt ny.
Nhng by gi th m†i b mt tnh c "bt m". Trong mt thong, Xuy‰n hnh dung ra m†i chuyŒn mt cch r rng. Khng cn nghi ng g na, nh Hoa ch th l em gi hn. V trong thi gian qua, chnh nh gip hn ǥt nhng bc th trong ngn bn ‹ chi tr tim vi b†n Xuy‰n. H, khng ng Phong Kh li l nh ngi! Xuy‰n lm bm mt cch tc ti v sušt mt cht na, n‰u khng kp dn lng, Xuy‰n nhy ra chn u xe hn li ‹ hn hong ht chi.
Trong mt tch tc, Xuy‰n trn tnh li ܮc. N ng chn chn Ǣng sau ct iŒn, mm mi nhn Phong Kh tt ln yn v r my xe phng i.
Ch ‰n khi Phong Kh khut dng sau gc ph, Xuy‰n mi th pho ri khi ch‡ np v ro vi vŠ nh.
Cc Hng v Thc khng hay bi‰t Xuy‰n khm ph ra tng tch ca Phong Kh nn chiŠu , khi Xuy‰n va bܧc chn vo lp, Cc Hng v Thc r ln ti‰ng:
- Chng thy g kh nghi h‰t, Xuy‰n i!
Cc Hng cn nhn nh ni thm:
- Nh nh Trang c con ch d thy m! Tao np trܧc hng ro nh n, sušt b "cu xc" qu gi!
- Thi ng c lm b rn r na! - Xuy‰n cܩi tm tm - Sušt b ch u b m my nhn nh gh th‰!
Cc Hng lܩm Xuy‰n:
- Ba nay th "sušt" nhng mai mt "d† thm" thm vi ln na, chc tao phi "khiu v gia by si" qu! ng no cng khng thot, tao "trn tri" trܧc l va!
B tch v li l thi‹u no ca Cc Hng khi‰n Xuy‰n v Thc khng nhn ܮc phi ph cܩi.
- Tao sp ch‰t m ti my li cܩi! - Cc Hng bun b trch.
- Thi, ng din tung na! - Xuy‰n p tay ln vai Cc Hng - Tao s khng ku my theo di nh Trang na u!
Nghe Xuy‰n ni vy, Thc liŠn v†t miŒng:
- Cn nh Tho th sao? Tao c phi theo n na khng?
Xuy‰n nhn vai:
- Khi lun!
Ri Xuy‰n ln gi†ng, phn nh mt quan ta:
- K‹ t gi pht ny, nh Trang v nh Tho ܮc t do!
Li tuyn b ca Xuy‰n khi‰n Thc trn xoe mt:
- Sao k vy?
Cc Hng nhy bn hn Thc. N reo ln:
- My tm ra Phong Kh ri ch g?
- .
- Ai vy? - Cc Hng ln Thc vi chm ngܩi ti trܧc, hp tp hi - Nh Hoa phi khng?
Xuy‰n mm cܩi, lc u:
- Khng phi.
- Vy ch ai? - Cc Hng chng hng - Sng nay my chng bm theo nh Hoa l g?
- Th tao bm theo nh Hoa! - Xuy‰n m .
Ki‹u n ni nht gng ca Xuy‰n khi‰n Cc Hng m quu:
- Phong Kh l a c n no, my ni i ra cho ri, c by ǥt p p m m nghe mŒt mi t chi qu!
- My c nhy v h†ng tao my ngi chm hm, lm sao tao ni! - Xuy‰n ngušt Cc Hng mt ci ri thong th ti‰p - Phong Kh khng phi l nh Hoa nhng l ngܩi c lin can mt thi‰t vi n!
- Vy chc l m n! - Cc Hng kht mi.
Khng thm ‹ š ‰n tr ph bnh ca Cc Hng, Xuy‰n chm ri:
- Nh Hoa c mt ngܩi anh. V anh n h†c cng lp vi ti mnh!
S ti‰t l ca Xuy‰m khng khc g mt ti‰ng st. Cc Hng v Thc Šu git tht. Nh khng kŠm ܮc, Thc bt ku kh:
- Phn ci?
Xuy‰n cha kp tr li, Cc Hng lc u:
- Khng th‹ l Phn ci ܮc! Phn ci dܧi qu, lm g c anh em trn ny! Anh nh Hoa ch c th‹ l Hong Ha! - ang ni, Cc Hng b‡ng sng mt ln - €, tao nh ri! Hm d tn my con nhc trong s i‹m, tao nh nh Hoa h† V. N l V Th Hong Hoa. Cn anh chng lp trܪng lu c ca ti mnh l V Hong Ha!
Ni xong, Cc Hng a tay v‡ v‡ trn, gt g:
- Tht tao cha thy ai thng minh nh... tao! Phi trm nm mi c mt ngܩi nh vy!
- ng l mo khen mo di ui! - Xuy‰n "x" mt ti‰ng - N‰u thng minh, my pht hiŒn ra Phong Kh l Hong Ha ngay t khi †c thy h† tn ca nh Hoa ch u Ǯi ‰n gi ny!
- Phi Ǯi ch my! - Cc Hng cܩi h h - Sng l phi bi‰t kin nhn v ch Ǯi m!
Thy Cc Hng c mi pha tr, Thc st rut lay vai Xuy‰n:
- Phong Kh l Hong Ha tht h my?
- , tao ng bn kia ܩng, thy Hong Ha t nh nh Hoa i ra.
- Hong Ha c thy my khng?
- Khng! Tao np sau ct iŒn.
Thc khng hi na N ch th di lm bm:
- Hn chi anh ta bi‰t tng h‰t m†i chuyŒn xy ra trong lp mnh!
Cc Hng hm hc:
- l mt tn i gian c! By gi tao mi hi‹u ti sao trong nhng l th gi cho ti mnh, hn ton vi‰t bng ki‹u ch in. R rng l hn s ti mnh nhn ra nt ch quen thuc ca hn...
ang ni, Cc Hng b‡ng nheo mt nhn Xuy‰n:
- Sao lc my khng chy ra chn hn li cho hn xu chi?
Xuy‰n cܩi:
- Thot u, tao cng ngh nh my. Nhng n‰u lm nh vy th "nh ti" cho hn qu. Tao nh ch ‰n ti mai mi "lt ty" hn. "Lt ty" ngay ti nh ht Ha Bnh.
Cc Hng tr mt:
- Vy l k‰ hoch trܧc y b hy b?
- . - Xuy‰n gt u - Ngy mai ti mnh s i chung vi con Thc, khng cn phi i "x l" na!
- Hay y! - Cc Hng t v thch th - Ba ngܩi nh mt, khng cht cng qu! Phi cho hn bi‰t th‰ no l "l Ƕ"!
Ni xong, Cc Hng o mt nhn quanh ri chp miŒng:
- Ba nay hn li ti‰p tc ngh h†c na ri!
- KŒ hn! ng no th ti mai hn cng ti ch‡ hn! - ang ni, cht nhn thy Phn lng thng i vo, Xuy‰n liŠn g†i git - Phn ci!
Ti‰ng ku va tht ra, Xuy‰n cht bi‰t mnh l li, liŠn a tay bm miŒng. Nhng Phn gi b nh khng ‹ š ‰n chuyŒn Xuy‰n ku ro "biŒt danh" ca mnh. Anh chm ri bܧc li:
- G vy Xuy‰n?
Xuy‰n cܩi gi l:
- Ti mai bn rnh khng?
- Chi vy?
- i chi vi ti ny.
- i u vy?
Xuy‰n nheo mt:
- i gp anh chng Phong Kh.
Phn ngc nhin:
- Phong Kh?
- . Ti ny khm ph ra tng tch ca hn ri. Hn h†c cng lp vi ti mnh.
Phn git tht:
- Hn h†c lp mnh? Ai vy?
- Bn on th xem!
Phn nhu my ngh ngi mt lt ri lc u:
- Chu.
- Hong Ha y! Hn c mt nh em h†c lp bui sng. Chnh con nh ny ǥt th vo ngn bn.
Phn "" ln mt ti‰ng ri bt gic a mt nhn Thc. Anh nh trܧc y Xuy‰n tng tuyn b Phong Kh l "ngܩi tnh trong mng" ca Thc. By gi con ngܩi tht ca Phong Kh b pht hiŒn, anh mun d† xem thi Ƕ ca Thc nh th‰ no. Nhng Thc vi vng quay mt i ch‡ khc, trnh nh mt "hnh s" ca anh.
- Sao, bn i vi ti ny khng? - Xuy‰n st rut ln ti‰ng.
Phn nhn Xuy‰n, ngn ng:
- Tui i theo lm g?
- Sao li i theo lm g? - Xuy‰n nhn mt - Bn l "c vn vn chng" ca ti ny, coi nh l "ngܩi trong cuc". Bn i theo ‹ coi ti ny "lt mt n" hn. Ti lc , ri hn "qu Ƕ" vc dao rܮt ti ny, bn phi ra tay "cu b" ch!
Phn cܩi:
- Lm g c chuyŒn !
- Bi‰t u ܮc! Ngܩi ta bo phng bŒnh hn cha bŒnh m!
Xuy‰n inh ninh Phn s nhn li, no ng anh li lc u:
- Nhng ti mai tui khng th‹ i dܮc.
- Sao vy?
Phn th di:
- Lt na tui phi vŠ qu. Ba nay tui ln trܩng l ‹ xin php ngh.
Xuy‰n khng nn ܮc t m:
- C chuyŒn g m bn phi vŠ gp vy?
Cc Hng ng bn cnh v†t miŒng:
- Ba bn ku bn vŠ qu cܧi v ch g?
Phn chp miŒng bun b:
- Ba tui va mi mt. Tui nhn ܮc iŒn hi tra.
ang cܩi cܩi ni ni, ba c gi lp tc im bt. Trܧc n‡i mt mt ln lao ca Phn, Xuy‰n v Thc t nhiŒn cm thy lng mnh se li. Xuy‰n thng ngy vn nhanh nhu m lc ny cng chng bi‰t phi ni g ‹ chia bun vi Phn. Trong b†n, Cc Hng l y ny nht. Nh li cu ni a v š ca mnh va ri, Cc Hng bi ri nhn Phn:
- Tui xin l‡i bn nghen!
Phn cܩi bun:
- Cc Hng c l‡i g u!
- Bn vŠ chng no ln? - Thc b‡ng but miŒng hi, tri hn vi bn tnh e lŒ trܧc nay.
- Tui cng khng bi‰t na! - Phn nhn Thc, khng giu v cm Ƕng - Nhng c l tui s ln trܧc ngy lin hoan b‰ ging!
Ni xong, Phn quy qu i ra. Nhn dng anh li thi bܧc ln vn phng, khng hi‹u sao Thc li thy mt mnh cay cay.

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 11

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )