Chu+o+ng 20: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 20: Mt Bi‰c

H Lan khng phi tr† nh ti . N nh ng ch. Ch n chy xe cho mt hng xe thnh ph, c i lš huyŒn.
Nh ch n khc pha vi nh b Nm T nn ti v H Lan khng th‹ i chung vi nhau nh hi cn h†c trܩng lng.
‰n lp, chng ti cng khng cn dp ngi cnh nhau na . Ÿ trܩng trung h†c, con trai ngi ring, con gi ngi ring. H Lan ngi bn u dy bn tri, ti ngi bn cui dy bn phi, cch nhau nh mt tri mt trng.
Ln lp su, chng ti li phi mc ng phc. Con gi mc o di trng. Con trai o trng qun xanh, o b v qun, gi dy nt hn hoi . Cch n mc chng chc khi‰n chng ti ln hn ln. iŠu i vi ti qu l mt tai h†a . Khi tr thnh... ngܩi ln, b†n con gi m ra khng thm chi chung vi m con trai na . H Lan cng vy . Gi ra chi ni c lo o i theo m bn gi ca n, tm tm dܧi nhng hng dng liu chy d†c theo hng ro quanh trܩng. l sn chi bt di bt dch ca b†n con gi, cn b†n con trai chng ti th tung honh trn khong sn mnh mng cn li .
Sut qung ǩi trung h†c, H Lan ngy no cng ngi ln trong nhng t o trng dܧi gc dng liu, b mc ti vi nhng bun vui khng ngܩi by t, nhng ܧc m xa vi v nhng trn nh nhau ngy cng hi‰m hoi nhng khng thi‰u nhng v‰t bm ng gi, lun lun hoi v†ng bn tay chm sc nm no .
Ch c nhng ngy cui tun, tr vŠ thm lng, ti v H Lan mi tr li l i bn ngy xa cn b.
ChiŠu th by no cng vy, c ‰n khong nm gi l ba ti chy xe gn my ra huyŒn n ti vŠ. ‰n tun th ba th m H Lan nh ba ti n gip c H Lan. i vi ti, l mt ngy ng nh.
D nhin H Lan khng chu ngi chung vi ti yn sau . N mc c, iŠu trܧc y cha tng c. Ti nh nhܩng yn sau cho n, ln ngi Ǣng trܧc vi ba ti .
Ti ngi nhp nhm nh con cc, chn p vo sܩn xe, tay bm cht ghidng, lng c lo nm np. Ti s t d†c ܩng. T khi xe ang chy, chc chn khng ch u u v dp mi . M ti s nm quay l ra t, ch‰t thng cng. Nh nht cng qu tay hoc quo c, H Lan s ngh chi vi ti . Ngh vy, ti gng mnh nm kh kh ci ghidng, tay mi nh. Ti c nm nh th‰, mi ‰n tn rng Sim.
Rng Sim nm ven lng, cch gi‰ng Cy Dui non bn cy s. Bao gi vŠ ngang rng Sim, ba ti cng dng li, ‹ xe bn vŒ ܩng v dt ti v H Lan vo rng hi sim.
C khi ti v H Lan ‹ mc ba ti i su vo rng hi sim mt mnh, chng ti lon khom i tm bng d d hoc tm hi nhng tri ch l trn nhng cnh nhnh y gai . Gai ch l chch au thu xng, khi chy mu ti thܩng a ngn tay ln miŒng ngm, vŠ ‰n nh vn cn but.
Ti v H Lan Šu thch bng d d, a no cng m mi thm ca n. Ring vŠ khon ch l, ch c mnh ti thch. Thnh thong, m ti vn mua ch l ngoi ch vŠ cho ti . Ch l ngoi ch ngܩi ta bn tng lon. Mnh ti n mt lon, vn cn thm, vn thy nh ... cha n g. H Lan li khc, n ch ch l ti my ti mt. N bo tri ch l ton ht l ht, n chn b x. N khoi nhng tri trm hn.
Rng Sim qu ti trm m†c ri rc. Thn trm cao, mnh, n b con gi trong lng vo rng nht ci, bao gi cng thch tha vŠ nhng cnh trm kh gy . Tri trm m†c thnh tng chm, tm nh thuc nhum, n vo miŒng mt hi, miŒng tm nh ngm mc.
H Lan thch trm, ti tro ln cy, hi tng chm tri liŒng xung cho n. N bt tng tri b vo miŒng nhn ly nhn ‹. Tri trm cng chn phn ht mt phn cm, cn "chn b x" hn tri ch l, khng hi‹u sao H Lan li thch. Nhng ti chng thm thc mc, h H Lan thch l ti phi chiŠu .
Ti ng vai con kh tro cy, m mi hi, ‰n khi tt xung t, ngonh li thy H Lan l hoc. N cܩi vi ti bng i mi v hm rng tm ngt. Ti bo n th lܫi ra, lܫi ni hŒt l chui nܧc.
Ba ti bܧc ra thy vy, hong hn. Khng dm ch H Lan vŠ nh vi dung nhan nh vy, ba ti ch thng n vŠ nh ti, bt n ly nܧc sc miŒng ra mt sch s mi a n vŠ vi m n.
B ti hi ti:
- H Lan sao vy chu ?
Ti cܩi:
- N n trm.
- Trm u m n?
- Trm chu hi cho n. Chu hi trong rng Sim.
B ti khng hi na . T dng b ni:
- Con b d thng.
Cn ti cng t dng ha theo:
- i mt n ging hŒt i mt ba n, b !
Ti ni khng r š lm nhng b ti hi‹u ti mun khen i mt ca H Lan. B gt u va ni, gi†ng xa vng:
- Nhng d sao ǩi n s kh.
Nhng ti‰ng cui cng, b h gi†ng nhng ti vn nghe r. Khng hi‹u sao, ti li but miŒng:
- Ln ln, chu s cܧi n lm v, b !
B ti git mnh v nhn ti mt thong. nh mt ca b cho ti bi‰t rng b xem iŠu ti va ni l mt š nh ng ǡn v chng chc. Mt lt, b ni, gi†ng nghim trang:
- B cng mong nh vy .
‰n by gi, m‡i khi nh li, ti vn khng ct ngha ܮc ti sao lc ti li ni vi b ti nhng li nh vy v ti sao b ti cng li ni vi ti nhng li nh vy . Tuy nhin l ln duy nht hai b chu ti tr chuyŒn vi nhau nh nhng ngܩi bn ln. V du l ln duy nht, ti khng bao gi qun. C b ti cng vy . Ti bi‰t b vn nh nh in nhng mong mi ca b. Cho ‰n lc nhm mt, c l b vn tin rng khi vng b, nhng chuyŒn cn li trn mt t vn s m p nh lng b hng mun.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 21

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )