Chu+o+ng 11: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 11: B Cu Khng a Th

Tin bun ca Phn khi‰n n‡i ho hc "lt ty" Phong Kh ca ba c gi hi chng xung. Nhng khng v vy m cuc gp g nh ht Ha Bnh b nh li.
ng by gi ti th by, Xuy‰n, Thc v Cc Hng chm chŒ ngi trong mt qun ch trܧc cng nh ht. Hong Ha hn 7g30 nhng Xuy‰n khng khng i ti sm ‹... ch Ƕng tnh hnh. N hng hn thuy‰t mt trng vŠ "binh php":
- Mnh ng, ch t, mnh trong ti, ch ngoi sng, mnh ly binh khe Ǯi binh mŒt, nh trm trn chc chn thng trm l mt trn khng sai!
Cc Hng cܩi khc khch:
- Theo "thi‹n š" ca tao, sau khi tt nghiŒp ph thng, my thi v H†c viŒn Qun s l ng "nng khi‰u" nht!
Xuy‰n cܩi cܩi:
- ‹ ri coi! Bi‰t u y!
Trong khi Xuy‰n v Cc Hng ngi u lo, Thc lng l th hn mnh bay tn u u. Khc vi hai bn, Thc chng thy ho hng g vŠ cuc gp g ti nay.
Trܧc y, khi ng Phong Kh l m "n qui" bui sng, Thc thy ht hng. By gi pht hiŒn ra Phong Kh l Hong Ha, Thc li cng dng dng. Phong Kh trong tr tܪng tܮng ca Thc l mt chng trai hon ton khc, ch khng m dng nh Hong Ha. Khng hi‹u sao, Thc khng a ni v chi chut, bnh bao ca anh chng lp trܪng.
Hong Ha bnh trai, con nh giu li h†c gii, mt no cng ng mܩi trn mܩi. NhiŠu bn gi trong lp ‹ š Hong Ha nhng anh pht l. Anh ch ǥc biŒt quan tm ‰n Thc. Ngi h†c, anh c li‰c qua ch‡ Thc. Ngy no cng vy. ‰n n‡i Xuy‰n v Cc Hng phi tru Thc "coi chng my mn h‰t da mt by gi".
D nhin Thc tha bi‰t Hong Ha c cm tnh vi mnh. Nhng khng hi‹u sao, iŠu li khi‰n Thc m cht d. M‡i ln Hong Ha nhn Thc, Thc Šu ngonh mt i. M khng ch trong lp, bt c u Thc cng lun lun ln trnh nh mt ca anh, ci nh mt na nh thm d na li thn nhin kiu hnh. Ngay ci cch anh vi‰t giy hn Thc i xem kch ti nay cng vy. Nh mt s p ǥt. Anh di vo tay Thc mt tm thiŒp ri bi‰n mt tm, khng cn bi‰t Thc c nhn li hay khng. N‰u khng c "ch o" ca Xuy‰n v Cc Hng th c l ti nay Thc nht nh nm l nh, mc cho Hong Ha tha h mong ngng.
Cng ngh ngi, Thc cng cm thy Hong Ha chng ging anh chng Phong Kh mt cht xu no. Phong Kh chn thnh, khim tn v d thng hn. Vy m rt cuc hai ngܩi li l mt, tht tro ngoe! T khi pht hiŒn ra iŠu , Thc c bn thn, ng ngn nh va chia tay mt ngܩi bn thn thi‰t v m‡i ln ngh ‰n, Thc khng sao nn uc ti‰ng th di.
- Anh chng Romo ca my ‰n ri ka! Ngi m th vn than di!
Ti‰ng Cc Hng Ƕt ngt vang ln khi‰n Thc nh chong tnh. N vi vng nhn sang bn kia ܩng:
- u ?
C Xuy‰n cng dm do dc, miŒng hi lia:
- My c ba khng y? Hn ng u sao tao khng thy?
Cc Hng ch tay qua nh ht:
- Hn ang t trong bi gi xe i ra ka!
- €, tao thy ri! - Xuy‰n ku ln - Ch, ch, ba nay h hn vi ti‹u th nh mnh, anh chng diŒn kng c! Com-l t u ‰n chn. Ch thi‰u "kh mc" eo tong teng trܧc ngc na thi!
Cc Hng khŠu Thc:
- Ra n "ngܩi p" i ch my !
- My ra i ! - Thc nhn nh.
Cc Hng quc mt:
- Con nh ny v duyn! Hn hn vi my ch u c hn vi tao !
Thc ni n:
- Thi, ba a cng ra !
Cc Hng cn ang chn ch th Xuy‰n phn:
- Mt a ra thi !
- Thy cha! - Cc Hng nhy mt vi Thc - Con Xuy‰n u c cho tao ra! Ch my mi ܮc ci dim phc thi!
Thc ng Xuy‰n, gi†ng gin d‡i:
- Sao hm trܧc my bo c ba a cng i gp Hong Ha?
- Th ba a cng gp! - Xuy‰n nhn vai - Nhng l lt na. Cn by gi th mt a ra gp hn thi!
- Thi i i m! - Cc Hng tru Thc - Ch r‹ st rut ri ka! My u phi ph n hŒ PAL m ngi l y!
Thc mt my mo xo, ang tn ngn khng bi‰t c nn ng dy hay khng th Xuy‰n thnh lnh but miŒng:
- Con Thc ngi . ‹ con Cc Hng ra.
Li tuyn b bt ng ca Xuy‰n khi‰n hai c bn Šu chng hng. Trong khi Thc th pho nh nhm th Cc Hng tr mt ng Xuy‰n:
- My c ni ln khng y?
- Khng hŠ.
- Tao ra gp Hong Ha ?
Xuy‰n vn nghim trang:
- ch th.
Cc Hng chp chp mt:
- Tao s dn hn v rp ht xem kch?
- Khng! - Xuy‰n t tn - my s dn hn v y !
- V y ? - Cc Hng ngc nhin.
Xuy‰n vn iŠm m:
- . Hn s "th† t" ti y. Ngay qun ch ng†t ngo ny.
Cc Hng gt g, t v hi‹u ra vn Š. Nhng n vn tc lܫi phn b:
- Sao khng phi l con Thc? Con Thc ra dn hn v cng ܮc vy ?
- Con Thc khng ܮc! - Xuy‰n lc u - Ti‹u th nh mnh vn y‰u ui, n s khng li ܮc Hong Ha v y m c khi cn b Hong Ha d d‡ em i mt. Tt nht l lm theo li ng b: cn tc v u!
- Thi ng c x nho chm ra na! - Cc Hng lu bu - Th‰ cn my ?
Xuy‰n cܩi h h:
- Tao li cng khng ܮc! Trn trn tao c ch "coi chng nguy hi‹m". C cho vng, Hong Ha cng khng dm i theo tao. Hn s tao dn hn ‰n... n cng an.
D ang bc mnh, nghe Xuy‰n pha tr, Cc Hng cng phi ph cܩi:
- Thi ܮc ri! Ti my c "ngi mt n bt vng" y, ‹ tao lm Kinh Kha qua sng Dch!
Ni xong, Cc Hng ng nh bܧc ra ca.
- Qua sng qua bi‹n g kŒ my, nhng nh coi chng xe ng!
Xuy‰n dn vi theo nhng khng bi‰t Cc Hng c nghe thy hay khng. Thc va a mt nhn Xuy‰n, khi ngonh li, Cc Hng bi‰n mt.
Cn li hai ngܩi, Thc rt r hi Xuy‰n:
- Lt na sao ?
- Lt na ti mnh s "lt da" hn ch sao !
- Tao mun ni chuyŒn xem kch ka!
Xuy‰n kht mi:
- ChuyŒn h hi phn gii! Coi cng ܮc, khng cng ܮc! V kch sp din ra cn hay hn v "Tnh nghŒ s" nhiŠu!
Nghe Xuy‰n ni vy, Thc khng hi na nhng n cm thy lng hi hp v lo lng khng u.
Thc cha kp trn tnh, Cc Hng v Hong Ha xut hiŒn. Cc Hng trܧc, Hong Ha sau, c hai ang lng thng bܧc vo trong qun v ti‰n li ch‡ Xuy‰n v Thc ngi.
Thc va li‰c nhn ra bt gp ngay nh mt tinh qui ca Cc Hng. Cc Hng nhy nh vi Thc, mt my rng r hŒt Caesar va h xong thnh La M, n cܩi nghch ngm lp lnh trn mi. Hong Ha thp th pha sau, b mt thi‹u no nh mt tn trm b dn phng tm gy, tng phn hn vi b cnh "och" khng thua g ti t xi-la-ma.
- Cho cc bn!
Va ngi xung gh‰, Hong Ha va ln ti‰ng, gi†ng c lm ra v niŠm n nhng nh mt li nhn Thc y trch mc. Thc kh rng mnh. N cn cht mi v vi v nhn xung t.
D nhin nht c nht Ƕng ca Hong Ha khng qua ܮc mt Xuy‰n. Nhng Xuy‰n vn thn nhin. N nhn Hong Ha, vui v hi:
- Gp tui vi con Cc Hng y, bn c bt ng khng vy ?
Cu hi thng thng ca Xuy‰n lm Hong Ha hi lng tng. Nhng vi bn lnh ca mt lp trܪng, Hong Ho nhanh chng ly li tinh thn. Anh mm cܩi, hng gi†ng:
- Bt ng ch sao khng! Tui u c bi‰t hai bn cng thch xem kch!
- Vy by gi bi‰t ri bn tnh sao y ?
Hong Ha rng ri:
- Th tui mua v mi hai bn vo xem lun ch sao !
- Bn ni tht khng vy ?
- Ai m dm a vi cc bn!
Thy gi†ng lܫi ca Hong Ha c v chm ch†c, Cc Hng khng nhn ܮc, liŠn v†t miŒng:
- Ngܩi khc th khng dm nhng bn th dm y !
- Sao Cc Hng li ni vy ?
Thy Hong Ha nhn mnh vi v ngy th v ti, Cc Hng ni khng nh ln ti‰ng k‹ ti i phng, nhng Xuy‰n a tay ngn li:
- T t !
Ri Xuy‰n quay qua Hong Ha, cܩi cܩi hi ti‰p:
- Bn mi ti ny v xem kch m trong bng c vui v khng y ?
- N‰u khng vui th tui u c mi !
- Bn ni tht y ch ?
- Tt nhin l tht.
Xuy‰n b‡ng h mi:
- Tht sao khi ny bn nhn con Thc "gh" th‰ ?
Hong Ha cht d:
- Gh g u ?
- Vy m khng gh! - Xuy‰n bu mi - Bn nhn c nh mun "n ti nut sng" ngܩi ta y ! Bn "th" con Thc vŠ ci ti n r tui vi con Cc Hng i theo ch g!
Ln th hai trong cng mܩi lm pht, Hong Ha b Xuy‰n i‹m trng "t huyŒt". Anh mt:
- Lm g c chuyŒn ! Xuy‰n ch on m !
Xuy‰n gt g, ranh mnh:
- C th‹ chuyŒn tui on m. Nhng chuyŒn ny chc l tui on trng.
- ChuyŒn g vy ? - Hong Ha hi li, ln ny gi†ng c v cnh gic.
Xuy‰n nheo mt:
- Bn c em my tri i cho ti ny phi khng?
Trܧc cu hi trng trn ca Xuy‰n, Hong Ha bt gic a tay s ln ti qun, miŒng p ng:
- , , u c.
Cc Hng ti‰p lun:
- N‰u khng em i, chc bn em theo xoi ?
- Xoi cng khng! - Hong Ha l v bi ri - Nhng n‰u cc bn mun n, lt na tui i mua!
- Thi, mua chi mt cng! - Xuy‰n tm tm - Khng c tri cy th bn ly ko ra y cng ܮc! Chocolat hay bc h g g !
Trong khi Xuy‰n "tra tn" Hong Ha th Cc Hng v Thc khng ngng quan st nt mt ca i phng. Nhng c hai chng pht hiŒn ra mt s bi‰n ǰi ǥc biŒt no. Hong Ha vn t v ng ngc nh va t x s ca Mai-ka p xung:
- Cc bn ni g tui khng hi‹u. Trong ti tui u c cy ko no !
- Tht khng y ? - Xuy‰n nhܧng mt.
Hong Ha bt u bc bi:
- Chng l cc bn khng tin tui ?
Xuy‰n nhn vai:
- Khng phi l khng tin. Nhng ti ny thy l.
- C g u m l ! - Hong Ha li‰m mi - Tui c bao gi b bnh ko trong ngܩi u!
Cc Hng thnh lnh chen vo "Ƕp" mt pht:
- Th khng b trong ngܩi, nhng b trong ngn bn!
Cc c gi tܪng ln ny i phng s chm dt tr v vt, nhng dܩng nh Hong Ha mun chng t khng c ai l hn mnh. Anh nhn nh y v thnh tht:
- Ngn bn no ? Sao ba nay cc bn ni chuyŒn nghe kh hi‹u qu tri !
Ri nhn ng h trn tay, anh ht hong ku ln:
- Ch‰t, sp h‰t gi bn v ri ! Cc bn...
Nhng Xuy‰n khng ‹ cho Hong Ha ni h‰t cu. N lnh lng ct ngang:
- Ba nay khng xem th mai mt xem ch lo g! V li, bn ng kch hay thy m cn xem kch chi na !
- Xuy‰n ni g vy ? - Hong Ha nhn sng Xuy‰n - Tui ng kch hi no ?
Xuy‰n nh‰ch mp:
- Bn bo bn khng ng kch, vy tui hi tht, bn c bi‰t V Th Hong Hoa l nhn vt no khng?
Trܧc cu hi bt thn ca Xuy‰n, nt mt Hong Ha b‡ng l v hoang mang. Anh ng ra mt lt, ri chp miŒng:
- D nhin l bi‰t. N l em tui.
Xuy‰n gt g:
- Ni chung, bn cng khng ‰n n‡i km thnh thc lm! Vy bn c bi‰t em bn h†c trܩng no khng?
- Th trܩng mnh! - Hong Ha p, mt vn cn ng ngc.
- Trܩng mnh, nhng lp my ?
- 11A3! Nhng lm g bn hi k th‰ ?
Xuy‰n chng mng ‰m xa ‰n thc mc ca i phng, ti‰p tc hi:
- Vy bn c bi‰t lp 11A3 nm u khng?
Hong Ha li‰m mi:
- Th nm trong... trܩng mnh!
- Bn ng c v vt! - Xuy‰n nhn mt - Trong trܩng mnh, nhng n nm ch‡ no ?
- N nm ch‡ no lm sao tui bi‰t ܮc!
Cc Hng ngi ngoi theo di cuc "hi p khoa h†c" ny gi, ‰n y tc mnh khng chu ܮc, liŠn v†t miŒng:
- N‰u bn khng mun ni th ‹ tui ni gim cho! N nm ngay lp mnh y! Hai lp h†c chung mt phng. Bui chiŠu ti mnh, bui sng ti 11A3!
- Tui khng bi‰t tht ch u phi gi b! - Hong Ha t v bc bi - Nhng iŠu th c lin quan g ‰n tui ?
Cc Hng trn mt:
- Sao li khng lin quan? Khng nhng h†c chung phng, nh Hong Hoa cn ngi chung bn vi ti ny na, vy m khng lin quan h ?
- Lin quan g u ? - Hong Ha hi li, gi†ng tht nh ‰m.
B mt ng ngn ca anh cng khi‰n Cc Hng in ti‰t. N nghi‰n rng:
- ‰n gi "sinh t" ny m bn cn cha chu "th nhn ti l‡i" h ? Vy ch ai vi‰t th nh nh Hong Hoa b vo ngn bn ti ny ?
‰n y Hong Ha c v hi‹u ra cc c gi ang mun Š cp ti chuyŒn g. Anh bt ku ln:
- Tri t i! Ha ra cc bn ngh tui l anh chng Phong Kh no h ?
Xuy‰n cܩi lnh lo:
- oan chc ch khng phi l nghi ! Cn ai trng khoai t ny na !
Hong Ha gi hai tay ln tri:
- Tht l oan hn oan Th Knh! Tui c bi‰t Phong Kh l ai u !
Cc Hng cܩi mi:
- Bn khng bi‰t nhng ti ny bi‰t! l mt anh chng thi‰u dng cm, li a ci chy ci ci!
Bi‰t Cc Hng "chi x" mnh nhng Hong Ha khng tm ra lš l no ‹ t biŒn h. Anh thi‹u no:
- Tui ni l cc bn nhm ri ! Tui khng phi l Phong Kh !
Cc Hng ci khy:
- Ch chng l anh chng Phong Kh c ci tt chi leo lo kia li l em gi bn?
- Tui khng bi‰t! - Hong Ha cܩi gܮng go - ‹ tui vŠ tui hi n ! N‰u qu tht chnh n by ra ci tr ny, tui s "kš" n... lng s† !
- Thi nghen! - Xuy‰n nheo mt - Mnh lm th mnh chu, ng c ǰ vy cho ngܩi khc!
- Tui... tui...
Hong Ha mt p ng hai, ba ti‰ng nhng ri bi‰t cng ci ch cng t lp v‰, anh vi v ki‰u t v ng dy quay lng i thng mt mch.

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 12

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )