Chu+o+ng 7: Bo^` Ca^u Kho^ng -Du+a Thu+
Make your own free website on Tripod.com

Chng 7: B Cu Khng a Th

Nhng ngy n tp cng thng khi‰n n‡i bn khon vŠ anh chng Phong Kh bt m nh Thc. Thc chi mi vo bi v, chng cn th gi no ngh ngi ‰n anh ta na. Thnh thong Thc cng ‹ u c mnh i lang thang th thn, nhng ch mt thong thi, nhng con s chi cht li ko Thc vŠ vi cng viŒc trܧc mt.
Thi gian ny, Phn ci cng chng cn ln la vi b†n Thc. Phong Kh tm thi ct lin lc, b†n Thc cha cn "cu cu" ‰n Phn nn anh chng c c ‹ bt chuyŒn. Thy vy, Hong Ha khoi lm. Hong Ha vn c n tp chung ‹ ngy no cng xp li ch‡ b†n Thc. Anh cn nhiŒt tnh m mt ng ti liŒu nh ‰n cho b†n Thc mܮn.
Mt hm khng nhn ܮc, Cc Hng khŠu Xuy‰n:
- L qu hn my?
- G l?
- Anh chng lp trܪng ca mnh ! Hn khng thm m ra-a nhn trm con Thc nh mnh na m coi b mun nh gip l c!
- Tao cng thy vy! - Xuy‰n gt u - Hnh nh hn chn cnh "ngi ni ny trng ni n†" ri. C v nh hn mun d†n nh qua chung mt "ni" vi ti mnh.
Cc Hng ranh mnh:
- Cho hn khng?
- Ty con Thc! - Xuy‰n chp miŒng - N l "ch h" ch u phi ti mnh!
- Sao my? - Cc Hng hi Thc - Cho lp trܪng ng kš khng?
Thc phng m:
- Khng.
- Sao my c n qu vy? - Cc Hng ku ln - y l ng kš tm tr ch u phi ng kš... k‰t hn?
- Tm tr cng khng! - Thc va ni va cܩi.
Cc Hng nhn Xuy‰n, lc u:
- H khu ca con Thc ghi tn Phong Kh ri, Hong Ha kh v ni. nh phi cho hn i theo con ܩng x-l ca Phn ci thi! - ang ni, Cc Hng b‡ng ngm ngi - Thng thay cho anh chng lp trܪng p trai! Mi tnh cm p nh trng trn nh ni m khng bi‰t gi gn, xp v lm chi cho ngܩi yu xua ui.
Xuy‰n li‰c Cc Hng:
- Trch "tung" no my?
Cc Hng tnh b:
- "Tnh anh lp trܪng".
Xuy‰n gt g:
- My tham d cuc thi tuy‹n ch†n gi†ng ca ci lng coi b hp!
- Tao d ri, ot gii nht nhng tao b! Tr thnh nghŒ s ni ti‰ng, tao s phi kš hnh tng khn gi, hai tay s mi rc, h‰t cm chn cm a ni!
Thc cܩi khc khch:
- Tht tao cha thy ai c tm hn n ung v i nh my! Tao khng hi‹u v sao nm ngoi Hng qun li thch my ܮc!
- C g u m khng hi‹u! - Cc Hung nhy mt - Tao ham n nhng m tao c... duyn!
Xuy‰n ph cܩi:
- Duyn ca my l duyn... H B! N‰u my c duyn, ti sao b†n Phong Kh, Phn ci, Hong Ha khng i theo my m li thi nhau nho v con Thc?
- D hi‹u thi! - Cc Hng tc lܫi - Con Thc hiŠn lnh, li kh kh, thng con trai no m chng thch rܧc n vŠ nh ‹... sai vt. Chng hn chng lp trܪng nh mnh my ngy nay rŠ r qua y cng ct ‹ sau ny sai con Thc git , i ch, nu n, ri m lng, co gi...
Bi "din vn" khng khi‰p ca Cc Hng khi‰n Thc phi ht ln:
- Thi, ri nghen my! My c mun th tao xin nhܩng Hong Ha li cho my !
- X! Ai m thm! - Cc Hng bu mi.
- Vy th tao nhܩng li cho con Xuy‰n!
- Khng ܮc! - Cc Hng giy ny - My giao Hong Ha cho con Xuy‰n khc no giao trng cho c! Con Xuy‰n s x xc n mt!
V ht hong ca Cc Hng khi‰n Xuy‰n v Thc cܩi b.
Hong Ha khng bi‰t mnh b ba c gi em ra bn lun v cܩi ct. Ngy ngy anh c thn nhin m tp qua ngi ch‡ b†n Xuy‰n. Hnh Ƕng to bo ca Hong Ha bt u gy nn nhng ti‰ng x xo trong m bn thc mch nhng anh pht l. Chng cn bao lu na, nm h†c s k‰t thc, thi gian cng lc cng vi dn, anh khng cho php mnh rt r na.
Anh d nh vo mt dp thun tiŒn no s bc l cng khai tnh cm ca mnh vi Thc. Ri sau ra sao th ra. Cn hn l p p m m nh hiŒn nay.
Nhng Hong Ha ch mi ngh vy thi. Anh cn phi ch thi xong h†c k hai . N‰u anh by t n‡i lng ngay by gi th d k‰t qu ra sao, chuyŒn h†c tp ca anh v Thc nht nh s b nh hܪng. Ngh vy, Hong Ha nn lng dng li mc "n tp chung", cha dm vܮt qua ranh gii.
Nhng ngy ny, Phong Kh, Phn ci, Hong Ha, "ba chng ng lm" khng hn m cng "ngng chi‰n". Mt trn tm ngng ti‰ng sng ‹ m†i ngܩi tp trung n thi. C l nh vy m k‰t qu bi lm ca b†n Xuy‰n kh tt. i‹m thi ca Hong Ha v Phn ci cng khng km. iŠu bt ng l k‰t qu mi ܮc cng b hm trܧc, hm sau Phong Kh gi th chc mng liŠn:
Chc mng Xuy‰n, Thc, Cc Hng
Bao gi thi c cng thܩng i‹m cao
H†c hnh xut sc bi‰t bao
Cng trܩng i h†c li vo thnh thang. Cc Hng va †c va gt g:
- Anh chng ny lc no cng nnh ti mnh! C iŠu hn cng ngy cng bt lch s!
- G vy? - Xuy‰n hi.
Cc Hng lc u, p:
- K ny hn gi th m khng "nh km" g h‰t!
Xuy‰n cܩi:
- Cui nm, chc hn r‡ng ti! Nn thng cm cho hn!
Cc Hng th di:
- Ti cho con Thc! Vy m ti mnh c tܪng g n vo ch‡ giu sang ph quš, ai ng...
Va tru, Cc Hng va li‰c Thc. Nhng t ny gi, Thc chng ‹ š ‰n hai bn. Thc m mng nh ni vi chnh mnh:
- Chng hi‹u anh ta thi c k‰t qu ra sao?
- Ch, quan tm gm! - Cc Hng tc lܫi - C hŒt nh m lo cho con t!
- KΠtao, my! - Thc mt, c n.
- €, , - Cc Hng la ln - By gi › c "ngܩi ta" ri nh cho ti ny ra ra hn! Ni tht cho my bi‰t, cha chc anh chng Phong Kh ca my p trai bng tao v con Xuy‰n u nghen! ng c m b mi bt bng!
Thc cha kp ln ti‰ng, Xuy‰n hng gi†ng:
- Hn p trai hay xu trai, ngy mai ti mnh s bi‰t!
- Ngy mai s bi‰t? - Cc Hng trn mt ng Xuy‰n.
- Ch g na! Hm trܧc ti mnh quy‰t nh s truy lng th phm ngay sau khi thi xong, my khng nh sao?
- €, , nh! - Mt Cc Hng sng ln.
Xuy‰n thng thng:
- V sng mai, my c nhiŒm v phi nhn dng cho ܮc tay Phong Kh b hi‹m ny!
- Tao? - Cc Hng chng hng.
- Ch cn ai v y! Hm trܧc phn cng ri!
- Sao khng phi l con Thc? N phi t... i tm "ngܩi tnh khng chn dung" ca n ch?
Xuy‰n lc u:
- Con Thc y‰u bng va! N‰u sai n i, n s xu trܧc khi kp nhn thy "thn tܮng" ca n!
Cc Hng vn cha yn tm:
- Tao i mt mnh?
- , mt mnh.
- Sao khng i c b†n?
- i c b†n s b l.
- Hay l my i vi tao?
- Tao "lng danh" ton trܩng, xut hiŒn l gy ch š liŠn! Tm li, my i mt mnh l tt nht! ng k ko na! Nhng iŠu tn Phong Kh lm ܮc, chng l my li lm khng ܮc?
B khch tܧng, Cc Hng hng h:
- ܮc, tao s i. D... b thy ni trn mc, tao cng khng ngn, nhng...
Xuy‰n quc mt:
- Cn nhng g na?
Cc Hng nhn nh:
- Lm sao tao Ƕt nhp v cc lp bui sng ܮc?
- Tao tnh ri! - Xuy‰n phy tay - My hm nay, sng no c Tܩng Anh cng v vn phng lm s i‹m v v h†c b. My xin c theo ph!
Cc Hng li‰m mi:
- C my a ph vi c ri.
- ˆn thua g! Thm a no tt a , c khng t chi u!
ng nh Xuy‰n d liŒu, khi nghe Cc Hng xin v trܩng bui sng ‹ ph v i‹m trong s v h†c b, c Tܩng Anh vui v ng š liŠn.
Bui sng hm Cc Hng ln ܩng i lm nhiŒm v, Xuy‰n v Thc dn n i i mt chu bnh cun g†i l a tin ngܩi... ra trn.
- Nh ng ‹ hn trng thy my nghen! - Xuy‰n dn.
- D nhin ri! - Cc Hng va ht h va p - Tao s theo di "k ch" t trong... bng ti!
- Cng ng... t tnh vi hn, nh y! l "ti sn" ca con Thc ch khng phi ca my.
- Yn ch! Tao khng hi xin tri tim ca hn u. Tao ch hi xin my tri xoi thi.
Mc cho Xuy‰n v Cc Hng tn pht, Thc ngi im lng l cܩi. N ch mong sao chng ‰n bui chiŠu ‹ nghe Cc Hng m t vŠ anh chng Phong Kh qu› qui kia.
ˆn ung xong, ba c gi chia tay. Xuy‰n v Thc quay vŠ nh, cn Cc Hng vi v ‰n trܩng.
Bao gi c dp ‰n trܩng vo bui sng, Cc Hng cng cm thy cnh vt v khng kh chung quanh khc hn vi bui chiŠu. Chim ht trn cnh phܮng ngoi sn nghe vui tai hn. Bui chiŠu ti‰ng chim bi‰ng nhc, ri rc v u‹ oi. Trn cc mi ngi v hnh lang, nhng tia nng mai m p v mܮt m, khng chi chang v oi nng nh nng chiŠu bng rt.
Nhng Cc Hng khng ‹ š ‰n cnh vt nhiŠu. Ngi trong vn phng cng i‹m m mt n c hau hu nhn vŠ pha lp h†c ca mnh, lc ny l "lnh th" ca ti 11A3. N ang c tܪng tܮng mt my, dng iŒu ca Phong Kh m lt na y n c nhiŒm v phi "lt mt n". Ngh ‰n cnh Phong Kh ngi ba hoa vung vt trong lp, khng hay c k ng Ǣng sau ang ging "knh chi‰u yu" sm soi, Cc Hng khng khi bt cܩi khoi tr.
- G cܩi vy, Cc Hng? - C Tܩng Anh ngi bn cnh a mt hi - Cng i‹m sai ri phi khng?
- D, khng !
Ngp ngng mt lt, Cc Hng rt r xin php:
- Em ra ngoi mt cht, tha c!
Cc Hng s c hi li "i u" nhng rt may, c Tܩng Anh khng ni g, ch gt u ra hiŒu.
Khng i d†c hnh lng trܧc sn, s b l, Cc Hng quanh ra pha sau th viŒn v phng th nghiŒm, chui vo vܩn bch n trng d†c hng ro Ǣng sau cc dy lp.
Khi bng qua cc lp 10 v 11 nm k‰ lp mnh, Cc Hng nhn thy c vi cp mt lo lin trng ra km theo nhng ti‰ng hušt so tinh nghch nhng n vn tng l, cm ci ro bܧc. Cng ti‰n ‰n gn lp 11A3, Cc Hng cng nghe tim mnh p mnh. Mt cm gic nn nao kh t ang xm chi‰m lng n. Mnh m cn hi hp nh vy, n‰u l con Thc chng bi‰t n s hong ln ‰n c no! Cc Hng cܩi thm ‹ t trn tnh.
Cnh ca s pha cui lp 11A3 hiŒn ra trܧc mt Cc Hng. Np st tܩng, Cc Hng thn tr†ng nhn vo, quan st. Thy H ang h hoy chp bi trn bng, ti‰ng phn nghi‰n kin kt, ng t xa Cc Hng vn nghe r. Nm ngoi Cc Hng h†c thy H nn by gi n rt s thy bt gp hnh vi ln lt ca mnh. Nhng v ch‡ ngi ca Phong Kh vn cn khut sau khung ca nn Cc Hng nh phi nh bo nn n v nhܧng c... c di thm cht na. Cng may, m h†c tr trong lp ang cm ci chp bi nn chng ai trng thy b mt do dc ca Cc Hng thp th ngoi ca s.
nh mt ca Cc Hng lc ny nh tia ra-a qut dn vŠ pha cui lp, ng thi trong u n vang ln ti‰ng cܩi ǡc thng "Phong Kh i hi Phong Kh, phen ny ngi ng hng...". Nhng khi nh mt n dng li ch‡ ngi quen thuc v kp nhn thy nhn vt m n, cng nh Xuy‰n v Thc ang "truy n", Cc Hng b‡ng h hc miŒng, ngܩi ngy nh b ai i‹m trng y‰u huyŒt.

TruyŒn Khc star B Cu Khng a Th star Chng 8

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )