Chu+o+ng 26: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 26: Mt Bi‰c

Rng Sim ma xun ph y lc non. Ng chung quanh, ton mt mu t bi‰c.
Ti v H Lan vt xe ngoi ba rng, bn cnh nhng chi‰c khc, ri thong th len qua nhng bi sim l nn, lm m hoa tm. Ti tho cy n qung trn vai xung, cm trn tay, chn d† dm trn li mn y si . Ti i trܧc m ܩng, H Lan th thn bܧc theo sau, tay khng qun hi nhng chi‰c l non ngm trn miŒng.
Ngonh li, thy chi‰c l u hng h trn mi H Lan, ti cܩi:
- H Lan c nh nm no H Lan n trm tm c miŒng khng?
- Nh.
Ti ch†c:
- Lt na, ti li tro ln cy hi trm cho H Lan nghen !
- Thi i !
H Lan t v gin d‡i . Ti bi‰t n gi v nhng ti khng ni g, li ro bܧc.
Cng do chi trong rng vi ti v H Lan hm nay, cn bi‰t bao nhiu a khc. Nhng i sut mt ‡i di, chng ti chng gp ai . Con ngܩi nh b, rng nut chng tt c. Thnh thong, ti nhc thy mt t o di thp thong u sau rng l xanh, ri bi‰n mt, ri li bt cht hiŒn ra .
Ma xun, cy c tt ti, khng kh du dng v trong tro . Ti i bn cnh H Lan, lng bng bŠnh, hŒt nh Lu Nguyn lc Thin Thai . Ti thy ti chng ging cht no vi ti trܧc y, khi ti cng vi ba ti vo rng sim. By gi ti chng bun hi sim na . Ti cng chng tm bng d d. Ti chng hi ch l. Ti i, th thn v bi hi, u c trong veo, khng cha mt š ngh no r rŒt.
Chng ti i lng l bn nhau, mt bng qu nhn tri ngm t, chng mt chc xuyn qua m rng bn kia . Chng ti ngi xung mt tng phng v vung vc dܧi gc bng ba rng. Trܧc mt l mt cnh ng c xanh r, chy thoai thoi, ǰ xung thung lng nm khut bn kia g. l bi bng ca trai lng ti sau nhng v ma . NhiŠu mm vŠ trܧc, m‡i khi c trn bng, b†n nhc t chng ti thܩng ܮc ngܩi ln dt theo ‹ va lm khn gi va lm k nht bng. Chng ti ng bao quanh bi c xem bng, miŒng khng ngt h reo trong khi lng hi hp ch tri bng bt ng vng ra xa ‹ ba chn bn cng ui theo . C khi tri bng vng tut xung thung lng, chy xung nht ln mŒt mun ch‰t, vy m b†n nhc chng ti c tranh nhau i nht, lm lc phi s dng ‰n nhng qu m v tr ngng cng, ch ‹ ܮc m tri bng chy ln st bi c, c chn mt ci cho tri bng bay vŠ pha cc ngܩi ln, mt my rng r nh va lm ܮc mt k cng.
By gi ti ln, chng cn ham thch tr nht bng gian kh kia na nhng hnh nh quen thuc ca bi c khi‰n lng ti dy ln bao k› niŒm v cm thy nao nao .
Thy ti ngi ha , H Lan hi:
- Lm g Ngn c v thn th vy ?
- Ti nh ngy xa .
- Ngy xa sao ?
- Ngy xa ti thܩng chy nht bng, - v ti ch tay ra trܧc mt - trn bi c ny n !
- Nht bng m cng nh !
- Nh ch ! - Ri ti ni thm mt cch ng ngh - Nht ci g cng nh h‰t !
H Lan trn mt:
- Ngn cn nht ci g na ?
Ti ng l ch‡ khc, ni:
- Nh nht... th chng hn.
Nghe ti nhc chuyŒn c, H Lan cܩi khc khch. N hi:
- Ngn cn nh g na khng ?
H Lan hi vy khc no xi ti . Ti mun ni "nh H Lan" v cng. Ti nh li di Xun DiŒu "phi ni yu trm bn ‰n nghn ln". Nhng ti khng can m. Ti ch ni:
- Ti nh ... th. Nhng g xy ra trong ǩi ti, ti Šu nh.
Khi ni nh vy, ti hy v†ng H Lan tha thng minh ‹ hi‹u š t ca ti . Khng bi‰t n c hi‹u khng, m n ni:
- Ngn ht cho H Lan nghe i !
Ti so dy n, hi:
- H Lan mun nghe bn g ?
- Bn "C mt ngy nh th‰" ca Cung Ti‰n.
Ti sao qu› khng tha ma khng bt ng Cung Ti‰n ny i gim ti ! Ti bm bng ht, bng khung v su mun. H Lan ngi nghe, say sa, m mng, tc xa tung trong gi. Ngi gia rng xanh hoa tm, H Lan b‡ng p thn su . Nhng ti khng nhn n. Trong khi ht, ti nhn ln bu tri, di theo nhng cm my trng ang lng l tri cui chn tri xa v thy tm hn mnh nh ang phiu dt.
H‰t nhc Cung Ti‰n, ti ht nhc on Chun. Ton ca gi. Nhng ti thi bun. Khi li ca ct ln, ti nh thy tnh yu ang v‡ cnh. Ti tri lng ra vi thin nhin nh chng Trng Chi a tnh tri lng mnh trn sng nܧc, t dng cm thy ܮc an i rt nhiŠu . Mœ Nng b gi ngi nghe, khng ni mt li .
‰n khi ti ht bn "Th nh ngy th u", bn ny ti cha ht cho H Lan nghe ln no, th H Lan cht hi:
- Bn nhc ny Ngn sng tc phi khng ?
Cu hi Ƕt ngt v thng thng khi‰n ti ng ngܩi ra . N‰u H Lan hi nh trܧc y ti vn tr li . Ca Phm nh Chng. Ca Trnh cng Sn. Hay ca mt nhc s xa xi no . ng ny, n Ƕt nhin thay ǰi cu hi . Ti buc phi thay ǰi cu tr li . Ti gt u . V lng bi ri gh gm.
H Lan b‡ng dng but miŒng khen:
- Ngn lm nhc hay gh !
Ti sng s, v cm thy sung sܧng ‰n lm ngܩi . Ti khng ch Ǯi iŠu . Ti ch m ܧc ‰n mt ngy no H Lan hi‹u ra nhng bn nhc ti ht chnh l nhng bn nhc ti thc trng m ‹ vi‰t ra, cho n v v n. By gi khng nhng n bi‰t ti vi‰t bn "Th nh ngy th u", n cn khen hay . Ti cao hng qun phng c rt r, bp chp khoe:
- Nhng bn nhc ti chp cho H Lan trܧc y cng Šu do ti sng tc.
Ni xong iŠu thm kn by lu, t nhin ti m ra ngܮng ngng v vi v nhn xung t. Ti cng chong vng hn na khi vng bn tai ti gi†ng ni tnh kh ca H Lan:
- H Lan bi‰t iŠu t lu ri !
Mt t dܧi chn ti t dng nghing hn i . N ang quay . Ti lp tc nhm mt li . V hi‹u rng nhng kh khn ca cuc sng va mi i qua .

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 27

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )