Chu+o+ng 3: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 3: B Cu Khng a Th

Phong Kh qu l mt anh chng nhanh nhu pht khi‰p.
Ba ngy sau khi Xuy‰n gi "ti hu th", ba tri i trn trnh nm ngay ngn trong ngn bn ca Thc.
Khi pht hiŒn ra "l vt", Thc khng khi b ng. Bt gic n cm thy mt n‡i xao xuy‰n m h dng ln trong lng.
Xuy‰n v Cc Hng th vui v mt cch hn nhin. Va thy my tri i, Cc Hng b b:
-Tao bi‰t ngay m! R rng tay Phong Kh ny NTSC con Thc su m hn chng lp trܪng mnh nhiŠu!
Xuy‰n gt g:
- Ha ra hn cng t t‰ gm! G con Thc cho hn, mnh cng khng ‰n n‡i lo lng lm!
- Tao vi my li cn c i n di di! - Cc Hng ‰ thm.
- Dp ti my i! - Thc mm mi - Ti my c mun g th t g ly, ng c ko tao v!
- i chao, ci con ny! - Cc Hng va ku va a hai tay ln tri - Hm trܧc my h h h hc gm i ca ngܩi ta, by gi li gi gi†ng ph phng h!
- Ti my cng n na ch b! - Thc chng ch‰.
- Nhng ti tao n l n ph my! Cng nh mai mt my ly chng, my l c du, cn tao vi con Xuy‰n l ph du. Ch chng l trong ci "v" ny, a no cng ng vai chnh, khng c a ph, coi sao ܮc!
- Thi, thi, tao khng ni chuyŒn vi my na! MiŒng my nh loa pht thanh ngoi Xa Cng, ai ni cho li!
Xuy‰n hng gi†ng chen v:
- Con Thc khng mun ni chuyŒn vi con Cc Hng th ni chuyŒn vi tao!
Thc rt c:
- Tao cng khng ni chuyŒn vi my! My cn gh hn con Cc Hng!
Xuy‰n nghim mt:
- Khng ni cng phi ni! y l hi cung ch khng phi ni chuyŒn bnh thܩng! Chun b tinh thn nghe tao hi n!
Thc chun mi:
- Hi g hi i i! By ǥt lm mt hnh s hoi!
Xuy‰n p tay xung bn:
- ng c thch thc nh chc trch! Nh ngi hy thnh thc tr li cho ta v con Cc Hng bi‰t l th m Phong Kh gi km theo my tri i nh ngi giu u ri!
- X! Tao m thm giu!
Xuy‰n cha tay ra:
- Khng giu th a ra y!
Thc ht mi tc:
- Ÿ trong ngn bn ka!
Xuy‰n ng Cc Hng, cܩi h h:
- R rng n giu trong ngn bn m bo l khng giu! N‰u khng b hi cung, ng hng n khai ra!
Va ni, Xuy‰n va ci u dm vo ngn bn, sc so v li ra mt t giy gp t. N li‰c Thc:
- My "duyŒt" trܧc ri phi khng?
- .
- My c thm bt g trong ny khng?
- Hi v duyn!
Xuy‰n nhy mt tru Thc, tay li hi m th. Cc Hng va li‰c vo t giy but miŒng sng st:
- i ch! Ki‹u ny th nguy to! Con Thc khai h‰t vi hn ri Xuy‰n i!
Xuy‰n cng khng giu v kinh ngc. N cht lܫi xušt xoa:
- Ch, tay ny ng vai chnh trong phim "Thm t t" chc?
Thc †c qua l th nn chng hŠ ngc nhin vŠ phn ng ca cc bn. N ngh vŠ s ranh mnh ca anh chng Phong Kh nhiŠu hn. Chng hi‹u anh ta iŠu tra bng cch no m bi‰t tng tng tong tn tui ca b†n Thc. Thc nh r mn mt nhng dng ch trn t giy Xuy‰n cm:
Ci t "bn" rt d thng
Cm n Xuy‰n, Thc, Cc Hng rt nhiŠu
Ba tri i c bao nhiu
Ch mong cc bn bui chiŠu... no n
Thy Thc ngi m chiu, Cc Hng li g†i git:
- C phi my "bn ng" tn tui ti tao cho hn khng vy Thc?
Thc mm mi:
- Tao khng bi‰t bun bn!
- Ch, ch, ba nay con Thc mm mp khi‰p! H ng ‰n "ngܩi yu" ca n th y nh rng n "x lng nhm" ln! - Cc Hng nheo mt bnh lun - N‰u my khng cung cp th hn moi tin tc ny u ra?
- Tao chng bi‰t. Tao cha gp hn bao gi.
Xuy‰n ngm ngh mt lt ri gt g:
- ChuyŒn ny khng phi do con Thc. C th‹ anh chng qu› qui ny m ln vn phng d tn ti mnh trong s g†i tn v ghi i‹m.
- V lš! - Cc Hng phn i - N‰u ch lc l†i trong s, lm sao hn bi‰t ba a mnh ngi cng mt bn? Chng l hn mܮn s ch nhiŒm ca c Tܩng Anh ‹ coi s lp h†c?
- Lm g c chuyŒn ! - Xuy‰n lc u - C cho vng hn cng khng dm "cu cu" c Tܩng Anh! Ch c mt cch...
Ni ti y Xuy‰n b‡ng ngp ngng khi‰n Thc v Cc Hng cng st rut ln ti‰ng hi:
- Cch g?
Xuy‰n lm mt nghim tr†ng:
- Hn tr trn vo h†c sinh bui chiŠu ‹ "do thm".
- Khng th‹ c chuyŒn ܮc! - Cc Hng nhn vai - Hn m l mt v khi cng l bo vŒ ui ra liŠn!
-Hn khng ln vo gi h†c m vo ngay lc ra chi.
- Ra chi cng cng ng! - Cc Hng ci.
Xuy‰n bu mi:
- ng ci mc x! Th‰ no chng c a nn n bc bo vŒ m cng cho ra ngoi mua ci ny ci n†. Khi a cn pha ra lš do c cha m anh ch c bc cu m d dܮng ‰n tm. Th‰ l tha lc ln xn, ngܩi yu ca con Thc liŠn chui vo.. gp n!
- Gp my th c! - Thc "x" mt ti‰ng.
- Th khng gp! - Xuy‰n cܩi h h - Nhng hn s np mt x xnh no , say sa ngm nhn con Thc. Ba a mnh chi thn vi nhau, i u cng cp k, do tao v con Cc Hng cng b... ngm ngha ly. Th‰ l ti mnh ngoi sng, hn trong bng ti tha h d hi, sn tin...
- Khng th‹ ܮc! Khng th‹ ko di tnh trng ny ܮc! - Ca Hng hng h vung tay - N‰u vy th ti mnh "l‡" qu nng! Mnh phi tm cch tr trn vo cc lp bui sng ‹... ngm ngha li hn!
- ng! - Xuy‰n tn thnh ngay - NhiŒm v giao cho con Thc l hp lš nht! N l nguyn nhn gy ra m†i chuyŒn, do n c trch nhiŒm i... ngm ngha "k th"!
- a no thch th i! Tao khng c ham tr ny u! - Thc rt c.
Cc Hng ngušt Thc mt ci ri a mt hi Xuy‰n:
- N khng chu i, gi sao my?
- N khng chu i th thi ch sao! - Xuy‰n th ra.
- Thi? - Cc Hng tr mt.
- .
- Sao n gin vy? - Gi†ng Cc Hng m c - Chng l mnh chu thua anh chng lu c kia?
Xuy‰n nhn vai:
- Khng phi l chu thua! Nhng ti mnh khng mun i diŒn vi s tht ph phng!
- Ngha l sao? - Cc Hng vn khng hi‹u š Xuy‰n.
- ‹ vy hay hn! - Xuy‰n chm ri gii thch - C coi nh hn l "ngܩi tnh khng chn dung" ca con Thc! N‰u gp hn, ri ti mnh pht hiŒn ra l mt anh chng cht mt hay st mi, c phi l mng vng tan v khng?
- hn! - Cc Hng gc gc u - N‰u qu vy th tht au kh cho con Thc! Trܧc nay, n c hnh dung anh chng ca n hao hao nh Alain Delon!
Thc du mi:
- Alain Delon l thn tܮng ca my ch u phi ca tao!
- Ca ai cng vy thi! D sao ܮc Alain Delon NTSC cng cn hn l ܮc thng g nh th c B ‹ š!
Xuy‰n khot tay:
- Thi, ng ci nhau na! Ti mnh d khng "truy n" hn nhng vn phi vi‰t th tr li. Phi cho hn bi‰t ci tr rnh rp ca hn chng c g hay ho!
- ng nhin ri! - Cc Hng l lng.
Xuy‰n nhu my:
- Nhng ln ny hi kh.
- C g u m kh! Vi‰t th l "nghŠ" ca my m!
Xuy‰n tc lܫi:
- Nhng ln ny hn vi‰t cho mnh bng th, mnh cng phi lm th tr li. N‰u khng hn bo ti mnh mt ǥc vn chng, th con cc cng khng bi‰t lm!
Cc Hng ht hm:
- Vy th giao cho con Thc. N gii vn hi no ‰n gi.
Nghe Cc Hng "phn cng", Thc giy ny:
- Tao c bi‰t lm th u m bt tao lm!
Cc Hng trn mt:
- Khng ܮc cng phi lm! Ai bo my gy ra tai h†a chi!
Thc sp sa lm vo th‰ b th Xuy‰n kp thi can thiŒp. N vi v xua tay:
- Khng nn p con Thc! N khng bi‰t lm, p n, n lm d c, anh chng kia s cܩi vo mi ti mnh!
- Vy lm sao by gi?
Cu hi ca Cc Hng ri tm vo yn lng. C Xuy‰n ln Thc Šu b r. Khng ai tm ra li thot. Trong khi Xuy‰n ang mt nhn my nh nh kh lm tr th Thc mm cܩi vn v. N ang ngh ‰n anh chng Phong Kh "lm chuyŒn" n†. Thc khng hi‹u anh ta mun lm quen hay lm kh b†n Thc. Anh ta by ra tht lm tr. H‰t lm iŒp vin li lm thi s. Thc th chng ngh ngi g su xa, cng chng mun n thua vi anh ta lm g. Nhng Xuy‰n v Cc Hng li khc. Ti n quy ph hi no ‰n gi, u ‹ anh chng v danh ti‹u tt kia ln mt ܮc. ang ngh ngi, Thc b‡ng nghe Cc Hung nng rut ln ti‰ng. N hi trng trng:
- Chng l ti mnh b tay sao?
- B tay sao ܮc m b tay! - Xuy‰n hng gi†ng - Nhng c l ti mnh phi cu viŒn mt ngܩi...
- Ai? - Cc Hng ln Thc Šu but miŒng.
Xuy‰n ti tnh:
- Nh th ca lp mnh.
- A, Phn ci! - Cc Hng reo ln.
Thc lܩm bn:
- Ngܩi ta c tn h† ng hong my khng ku, c "Phn ci, Phn ci" hoi!
- C lp Šu ku n l Phn ci ch u phi mnh tao!
Xuy‰n p hai tay vo nhau: - Con Cc Hng ni vy khng ܮc! Trܧc y my mun ku n l Phn ci hay phi cn g cng ܮc, nhng k‹ t gi pht ny tr i, mnh sp sa nh v n, mnh phi ku n l nh th L Huy Phn ng hong.
Lš do Xuy‰n a ra chnh ng ‰n mc Cc Hng nh phi ng š. N ch hm hc lm bm:
- Nh xong v ny, tao s li ku n bng Phn ci cng khng mun!
Nghe Cc Hng nhm nhng hm he, Thc c lm mi khng ph cܩi. N s cܩi ph ln, Cc Hng s ni cu gn ghp by b.
Phn h†c chung vi b†n Thc t nm lp mܩi. Hai nm trܧc, Phn h†c trung bnh, khng c g ni bt. T nhin nm nay Phn h†c kh hn ln, ǥc biŒt l mn ton. Trܧc y, Cc Hng lun lun dn u lp vŠ mn ny. Nhng k‹ t u nm nay, chc v ch ca Cc Hng buc phi chia i. Gn y, Phn li mc ci tt snh lm th. Thot u, khi bt gp nhng bi th ty xa chi cht trong tp Phn, bn b khng ngt li ch†c gho. Nhng t khi Phn ng ܮc mt hai bi trn bo Mc Tm v o Trng th m bn Ƕc miŒng trܧc y li bt u nhn Phn bng nh mt n‹ nang.
Tuy vy, nh th L Huy Phn khng c nhiŠu bn thn. Mt phn v Phn c v gi dn so vi cc bn cng lp nhng phn khc, quan tr†ng hn, Phn trng qu ki‹ng, cc mch. Mc d ri qu ln thnh ph mynm nay, Phn vn khng gt ra ܮc du v‰t rung vܩn ca mnh. Cch n mc ca Phn chng ha hp cht xu no vi m-en hiŒn i ang lan trn tng gi tn cc x xnh ca mt thnh ph vn minh. N‰u em so vi chng lp trܪng ho hoa phong nh Hong Ha, Phn chng khc no mt anh nng dn ln thnh ph... mua my cy. V chng bi‰t t bao gi v ai Š xܧng, bn b Šu g†i Phn l... Phn ci, mt biŒt danh hon ton ph hp vi con ngܩi. Vy m chng hi‹u sao ci anh chng "ta em hng ng i cy ba, m em hng ng i cy ba" li lm ܮc th ng bo, l tht! Thnh thong, khi nhc ‰n Phn, Cc Hng thܩng hm hnh nhn xt nh vy. Nh d l Phn c "ci" hay "b‰p ga" th Xuy‰n vn phi ‰n gp anh. Thot u, Thc cc lc phn i ci tr nh v ny. Nhng khi Xuy‰n ni:
- ChuyŒn anh chng Phong Kh i lm quen vi my, Hong Ha bi‰t ri. by gi thm mt ngܩi na bi‰t, u c sao! Hay l my ch mun tm s ring vi lp trܪng thi?
Thc nh gܮng go cܩi tr.
Trܧc nay, ti Xuy‰n t khi tr chuyŒn vi Phn, do anh t v ngc nhin khi va ra chi thy Xuy‰n ‰n gp mnh. Anh cha kp hi th Xuy‰n ni trܧc:
- Ti tui nh bn ci ny cht!
- G vy?
Xuy‰n kh li‰c vŠ pha Cc Hng v Thc, nhy nhy mt ri quay li nhn Phn, hng hn tܩng thut li nhng chuyŒn va xy ra. K‹ xong, Xuy‰n Š ngh thng:
- Bn lm gim cho ti ny bi th tr li ܮc khng?
Phn vui v:
- D nhin l ܮc! Nhng ti sao cc bn khng tm hi‹u xem anh chng Phong Kh ny l ngܩi nh th‰ no?
- l chuyŒn ring ca ti ny, bn khi cn quan tm. - Xuy‰n gt ngang - Bn ch cn gip ti ny "sng tc vn chng" thi!
Phn li‰m mi:
- Nhng ni dung nh th‰ no?
- Ni dung h? - Xuy‰n ngp ngng mt hi ri quay li ngoc Thc v Cc Hng - Ti my li y cho tao tham kho š ki‰n cht coi!
Ch Ǯi c vy, Cc Hng chy v ngay li, miŒng lu tu:
- Sao ri, Phn ci, qun, nh th L Huy Phn c chu gip ti mnh khng?
- Chu ri! - Xuy‰n trng mt nhn bn - My tp bt ci miŒng ca my li cho b con nh coi!
Cc Hng cܩi h h, nh trng lng:
- My nh tham kho chuyŒn g vy?
Xuy‰n nghim mt:
- ChuyŒn vi‰t th hi m. By gi ti mnh s vi‰t g cho tn Phong Kh y?
- Th nh khi ny my ni ! Ln n ci tr rnh rp ca hn!
Xuy‰n quay qua nhn Thc:
- Cn c nng ny c š ki‰n g khng?
Thc tm tm:
- Ty ti my!
Cc Hng h mi:
- Con Thc cm tinh con c ln, ng hi n mt cng - ang ni, Cc Hng sng mt ln - € qun, trong th hn chc ti mnh "no n", š l ch ti mnh tham n. Mnh phi bo cho hn bi‰t ba tri i chng nhm nh g. Phi... ba tri xoi mi no!
Thc ng bn cnh va cܩi va pht mnh vo tay Cc Hng:
- Con nh ny, sao my ham "d n" ngܩi ta qu vy!
Cc Hng vnh mt:
- Hn d my, tao phi d li hn cho huŠ ch!
Phn truc sau vn khng ni mt ti‰ng. Anh ch lng l mm cܩi trܧc nhng li a t‰u ca b†n Xuy‰n. Khia ba c gi thng nht xong ni dung, v chnh thc "ǥt hng", anh mi bt u chp tay sau lng i ti i lui, miŒng khng ngng lm nhm. "Hot Ƕng sng tc" ca Phn khi‰n ba c gi trn xoe mt nh th‹ ang quan st mt ngܩi va bܧc ra t... a bay. Cc Hng hi hp th thm:
- Lm th g m trng gh qu ti my! Ging hŒt ln ng!
Xuy‰n "suœt" kh:
- ‹ yn cho ngܩi ta lm viŒc! - Nt xong, Xuy‰n b‡ng nga miŒng khng nhn ܮc, liŠn ln ti‰ng bnh phm - Tao li thy ging my nh s i kht thc hn!
Khng bi‰t Phn c nghe thy nhng li x xo ca Xuy‰n v Cc Hng khng m anh b‡ng Ƕt ngt dng bܧc.
- Sao khng i na? - Cc Hng bt gic v†t miŒng hi.
- Xong ri!
- Vy th u?
- Ly giy ra i! Tui †c cho cc bn chp!
Cc Hng ku ln:
- Tri i, nh th g m lm bi‰ng d vy!
Ni vy nhng Cc Hng vn ly giy ra a cho Xuy‰n:
- Chun b vi‰t chnh t i my!
Phn chng bun ‹ š d‰n gi†ng iŒu chm ch†c ca Cc Hung. Anh hng gi†ng chm ri †c:
Hi tn th hi thng ra
Mc chi huyŠn b nh ma lm tr
˜i kia u c nhm nh
Phi xoi ba tri mi no ti ny!
Xuy‰n va chp va gt g khen:
- Hay, hay! Ch c ch‡ "ba tri xoi", ni ngܮc thnh "xoi ba tri" hi tro lܫi mt cht nhng khng sao!
Phn bi‰t Xuy‰n va khen va tranh th ch nhng anh khng ni g, ch cܩi rui mt ci ri quay lng b i. Nhng Phn mi i ܮc vi ba bܧc, Xuy‰n g†i git:
- , khoan !
Ngc nhin, Phn quay u li. Nhng anh vn ng nguyn ti ch‡, ng ngc hi:
- G na vy?
Xuy‰n lm mt ngu:
- B †c th xong ri b i mt mch vy h?
Mt Phn l v bi ri:
- Ch cn sao na?
t nhin Xuy‰n ǰi gi†ng. N cܩi toe:
- Phi ng li ch ti ny cm n ch!
Phn na cܩi na m‰u. Anh kh nhn vai:
- Thi, khi! C g u m cm n!
- Sao li khng c g! Bn ng gi b khim tn nh vy! Ti ny bao gi cng "n Šn on tr" ng hong!
Xuy‰n kh li‰c Phn, mm cܩi hi:
- By gi bn mun ti ny "Šn" cho bn ci g?
Phn cha kp tr li th Cc Hng v†t miŒng:
- "Šn" cho bn ti‹u th ca ti ny nghen!
Phn ng ngc:
- Ti‹u th no?
- Nh Thc !
Trong khi Thc th tay ngt Cc Hng mt ci au ‰n mc Cc Hng phi nhy dng ln th Phn ng sng tri trng, mt nh gc chn.
- Sao, bn chu khng? - Cc Hng ti‰p tc tru ch†c Phn.
Nh th i‰ng hn, lp bp:
- My bn a chuyŒn g u khng!
Cng lng tng, Phn cng trng ging mt anh nh qu ti nghiŒp. Xuy‰n Ƕng lng trc n, bn gii vy:
- N‰u bn khng chu th ti ny "Šn" ci khc! Mt chu ch, chu khng?
Phn ght ch nht trn ǩi. Nhng lc ny anh vi v gt u, mng r cn hn bt ܮc vng:
- ng ri ! i n ch i!
- Ch tri nܧc nghen?
- Ch g cng ܮc.
- Ra ngoi ch ngi n nghen?
Phn p nh my:
- Ngi u cng ܮc.
Xuy‰n nheo mt:
- Bn tr tiŠn nghen?
- Ai tr cng ܮc.
Ni xong, cht pht hiŒn mnh b h, Phn trn mt p ng:
- , cc bn bo cc bn "Šn" cho tui m!
V ng ngc ca Phn khi‰n ba c gi cܩi ph ln.

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 4

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )