Chu+o+ng 10: Hoa Ho^`ng Xu+' Kha'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 10: Hoa Hng X Khc

Nhng bi th tng tnh ca Ngu Kha chng p ph t ti ng c no. Ng chng ht cng ni Ha nh li n qu quy‰t vi ti, mc d ln ny n khng bun m bng gi. Ng l li trng trn:
u nm em vo h†c
Lng anh b‡ng bng khung
C bao iŠu mun ni
M sao vn ngi ngn
Bi th nh chi‰c l
M†c ln t chi xanh
Em l chim x l
C hi‹u tnh anh khng?
Khi bi th ca Ng xut hiŒn trn bo tܩng, lp h†c ang yn b‡ng dy ln bo tp phong ba. Ti bn li xm xt bn tn v thp thong y nhng nh mt nghi ng, xoi mi.
Thng Chu oang oang gia lp:
- Li thm mt con thiu thn i "thanh khng" na! Lp mnh lon ri!
Thng B bnh lun cay Ƕc:
- Nh th Ngu Kha ngy nay vi nh th Thanh Khng trܧc kia hn l mt ngܩi! Tܪng n bi‰t iŠu, no ng "nh ch‰t ci n‰t khng cha"!
H†a s Vinh bun b:
- Ngu Kha i hi Ngu Kha.
Thng m giu mt cng nh l... khng thng!
Trܧc nhng li ch†c gho ca bn b, Ng pht tnh. Khng ai bi‰t Ngu Kha l n, n chng s. N bnh tnh ngi yn ni cui lp, m thm quan st thi Ƕ ca Gia Khanh. Ng bo ti:
- Th‰ no em cng pht tn hiŒu tr li!
Nhng Gia Khanh chng Ƕng tnh g. Ti thy n cܩi ni tnh kh. Ln trܧc khi nh th Thanh Khng tn cng n, n cn xu h gc mt xung bn. Ln ny, khng hi‹u sao n tr tr. Chc n quen mi... trn mc. N khng thm ‹ š ‰n nhng li tn tnh nhng nht ca Ng, ti sung sܧng nh bng.
Trong khi ti h hng trܧc tht bi ca Ng th n bun thiu. Tuy nhin, Ng vn khng chu tha nhn thc t‰ cay ǡng . N phn tch:
- Ti con gi a no cng vy! Khi yu, chng khng bao gi ‹ l ra ngoi mt. Tnh cm ca chng kn o hn ti mnh.
Khi tht bi trong tnh yu, ngܩi ta d tr thnh... tri‰t gia. C ai ni nh vy. Cu ni thin ti hon ton ng vi tnh trng hiŒn nay ca Ng. N lš lun th c v su sc nhng gi†ng ni li thi‰u dng dc khi‰n ti ng rng n khng thc s tin vo nhng iŠu n ni. N khng tin, lm sao ti tin ܮc.
Hn na, bi th "ngng cng" Ng va tung ra ch lm chn Ƕng nhng a v can. Cn i vi thng Ha, v kh ca Ng chng lm rng ca n ly mt... si lng chn, ni g ‰n chuyŒn ngng cho n t. Bng c l mi quan hŒ gia Ha v Gia Khanh cng ngy cng t ra mt thi‰t, bt chp li nhn hi no nng ca Ng "Em l chim x l, c hi‹u tnh anh khng?". Hn l Gia Khanh khng hi‹u. Cng c th‹ n hi‹u nhng n chi ci tnh "v". ng no thng Ng cng ch‰t, ti khoan khoi ngh thm. Bn b th bn b, trong ci v "sao chi Halley" ny, "ch‰t" ܮc a no hay a !
Ng "ch‰t". Nhng cn Ha. Thng Ha sng nhn rng, m li sng khe, sng... hnh phc mi kh cho thin h ch. Do ny, n eo dnh Gia Khanh nh hnh vi bng. Trn sn khu, n ng cnh Gia Khanh nh. ‰n khi ri sn khu, bܧc xung... cuc ǩi, can c g m n c lo o i theo Gia Khanh hoi. Ha tham lam hŒt nh nhng ngܩi x‰p hng ginh ch‡ mua v ci lng. N khng chu li bܧc nhng cho ai ly mt pht, d ngܩi l nh th nh Ng hay l "k tu hnh" nh ti.
Thy Ha Ƕc chi‰m ngܩi p, Ng gai mt gi gi†ng c kha:
- Lm g m my c bm em Gia Khanh hoi vy?
Ha khinh khnh:
- Ti tao i tp vn nghŒ, viŒc g ‰n my?
Li n ni trch thܮng ca Ha khi‰n Ng ti mt. Nhng bi‰t mnh y‰u th‰, Ng nh ngm b hn lm ng†t. Sng c ci li, Ng s b ghp vo ti trng "ghen t". Ghen t th chng hay ho g. V vy, Ng lm li b i. N i xa lc xa l m ti cn nghe ti‰ng n nghi‰n rng ken kt.
Ti lng l chng ki‰n cuc i thoi ngn ngi nhng y kch tnh gia hai i th. V ti b‡ng pht hiŒn ra so vi m nhc, th ca chng l ci qui g. Th ca ch l tp riu. Nh th Ngu Kha ng u hng trong khi ca s Ha l chng cn s dng ‰n i mt l ca mnh vn chinh phc ܮc ngܩi p Halley.
Ti va ghen ght Ha va ngܫng m n. Thi s, vn s, h†a s, tri‰t gia rt li chng bng ci anh ca s. Ca s ܮc ln sn khu, ܮc bi‹u din trܧc hng ngn cp mt, li cn ܮc ht... song ca. T gi pht , ti m ܧc tr thnh ca s. Ti thm a v ca Ha. Ti s tham gia vo ban vn nghŒ ca lp.
Quy‰t nh xong, ti vi v i tm B, thng bn thn nht ca ti. Ti phi hi š ki‰n n, xem ti c nn tr thnh mt ngi sao ca nhc hay khng.
B ngi x‰p bng trn giܩng nghe ti ni. Nghe xong, n kh y ci g†ng knh trn sng mi ri nhn ti chm chm:
- My ni tht hay ni chi ?
Ti rt r p:
- Ni tht.
B vn dn mt vo mt ti:
- My mun tr thnh ca s?
- .
- Lš do?
B hi ti bng ci gi†ng ca cng an iŠu tra ti phm khi‰n ti m ra lng tng. Ti ngp ngng tr li:
- Ti tao thy tao c... mu vn nghŒ.
B cܩi h h:
- My c mu vn nghŒ?
- , tao on vy! - Ti p ng p.
B nhn vai:
- on ci kh mc! My u c ht ܮc!
- ܮc! - Ti qu quy‰t - Tao ht hoi!
B t v nghi ng:
- Xo i my! My ht hoi sao tao khng nghe?
Ti h gi†ng:
- Lm sao my nghe ܮc! Tao thܩng ht... mt mnh!
B nhܧng mt:
- Vy by gi my ht th tao nghe coi!
Trܧc Š ngh ca B, t dng ti m lng tng. Ti lc u nguy nguy:
- Thi, k lm!
- Hm, thng ny l! Ht trܧc mt tao, my cn mc c, lm sao my ht ܮc trܧc bao nhiu ngܩi ܮc? Vy m cng i lm ca s!
S B ni sng gt ngang, v li nhn thy n ni cng c lš, ti nh chp miŒng:
- ܮc ri, tao s ht.
Va ni, ti va loay hoay ngh xem nn ht bi g. Thc ra ti ch bi‰t vn vn dm ba bi nhc. M‡i bi ti li thuc lm bm vi on, chng bi no thuc tr†n. Trܧc nay, nhng khi ngi cu c hoc i do mt mnh, ti thܩng thun miŒng lm nhm vi cu cho ǫ bun.
Vn li‰ng m nhc ca ti ch c th‰, nay B bt ti phi "trnh din" trܧc mt n ‹ n "ki‹m tra", lm sao ti khng cht d ܮc. n o mt lt, ti ly h‰t can m hng gi†ng v rt r ct ti‰ng ht. Ti ht bi "H trng" ca Trnh Cng Sn.
Ti nghe ti‰ng mnh vt ln, m m l thܩng: "G†i nng trn vai em gy, ܩng xa o bay, nng qua mt bun, lng hoa bܧm say...". Bn nhc bo l hoa bܧm say nhng ti li thy chnh ti say. Ti ngt ngy theo iŒu nhc. Ti ngt ngy ngh ‰n Gia Khanh, ngh ‰n ngy ti th‰ ch‡ thng Ha ‹ ht cp vi n. Cng m tܪng ‰n giy pht huy hong , gi†ng ti cng un o. Li ca ti ln thc xung ghŠnh. Ti c cm gic ti ht hay nht... th‰ gii. Lc ang "bi‹u din", thy B tr mt dm, ti tܪng n ngc nhin v thn phc trܧc gi†ng ca vng ca ti. Ti tܪng n sp xin nh ti ‹ lm k› niŒm. Th‰ l ti li ngoc mm, tng "ga" rng h‰t c.
Trܧc nhiŒt tnh qu ng ca ti, B c v h‰t chu ǿng ni. N vi v bt hai tai li, nn n:
- Thi, thi, ri! Ht vy ri!
Ti liŠn tp v a tay lau m hi trn, ng ngc hi:
- ri l sao?
B th ht ra:
- ri c ngha l tao bi‰t my ht hay nh th‰ no ri!
B khen lm ti sܧng phng mi. Ti thy lng ti triŒu a hoa hng. Ti thy ti bay tut ln chn tng my.
Ngi trn my, ti ci u xung, thp thm hi:
- Hay hn thng Ha khng?
B ng l mt thng bn tt. N gt u ngay:
- Hay hn nhiŠu!
- Tht khng?
- Tht! Tao xo my lm g! Gi†ng thng Ha ch phc v cho ngܩi ln, cn gi†ng my phc v ܮc cho c thi‰u nhi.
Ti khng r lm š ngha trong li tn dng ca B. Nhng ti vn khoi. H c ngܩi khen l ti khoi. Ti nhn n bng nh mt tru m‰n:
- Gi†ng ca ca tao "gh gm" nh vy sao?
- Ch g na! Gi†ng thng Ha th n thua g! Gi†ng my ti con nt mi... s! ang khc, nghe my ht, my a nh nn liŠn. C a cn t c ra qun. Chng tܪng c†p rng!
Ha ra thng B l ci a c nhn c c. Ti mi khen thm n y, n chi ti mt v au i‰ng. N x ti mt pht lm ti t ln c t trn my xung mt t, thi‰u iŠu mun hc mu mi. Ti l con c trong cu ca dao. Ti u phi cnh mŠm, ln c xung ao. Cnh mŠm y tc l ci lܫi khng xng ca thng B. N lt lo trm ܩng.
Ti b lp ngp dܧi ao, ngng u ln trch:
- B h‰t ngܩi "chi" ri sao m my n "chi" ‰n tao!
B nghim ngh:
- Khng phi l tao "chi" my! Tao lm vy l ‹ cho my b ci š tܪng vi‹n vng i! Tao khng mun my lm tr cܩi cho thin h!
Ti t i:
- My ni qu! Tao ht cng u ‰n n‡i no!
- N‰u khng tin li tao th hm no my thu th gi†ng ht ca my vo chi‰c cassette ca thng Ngh ri m ra nghe. Tao nh cuc vi my l my khng can m ngi "thܪng thc" gi†ng ca ca my qu ba mi giy.
Gi†ng iŒu chc nch ca B khi‰n niŠm tin ca ti b lung lay d di. N‰u qu tht ti cn khng dm nghe ti ht th ma no m thm nghe. Hn l B ni ng. Ti ht d nht lp. Sušt cht na ti bp chp xin vo ban vn nghŒ v b ti thng Chu cܩi cho thi u. Nhng cn Gia Khanh? Chng l ti nhc nh rt lui, b mc Gia Khanh cho thng Ha Ƕc quyŠn "qun lš"? Tht l tn thoi lܫng nan!
Cht mt ti sng ln. Ti ni vi B:
- Tao s luyŒn gi†ng.
B trn xoe mt:
- LuyŒn gi†ng?
- . Mun ht hay phi luyŒn gi†ng.
- Nhng my luyŒn gi†ng bng cch no?
- Ra bi‹n. Hng ngy ra trܧc bi‹n ng h. C ngܩi bo vy. ‰n chng no ti‰ng h t ܮc ti‰ng sng l mnh thnh ti.
- Nhng bi‹n x mnh xa lc xa l, lm sao my m ra ni!
- hn.
Ti th di tht v†ng. Nhng ti sc nh ra:
- Tao s luyŒn gi†ng cch khc.
- Cch no na?
Ti h hng khoe:
- Cn mt cch. Tao s th u v lu nuc.
- Chi vy?
- H.
B git mnh:
- Li h?
- , mun ht hay th phi... h hay. Ngܩi ta bo vy. Khng h ܮc ngoi bi‹n th h trong lu.
B l mt nhn ti:
- Nhng my th khng luyŒn gi†ng ki‹u ܮc.
Ti ngc nhin:
- Sao vy?
- Lu s b‹.
Ti cܩi:
- Tao c tro hn v lu u m lu b‹. Tao ng bn ngoi, ch c ci u l th v thi.
- Th vy! Tao c ni l my tro hn v lu u. Ch cn my th u v h, ci lu b‹ tan liŠn.
- Sao b‹ ܮc?
- Sao khng ܮc! Gi†ng my "m" nh... lu n n, lu no chu ni!
Ni xong, B cܩi toe tot. N ho hng khoe ba mi hai ci rng... ܩi i. Trong khi , ti ngi ch‰t trn, khng tht ܮc mt li.
Cܩi , ngonh li thy mt ti u xu nh bnh a nhng nܧc, B c v Ƕng lng. N du dng khuyn:
- Thi ng bun na! Ht hay khng bng hay ht... mt mnh!
Ci thng! N an i m c y nh n ch†c qu ti! Nhng ti pht l. ang ru r, ti chng bun chi nhau vi n. Ti ch ni, gi†ng ngm ngi:
- Tao c bun g u!
B khng khng:
- C! Dm mt my tao bi‰t my ang... t tng khc rut!
S B khm ph ra tm s u un ca mnh, ti vi nhon miŒng cܩi:
- t u m t! Tao cܩi n!
B quan st ti mt hi ri gc gc u:
- Vy l tt! Nhng m n... - B b‡ng hi, mt vn nhn ti m m - My th tht i, ti sao t dng my li khoi vo ban vn nghŒ?
Cu cht vn thnh lnh ca B khi‰n ti git ny ngܩi. Sau khi tng hng hai, ba ci ‹ "hon binh" ngh k‰, ti gi b ngy th, p:
- Tao h? Tao thch vo ban vn nghΠbi v tao mun... ng gp mt ci g cho lp...
Ti cha ni dt cu, B ng ln ra giܩng, cܩi sng sc:
- Ha ha! ng gp cho lp! My tܪng tao l con nt h Khoa?
Ti mt:
- Tao ni tht m!
B chi tay ngi dy v nh‰ch mp nhn ti:
- Tht ci kh mc! My ni ki‹u c ma mi tin my! - Ri B nghim gi†ng ni - Ch‡ anh em, my c ni tht i! Tao ch c phi ti thng Ngh u m my giu! Sao? Ti sao my khoi vo ban vn nghŒ?
B lm ti phn vn qu chng. Thot u ti ch nh hi š ki‰n n vŠ chuyŒn ti c nn tr thnh... ca s hay khng. Ti giu nhm chuyŒn ti "thng" Gia Khanh. Ti s n cܩi vo mi ti. Nhng ‰n nܧc ny, ti chng bun gi b mt na. Ti khng tr thnh ca s, coi nh h‰t ܩng ti‰p cn... sao chi Halley. N‰u khng liŠu mng by t n‡i niŠm cng B, c gi mi n‡i nh thng trong bng, s c ngy ti b ung th bao t. B l a ma mnh, th l tm s vi n, bi‰t u n chng ch ܮc vi "chiu" i ph vi ǩi.
Ngh li ngh hi mt hi, ti nh ngn ng th tht:
- Tao mun vo ban vn nghΠbi v... bi v...
Thy ti p a p ng lu lc, B st rut:
- Bi v sao? Lm g my c lm hoi vy?
Ti nut nܧc b†t:
- Bi v... tao mun ܮc nh thng Ha.
B x ng†t:
- Tc l my mun c mt... i mt l?
- Khng phi chuyŒn mt mi! - Ti li‰m mi v ni mt cch kh khn - Tao mun ܮc ht... song ca!
Cu tr li ca ti khi‰n B ngn ng. N ging mt ‰ch:
- Ht song ca? Chi vy?
Ri nh sc hi‹u, B v‡ i nh "Ƕp" mt pht v khng Ǯi ti tr li, n sng st ku ln:
- Hay l my cng m em Gia Khanh?
Ti khng dm nhn B. Ti ng l ch‡ khc v bn ln gt u.
B nh khng tin vo mt mnh. N gi hai tay ln tri, tru tro:
- Tri i l tri! Tam Tng m gi! Lon ri!
Ti a tay ln miŒng "suœt" kh:
- Nh nh cht my! Coi chng ti thng Ngh nghe thy, ch‰t tao!
B kht mi:
- My khi lo! Ti n i chi billard h‰t ri! Nhng m n, my m‰t em Gia Khanh tht h?
- Th tht! - Ti ngܮng ngng p.
B trn xoe mt:
- Sao l vy? Trܧc nay my ght ti con gi lm m?
- . Nhng l hi trܧc. By gi khng hi‹u sao tao li... h‰t ght.
- M chuy‹n qua thng? - Gi†ng B tinh qui.
- .
Ti p v cm thy mt mnh ln.
B tc lܫi:
- Ng qu hn! Khng hi‹u em Gia Khanh c ba ngi g m ti my a no cng ǰ x vo thng n!
Ri n gt g, t gii thch:
- Nhng iŠu cng d hi‹u thi! Xt vŠ nhan sc ln tnh tnh, Gia Khanh xng ng l hoa khi ca lp. Œ t nh pht nh my m cn m n, hung g nhng a khc!
Ti nhn B, hi d:
- Cn my?
- Tao sao?
- My c m Gia Khanh khng?
B nhn vai:
- Tao l trܩng hp ǥc biŒt! Tao khng c mu m gi nh ti my! Tao ch khoi lm... gio s!
- Mun lm gio s th phi c... h†c tr! - Ti gi by - Tao tnh nguyŒn lm h†c tr my!
- Chi vy? - B nheo mt, hi gi†ng ng vc.
Ti cܩi toe:
- ‹ nh my ch gio vi ܩng ǥng i ph vi ti thng Ng, thng Ha ch chi!
T dng ܮc ti tn lm s ph, B khoi lm. N gt u, ho phng:
- ܮc, ܮc! Tܪng chuyŒn g ch chuyŒn th u c kh! My yn ch, tao s gip my nh bt ti... Anh vn!
Thy B ni mu cc b "Anh vn" - "Php vn", ti mng rn, liŠn gi gi†ng ai on ‰ thm:
- Tao ch s Gia Khanh n h†c Anh vn, n ch ti Php vn mnh.
ng nh ti ngh, nghe ng ‰n "ti Anh vn mnh", B sng s liŠn:
- Sc my m n dm ch! Ti con trai Anh vn l ci th g! Ti n a no a ny mt mi trng pht n. Ch b vi ti Php vn mnh! Ti mnh a no cng p trai!
Ni xong, t nhin B nhe rng cܩi h h v a tay ln gi c, v lp li‰m. Chc n sc nh ‰n thng Quang sn rng v h†a s Vinh mt r‡ trong phe Php vn "ti mnh".
‹ ǫ lng tng, B vi v chuy‹n sang "bi mc" chuyŒn h†c tp:
- Hn na, ti Php vn mnh a no h†c cng kh, ti Anh vn thua xa! Ti n sut ngy c rong chi, pc-nc, c lo h†c hnh g u!
Ln ny th B ni ng ܮc phn na. Phe Php vn qu tht h†c khng ‰n n‡i tŒ. Thng va ri, ti ng hng ba, cn B ng hng su. Nhng phe Anh vn cng chng km g, thm ch ti n cn "siu" hn ti ti. Hai v tr nht v nh va qua Šu thuc quyŠn s hu ca phe Anh vn. Vy m B dm bo ti Anh vn thua xa. N ng l cha khoc lc.
Thy B bt u cao hng ba hoa, ti b‡ng m lo. N‰u c theo ci ny, lt na "tham mu" cho ti chuyŒn tnh cm, dm n ch u hng . Ti liŠn vi v can gin:
- Thi, thi, chuyŒn h†c tp ‹ tnh sau! By gi my ch tao cch chng ch†i vi ti thng Ha, thng Ng i! Mt chng hai, lm sao tao ch li?
B h mi:
- My ngc qu! My ang lm vo tnh hung mt chng ba ch khng phi l chng hai!
- Chng ba? - Ti chng hng.
- Ch sao!
- a no na vy?
- Thng Ngh.
- Ngh? - Ti ku ln kinh ngc.
B thn nhin:
- N ch ai!
Ti‰t l ca B khi‰n ti sng s. Ti p ng ni:
- Tao c thy n... lm g u!
B cܩi khy:
- Chnh n khng lm g mi nguy hi‹m! Thng Ngh hn ngܩi l ch‡ . N khng phi gan phi rut ra ngoi nh ti my. Ti my l la. N l than. La chy mt hi ri tt. Cn than th c ngun ngn chy hoi. Chng no n t em Gia Khanh thnh... tro, n mi thi chy!
ChuyŒn tnh yu m thng B n ni nghe nh chuyŒn ngܩi ta ht ct ha thiu. Ti rng mnh hi li:
- N "t" Gia Khanh sao tao khng bi‰t?
B nh‰ch mp:
- n Ƕn nh my lm sao bi‰t ni! Phi thng minh nh tao mi thy ܮc mu m ca thng Ngh. Trong ti mnh, ch c n l c xe Honda. l mt li th‰ v song. N‰u my tinh š my s thy trong tt c cc cuc i chi ca ti Anh vn, bao gi thng Ngh cng ginh ch em Gia Khanh. M ng b mnh th li ni "La gn rm lu ngy cng bn"!
Thot u, nghe thng B chi ti n, ti gin tm rut. Nhng sau khi nghe n "phn tch tnh hnh" mt hi, ti qun h‰t gin hn. Trong lng ti ch dy ln m‡i n‡i lo thng Ngh. Ngh tm ngm tm ngm, cn nguy hi‹m gp my ln Ha v Ng. Vy m trܧc nay ti khng Š phng n. Ti ch lo rnh rp hai tn thi s v ca s phi b kia. Ngu i l ngu!
Ti ni, c t trn an:
- Nhng u phi thng Ngh ch Gia Khanh i mt mnh! Cn thng Ng, thng Ha i chung na chi!
B bu mi:
- Thng Ng, thng Ha th lm ܮc qui g! Ti n p xe l‰ch th‰ch Ǣng sau, ch t ht bi!
B ni ng. Xe th s lm sao ch†i li xe c gii. Ti cn tŒ hn Ha v Ng. Ti khng c ni mt chi‰c xe p. M‡i ln i u xa, ti ton nh B o i. Cn t nh ‰n trܩng, ti lo o cuc b. N‰u thng Ngh ni hng ch Gia Khanh lܮn qua trܧc mt ti, ti s ht bi mŒt ngh. Phi ti s d bn, vi trng lc nhc. Ti s ho ra mu. Ri ‰n mt ngy p tri no , ti s... ln ng ra ch‰t. Ngܩi ta s t thi hi ca ti ra tro hŒt nh thng Ngh ln lt t tri tim ca Gia Khanh ra tro vy. Cn Gia Khanh, n s khng bao gi bi‰t ti ch‰t chnh l v n. V n khoi ngi trn xe thng Ngh m khng chu leo xung t i b cng ti cho... mi cng chi.
Nhng hnh nh u m c ln vn trong u ti khi‰n ti xi l. Ti th di ni vi B:
- Vy by gi tao phi lm g?
B cn mi, trm ngm:
- ‹ tao ngh !
- Ngh l l i!
Mc cho ti nng ny thc gic, B chm ri lc u:
- Tao khng ngh ngay ܮc u! y l chuyŒn nghim tc, i hi phi c thi gian nghiŠn ngm! Tao hn my ba ngy.
B ni vy, ti khng dm gic n na. Gic n, n s cho ti l khng "nghim tc", n s chng thm lm s ph ti na. M ti, trong thi i‹m ny ti cn c s ph bi‰t bao! Ti ang tm s h†c o. D nhin, khng phi l o pht ca mt thi ght cay nhan sc, mc d o hiŒu ca ti by gi vn ܮc bt u bng ch "Thch". Œ t l Thch... Gia Khanh!

TruyŒn Khc star Hoa Hng X Khc star Chng 11