Chu+o+ng 28: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 28: Mt Bi‰c

Nhng ngy thi‰u vng H Lan l nhng ngy bun t. Ti chng i chi u . Sut ngy ti chi mi vo n tp. n tp chn, ti lc l†i rng sch ng ti ‹ li, li truyŒn Tu ra †c gii su .
TruyŒn Tu chn ngt. Trng Phi, Hn Tn ch mi nh nhau, chng yu i‰c v mong nh nh ti . Trong c kho sch ca ng ti, ti ch chm m‡i chuyŒn Phm Li m nng Ty Thi git la . ChuyŒn Phm Li an i ti rt nhiŠu . Xa cch ngܩi yu hai mi nm, khi gp li, tc hoa rm m lng khng thay ǰi . Ti ch xa cch H Lan hn mt thng, l no m†i th ǰi thay !
Ngh vy, mt ti ti ln ܮc mt cht. Nhng ti ch ti ܮc mt ngy . Qua hm sau, ti li l v bn chn khc khoi . C Thnh hi ti:
- Ngn c chuyŒn g bun phi khng?
Ti chi pht:
- Ngn c bun g u !
C Thnh nhn su vo mt ti:
- Ngn ni di . C bi‰t Ngn bun.
Cu ni ca c Thnh khi‰n ti phn vn qu th‹. Ti khng bi‰t c nn by t n‡i lng vi c hay khng. Ma h nm nay, c Thnh vŠ ngh lng. C va thi ‡ t ti mt, sang nm ln lp mܩi hai . L ra nm nay c vo i h†c nhng nm ngoi c thi rt t ti, phi h†c p thm mt nm lp mܩi mt. Ch Nhܩng thi rt hai nm lin ti‰p, ngh h†c lun. Bc ti cp vn cho ch li thnh ph, m hng vi . Sau b ti, c Thnh l ngܩi gn gi ti nht. Ngay t b, c rt thng ti . C chm sc ti nhiŠu hn so vi nhng chu khc. Khi b ti mt, ti ngh c l ngܩi duy nht m ti c th‹ tm s. Nhng m†i chuyŒn khng hon ton nh vy . Cng ln ln, c Thnh cng t quan tm ‰n ti . C quan tm ‰n nhng mng ܧc va chm n ca c hn. Nhng thng nm c i h†c xa, khong cch gia c v ti ngy cng ln. C t vŠ lng. Nhng ln vŠ, gp ti, c ch khen ti mau ln. Ngoi ra, c chng ni g hn. Ti c mong c hi thm vŠ H Lan, ti s c dp t t vi c . Nhng c chng hi . Ti khng bi‰t c c cn nh H Lan l ai khng. Ti ng rng c qun. V ti bng hong nhn ra rng c khng th‹ no thay ܮc b. B l duy nht. B mt, ti b v .
N‰u c Thnh thc s qun H Lan, ti bun lng gh gm. Nhng ti s khng trch c . Ti ln ‹ hi‹u rng, m‡i nm th‰ gii m‡i ǰi thay v lng ngܩi cng khc. Tui u th ch c mt con ܩng ‹ cng nhau chung bܧc. Khi ln ln, trܧc mt ta c lm no ܩng ǩi, bao nhiu s phn l by nhiu ng r, lm sao ngܩi chng qun ngܩi .
Ti khng trch c Thnh. Nhng ti cng chng bun th l vi c nhng iŠu thm kn ca ti, iŠu trܧc y ti hng mong mi . Trܧc s d hi ca c, ti tm cch chi quanh:
- Ngn khng bun. Ti Ngn lo y thi .
- Ngn lo g ?
- Ngn lo ra thnh ph h†c, Ngn s ng bt lp.
C Thnh cܩi:
- Ngn h†c gii m s g !
Ri c trn an ti:
- Ÿ thnh ph, ch c s t h†c gii thi . Cn phn ln thch n chi hn l thch h†c.
C Thnh tܪng l ti lo bun vŠ chuyŒn h†c tht, c say sa truyŠn t kinh nghiŒm h†c tp ca c cho ti . C va ‡ t ti nn gi†ng c rt t tin. C bo ti phi thc khuya ‰n my gi, dy sm t mt gi, khi bun ng phi nhng u vo thau nܧc ra lm sao . Ti ngi nghe, chn mun ch‰t. Ti vn ght ki‹u h†c go ca b†n con gi, d l ki‹u h†c ca c ti .
C Thnh ch bo nhiŒt tnh nn ti khng dm b i, s c bun. Ti ngi nghe h hng v Ǯi c ni xong l vi vng tt ra ca .
Mt tay cm n, mt tay li xe, ti trn vo rng Sim. Ÿ , c l reo v chim ht. Ÿ , c k› niŒm. Ti tha h th hn theo my gi. Ti tha h nh ‰n H Lan.
H Lan tht tŒ. Sut mt thng tri ra thnh ph, n ch vŠ thm lng c m‡i mt ln. Ln n vŠ, trng n l hoc. Li n mc dung d ngy no bi‰n mt. By gi, n mc qun ty ng b v chi‰c o tay phng vi th thu ren. Mi tc ca n cng ܮc ct ngn, g†n gng hn nhng cng ki‹u c† hn. M‡i khi nh ‰n mi tc di thܩng xa tung trong gi thu xa, ti c th di thܩn thܮt, y nh Nguyn Bnh ngy no:
Hm qua em i tnh vŠ
Hng ng gi ni bay i t nhiŠu
Ch c i mt H Lan l khng thay ǰi, vn p l lng. i mt nhn ti ni:
- Chng no Ngn mi i ?
- Khong hai mi ngy na .
H Lan khoe:
- Chng no ra thnh ph, Ngn s thy . Thnh ph p tuyŒt vi . p hn lng mnh nhiŠu . p gp nghn ln ph huyŒn.
Nghe H Lan ch lng o o, ti bun lm. V gin na . Ti nh ni "Khng u p bng lng mnh" nhng s H Lan ct hng, ti c nn. Ti ch ni:
Lng mnh cng p. Nhng p ki‹u khc.
Ln , ti ni vi H Lan l t khi n ra i, ti rt nh n. V ti ht cho n nghe nhng bn tnh ca ti vi‰t trong nhng ngy xa cch. Nghe xong, n ch cܩi . Ti hi hp Ǯi xem H Lan c ni n nh ti khng. Nhng ti ch hoi cng. H Lan chng ni g vŠ chuyŒn . N ch khen thnh ph, v ch lng. Ri b i .
Ch cn li ti, mt mnh khi chiŠu xung.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 29

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 8:00 A.M. )