Chu+o+ng 5: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 5: B Cu Khng a Th

Sau khi gi l th "v tnh v trng trn" i ri, Xuy‰n, Thc v Cc Hng nm np ch xem Phong Kh s phn ng nh th‰ no. Nhng sau bn ngy ch Ǯi, Phong Kh vn bt v m tn. Tra no ‰n lp, ba c gi cng Šu nng rut nghing u dm vo ngn bn nhng ln no h† cng tht v†ng quay ra. Nhng ln trܧc, tr nht l ba hm c th hi m. Nhng ln ny, qu mt ngy m ngn bn vn trng r‡ng. Th cng khng m bnh tri cng khng.
Ba c gi Šu l v bn chn mc d khng ai ni ai. T ngy anh chng Phong Kh nh ti‰ng lm quen, ri th i tin li, cuc tr chuyŒn thm lng dܧi ngn bn tr thnh mt niŠm vui quen thuc vi ba c gi. By gi anh chng Phong Kh khng r mt mi kia Ƕt nhin im ti‰ng khi‰n h† cm thy thi‰u thi‰u mt ci g. Ci ngn bn hnh ch nht ch‡ Thc ngi by gi khng cn l mt hp th b mt v hp dn na m ging nh mt ci hang r‡ng tu‰ch v nht nho.
Thc l ngܩi bun nht. Lc no n cng bn thn trong n‡i ngng Ǯi m h. M‡i ln nh li ni dung bc th, Thc li cm thy y ny v ngܮng ngp. Thc m ra trch Xuy‰n v Cc Hng. N gin ly c Phn ci. Phn ci kh kh, Xuy‰n v Cc Hng bo sao c nhm mt lm theo, chng thm phn biŒt phi tri. ‹ rt cuc, Phong Kh m ra on trch v ngh chi vi Thc khng mt li bo trܧc. M Phong Kh u phi l anh chng tŒ hi, "m mu en ti" nh Xuy‰n ngh. T ngy "lm quen" vi Phong Kh, Thc chng thy anh ta c "m mu" g. Phong Kh ch h‰t lng chiŠu chung b†n Thc. Anh ta ch mun b†n Thc vui.
Khng ch ring Thc, c Xuy‰n v Cc Hng cng bt u thy n hn vŠ l th qu trn ca mnh. ChiŠu ngy th t, Thc nghe Xuy‰n th di "t ki‹m":
- Ln ny ti mnh l tay ra n mnh qu, Cc Hung i!
Cc Hng phn trn:
- u phi do ti mnh! Ti sc chu ǿng ca hn km qu! Khng vܮt qua ni s th thch ca tao v my th hn u c t cch "cu hn" con Thc!
N‰u nh m†i ln, Thc s khng tha cho ti n ni sm s ca Cc Hng. Nhng hm nay, Thc ngi im, chng bun nh‰ch mp. N mi ngh ngi tn u u. N ang hnh dung gng mt ru r ca anh chng Phong Kh khi †c thy hng ch "d quen bi‰t hay khng quen bi‰t, th ti ny c thi‰t tha chi..."
Trong khi b†n Thc ch th ca anh chng Phong Kh ‰n mn con mt th Phn ci b‡ng "tng" mt bi th ln bo Mc Tm khi‰n c lp xn xao. Ln ny, bn b xn xao khng phi v th Phn ܮc ng ln bo m v ni dung "liŠu mng" ca bi th. Ngay c b†n Xuy‰n khi †c bi th cng cm thy ng ngng.
Bi th c ta Š "C em hiŠn thc" v ch c tm cu:
C em hiŠn thc
Gp t hm qua
Nh t hm trܧc
Thng em nht nh
Em khng lm lnh
Nh l ngܩi ta
Bng hoa bn ln
L em y m!
Gi†ng th du dng v y tnh cm, š t li qu r rng. Bn b trong lp ai cng ngh Phn vi‰t cho Thc. V nhng li chng gho khng ngt "n" ra trong gi chi:
- Lp mnh ba nay c hiŒn tܮng l, ti my i!
- Mt tnh yu st nh! - Mt a ht m.
Mt gi†ng cܩi ct ph h†a:
- St nh trng... ng ci, v ci bc chy phng phng, ha ha...
C a tinh qui ng ng ht:
- i ti c n nn yu ai cng c n...
C lp cܩi rm, c a g bn thng thng nhp theo.
Ngܩi m c nht trong v ny l Hong Ha. Thi gian gn y, thy Phn thܩng cp k i n ch vi b†n Xuy‰n, Hong Ha thy gai mt. Nay li thm bi th ܧt t kia xut hiŒn, anh cng cay c. V vy, trܧc nhng tr a nghch tai c ca cc bn, Hong Ha c tnh gi i‰c lm ng.
ܮc lp trܪng "bt n xanh", l bn qu› qui cng khoi ch tun ra li tru ch†c. Cng may, v s hai ci i pht sng siu tn s ca Xuy‰n v Cc Hng nn khng ai dm nhc ‰n tn Thc. N‰u khng, chng bi‰t m†i chuyŒn s cn "m " ‰n u!
Cn Phn, trܧc sau anh vn ngi im chu trn. My ln, Phn nh ng dy b ra ngoi nhng lng t i khi‰n anh lܫng l v rt cuc anh chng nhc nhch. Anh cng khng dm m miŒng phn trn hay chng ch‰. Lm vy c khc no ǰ thm du vo la. Phn t nh, tt nht l nn nhn ra v ta y l chi‰c l khoai, ǰ bao nhiu nܧc ra ngoi by nhiu.
Ngh vy, Phn c ngi tr. Trong lp, Phn chng chi thn vi ai nn cng chng ai bnh vc anh. Ch ton l nhng khoo vi mc. V li, y l mt v kch hi‰m c, thuc loi "nghn nm mt thu", nn cng chng ai mun n h mn sm lm g. Trong m bn b, ch c Xuy‰n, Thc v Cc Hng l c thiŒn cm vi Phn, bi anh l "c vn vn chng" ca h†. N‰u Xuy‰n v Cc Hng chu "m my" th nhng ci miŒng nhao nhao kia chc chn s "tt i" ngay. Nhng kh n‡i, v ny li lin quan ‰n "ti‹u th" Thc, nn Xuy‰n v Cc Hng nh phi ngm b hn lm ng†t, s bn b suy din v gn ghp by b. V vy, tuy phi tnh ngoi mt nhng trong bng Xuy‰n v Cc Hng tc anh ch. Ln u tin, chng buc phi ngm miŒng nghe ngܩi ta ni xin ni x ‰n "ngܩi ca mnh". Cng tc, Xuy‰n v Cc Hng cng ra thm Phn ti bi. Chnh ti bi th ch‰t tiŒt ca anh, chng mi lm vo tnh trng oi m ny.
Khc vi hai bn, trܧc nhng s viŒc va xy ra, Thc ngc nhin hn l tc ti. N khng hi‹u ti sao ci anh chng Phn ci cc mch kia li "c gan" ‹ š mnh v li dm ng mt bi th lng mn nh th‰ ln bo cho thin h ch†c gho. Thc cng khng r c phi Phn lm bi th cho mnh khng, hay li cho mt c gi no khc. Ngh vn v mt hi, Thc b‡ng qun mt Phn ci m li nh ‰n... Phong Kh. Phong Kh khng nhng lm th m cn tng qu cho Thc. vy, anh cn b b†n Thc hnh h th thm, mng nhi‰c iŠu. So vi Phn ci, Phong Kh nht gan hn nhiŠu. Anh ta khng dm ng th ln bo m ch gim gii vo ngn bn. Nhng n‰u anh ta gi ‰n bo, chc cng chng ai ng. Th Phong Kh khng th‹ snh ܮc vi th L Huy Phn. Th ca anh ch c th‹ ng trong... ngn bn ca Thc thi. Nhng khng bi‰t t nay anh ta c cn gi bi no ti "ng" na khng! Hay l anh ta gin b†n Thc v quy‰t nh "ra i khng bao gi tr li"? Ngh ‰n y, bt gic Thc bung mt ti‰ng th di.
Cc Hng quay sang:
- Lm g th di nghe su ǩi vy, c nng?
Thc git tht, tܪng Cc Hng khm ph ra tm s ca mnh. N mt p ng:
- C g u!
Cc Hng v‡ v‡ tay ln vai Thc:
- ng bun na! Tao v con Xuy‰n s thay mt my hi ti n gim cho!
Tܪng Cc Hng ni Phong Kh, Thc lc u nguy nguy:
- Thi, thi! ChuyŒn ny l do mnh ch u phi ti ngܩi ta!
- Sao li do mnh? - Cc Hng trn mt - T nhin n cao hng n "phang" bi th g m kia ln bo khi‰n ti mnh"" c mt, khng hi ti n sao ܮc!
Bi‰t Cc Hng i hi ti Phn, Thc th pho:
- Ty ti my.
ChiŠu , Ǯi ‰n gi vŠ, Xuy‰n v Cc Hng bt u tri‹n khai chi‰n dch "truy lng th phm". S ti bn trong lp xm x, ba c gi khng dm chn Phn trong sn trܩng, m lo o i theo ra tn cng.
Phn chng hay bi‰t g. Thot khi s chm ch†c ca l bn Ƕc miŒng, anh cm ci ro bܧc, khng hay mnh ang b theo di. Mi ‰n khi ngot quanh mt ph vng, Phn mi ra th ra mt hi nh nhm v bt u i chm li. Ch Ǯi c vy, Xuy‰n v Cc Hng vi v vܮt ln, b Thc lng thng pha sau.
Hai c gi ‰n st sau lng, Phn vn cha pht hiŒn. ang i ln tn, anh b‡ng git bn ngܩi khi nghe ti‰ng Xuy‰n nng hi sau gy:
- Cho nh th.
Phn quay pht li, mt khng giu v thng tht:
- Ka Xuy‰n!
Cc Hng ti‰n li:
- Tui na chi!
Phn cܩi gܮng go:
- Cc bn lm tui h‰t hn!
Cc Hng gt g:
- Bn "h‰t hn" cng ng thi! Ai c tt m chng git mnh!
C "mc tri" ca Cc Hng khi‰n nh th L Huy Phn... h‰t lm th ni. Anh ng sng gia ܩng nh cy ct iŒn t giy. D nhin Phn bi‰t Cc Hng mun m ch iŠu g. Nhng nht thi anh cha ngh ra cch i ph, nh cܩi rui ngh k‰. Tht ra Phn khng ngi u khu vi Cc Hng. Anh ch ngn Xuy‰n. Xuy‰n c kha khng thua g Cc Hng, li gii ti ngy biŒn. Trong "nghŠ" n ni, Xuy‰n "thnh danh" rt sm. Ngay t nm lp mܩi, m‡i ln nhc ‰n Xuy‰n, ti bn thܩng kho nhau cu v "ni xui cng ܮc, ni ngܮc cng xong, ng hng ni li", hung h g by gi, Xuy‰n c thm hai nm "trn mc". Hn na nm ngoi Xuy‰n tng lm lp trܪng v l mt trong nhng lp trܪng c "uy" trong ton trܩng. G ch kinh nghiŒm "trn p" k khc th Xuy‰n c tha. Phn ang nm np ngh ‰n Xuy‰n th Xuy‰n ln gi†ng "trn p" ngay:
- Lm g m "trm-t-l" d vy? B bn tnh lm th ng bo Mc Tm na h?
- u c! - Phn p ng v kh than thm trong bng:
- Sao vy? Phi ng thm vi bi na mi c "p-ph" ch thng ngܩi ta m ng mt bi th n thua g! - Xuy‰n hi, gi†ng tnh ri.
Phn nhn nh:
- Tui c thng ai u m my bn ni vy!
Cc Hng trng mt:
- Bn lm th i thng "c em Thc" ca ti ny m by gi chi h!
- Tui vi‰t "c em hiŠn thc" ch "c em Thc" hi no!
Cc Hng t gi†ng:
- Thc hay hiŠn thc g cng l Thc thi! Bn ng c hng qua mt ti ny!
Phn cha kp chng ǫ li buc ti ca Cc Hng, Xuy‰n h mi, ln n ti‰p:
- Bn "k‰t m-en" con Thc, bn mun bm n ln tn my xanh th kŒ xc bn, mc m chi bn dm ti vi con Cc Hng xung tut... vng ly ti l‡i?
- Tri t i! - Phn v u - Bn ni ci g nghe khng khi‰p qu vy! Ti dm cc bn xung vng ly g g hi no?
- Ch cn g na! - Xuy‰n nghim mt - Bn khen con Thc no l "bng hoa bn ln", no l "em khng lm lnh nh l ngܩi ta", c khc no bn bo con Thc l thin thn, cn hai a ti l c qu› ma vng m ty a ph thp iŒn dim la mܩi ba ca ngc...
Xuy‰n cha "x" h‰t cu, Phn vi a tay bt cht hai tai, miŒng lp bp:
- Thi, thi, cho tui xin! Bn ng c gieo ti‰ng c cho tui na!
Thy i phng ngm n m, Xuy‰n quay sang Cc Hng, nhy nhy mt. Cc Hng liŠn hng gi†ng, t tn:
- Thc ra ti ny cng khng mun "k‰t n" bn lm g. D sa bn cng gip ǫ ti ny rt nhiŠu trong "s nghiŒp vn chng" nhng ngy va qua. Nhng ti ny ch chu b qua "v n" va ri n‰u bn cng thnh tht vi ti ny nh ti ny vn lun lun... thnh tht vi bn!
Phn cht d:
- Ch tui c di gt cc bn hi no u!
Gi†ng Cc Hng ng†t nh ܩng phn:
- Bn ni tht hn?
- Tht m.
- Vy bn ni tht na i! Bi th va ri c phi bn vi‰t cho con Thc nh ny khng?
Bi‰t sa c th qu mun, Phn nh ng ch‰t trn nh T Hi "lm nn". Thc ny gi ng bn, thy vy liŠn chp mt quay mt i ch‡ khc. Cn Xuy‰n th kht kht mi "‰" thm:
- Khng tiŒn "" th gt u ra du cng ܮc!
Phn na cܩi na khc. Khng bi‰t nn gt u hay lc u, anh c lng nga lng ngng nh ng†ng xem chung, bng khng ngt than thm. Mun s cng ti "nhn vt" Phong Kh kia m ra. Hm trܧc, dܧi s "ch o" ca Cc Hng, Phn "tng" anh ta nhng cu th nng nh ba b. Thc lng Phn khng mun vi‰t nhng cu th . N c v bt nhn lm sao! D Phn bi‰t ch l nhng li bn ct, khng c c š g, anh vn cm thy run tay. Trong ba c gi, ch c Thc l c tm trng ging anh. Hm , Thc l v y ny v thng thn ln ti‰ng ph bnh. Mc d sau bi th vn ܮc gi i nhng tm lng hn hu ca Thc khi‰n Phn cm Ƕng v cng. Th‰ l khng nn ܮc, anh vi‰t bi th "C em hiŠn thc" v gi cho bo Mc Tm.
Khi lm tt c nhng iŠu , Phn khng ng hnh Ƕng ca anh li gy xn xao ‰n nh vy. H‰t b bn b trong lp tru ch†c ‰n b b†n Xuy‰n chn ܩng "vn ti". Nh lc ny y, anh ang loay hoay gia chi‰c by ca Xuy‰n v Cc Hng, mt nh tc k say thuc, ch bi‰t lm thinh ch... tri xung cu.
Nhng lu tht lu m tri chng xung. Cc Hng st rut nhn Phn:
- Khng š ki‰n š c g h‰t tc l bn tha nhn ti l‡i ca mnh ri phi khng?
Gi†ng iŒu "hnh s" ca Cc Hng khi‰n Phn nhn mt:
- ki‰n g by gi...
Xuy‰n khot tay:
- Bn khng š ki‰n g th ‹ tui š ki‰n! Th nht, - Xuy‰n hng gi†ng - bn ng nn m tܪng vin vng ‰n con Thc nh ny na. N "c ni c ch‡" ri. Anh chng Phong Kh kia chnh l... ngܩi tnh trong mng ca ti ny, qun, ca con Thc. Bn ng thy ti ny "hnh h" anh ta m tܪng b nho v chi‰m ch‡. Thc ra ti ny mun th thch xem anh ta c kin tr v ngh lc vܮt qua sng gi tnh trܩng hay khng thi...
Xuy‰n ni ‰n y, Cc Hng khng nhn ܮc bn che miŒng cܩi "h h" khi‰n Xuy‰n phi quay li trng mt:
- Im cho ngܩi ln ni chuyŒn my!
Ri ‹ kha lp ti‰ng cܩi khng ng ch‡ va ri ca Cc Hng, Xuy‰n vi v quay sang Phn, nghim trang ti‰p:
- T ci th nht suy ra ci th hai. l ti ny mun nh bn em ci ti th ca mnh ra ‹ "ng i" vi anh chng Phong Kh ch khng phi ‹ "tn tnh" con Thc. Phi ni trܧc u ng hong ko "cng tc" vi ti ny mt thi gian bn li i chŒch mc tiu khi‰n ti ny phi "un nn" mŒt qu!
Nghe Xuy‰n ln gi†ng "s ph", Phn ru thi rut, ch mong "chia tay" cho l. Nht l Thc ng bn cnh thnh thong li quay mt i ch‡ khc cܩi chm chm khi‰n bng anh c git thon tht. V vy, Xuy‰n va ni xong, Phn gt u lia:
- ܮc ri, tui ng š h‰t! Thi, tui i nghen!
Ri khng Ǯi b†n Xuy‰n kp ni thm ti‰ng no, Phn quay mnh i nh chy. Nhng cng nh ln trܧc, Xuy‰n u chu "bung tha" Phn mt cch d dng.
- Khoan ! - Xuy‰n gn c g†i - u c dt o ra i mt cch n gin vy! Cn chuyŒn ny na!
Cc chng , Phn phi ngonh c li. Mt anh nhn nh n phi tri t hi‹m:
- ChuyŒn g na vy?
Xuy‰n "cܩi tnh":
- Tui mi ni vi bn c hai chuyŒn! Cn chuyŒn th ba!
Phn kh s:
- Th ba, th t g ni i ra h‰t cho ri! Tui... i bng thy m m cc bn c bt tui ng y hoi!
Xuy‰n nhn vai:
- Bn hu n nh vy m cng by ǥt lm th tnh cho con Thc! Nhng thi, lt na ti ny s dn bn vŠ nh n... cm ngui. Cn by gi th bn rng nhn i nghe xong chuyŒn ny ...
Phn nng lng mun ln ti‰ng gic nhng s Xuy‰n li ni hng mc ngoo qua chuyŒn khc, nh kin nhn v‹nh tai ch.
Xuy‰n gt g gt g nm, su ci mi bt u hng gi†ng:
- ChuyŒn th ba l nh bn lm ti‰p mt bi th gi cho anh chng Phong Kh. Hm trܧc bn vi‰t cch sao m anh ta trn lun, khng cung cp thc phm cho ti ny na. By gi bn phi c bn phn lm mt bi th "d d‡" anh ta quay vŠ vi... con Thc!
- Bi th trܧc u phi do tui ngh ra! - Phn chp miŒng phn trn - Tui vi‰t theo š Cc Hng ch b!
Nghe Phn quy trch nhiŒm cho mnh, Cc Hng nghinh mt:
- Th d nhin l vi‰t theo š tui ri! Ch ‹ bn vi‰t theo š bn th bn u c thm lm th gi cho anh chng Phong Kh! Bn ch khoi lm th cho "c em hiŠn thc" ca bn thi!
B Cc Hng i‹m ngay "y‰u huyŒt", Phn nh ngm tm, khng dm h h na ti‰ng. Thy vy, Xuy‰n cܩi cܩi:
- Vi‰t theo š ai cng vy thi! ChuyŒn l ri, by gi bn phi "ra tay t‰ Ƕ" cho ti ny, lm ngay mt bi th "cp cu"...

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 6

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )