Chu+o+ng 47: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 47: Mt Bi‰c

Mi tnh gia H Lan v Dng c dng dng nh vy, sut nm. Dng chp chn nh cnh bܧm, nay a hoa ny, mai a hoa khc, thnh thong li quay vŠ vi H Lan. Ti nghi‰n rng chng ki‰n cnh , chng vui g. Ti thng H Lan ‰n nt rut. V ti cng chi thm n ti bi . N ngc ngh‰ch hŒt nh c b qung . N b con si nh la m chng bi‰t. N c tܪng con si l b ngoi .
H Lan ngh h†c khi ch cn ba thng na l ‰n h. N c mang. Tin khi‰n ti au xt hn l ngc nhin. T lu, ti php phng, lo lng. Ti s iŠu khng hay s xy ‰n cho H Lan. By gi, n ‰n, sm hn ti ngh. N ‰n khi nm h†c cha k‰t thc, tht ngt ngho .
Ti bi‰t ܮc iŠu khng phi do H Lan. H Lan tm s vi ti chuyŒn, tr chuyŒn . Hai thng gn y, n trn biŒt. Ti thy lo lo, liŠn i tm. Ti p xe ‰n trܧc cng trܩng N ng Ǯi sut ba bui chiŠu liŠn, khng thy n. H Lan bi‰n mt khi dng sng o trng khi‰n lng ti la t.
Ti chy ‰n nh b c v bt gp H Lan ngi lng thm trong phng khch. V xanh xao trn gng mt n khi‰n ti kinh hi . Ti hi, n bo bnh. Ti hi bnh g, n bo cm. Ti liŠn phng xe ‰n hiŒu thuc Thanh Lm ca cu Hun, ku nh Mai bn cho ti my v aspirin.
Ti a thuc, H Lan khng ly . N bo c ri . Ti nht my v thuc vo tay n, du dng ni:
- H Lan c cm ly! C ri th ‹ dnh!
Ni xong, ti vŠ. H Lan tin ti ra ca bng nh mt bi ri . N chng ni g, ch cܩi . Mt n bun. Lc , ti ngh: ti bnh thi!
Ba hm sau, ti li gh. H Lan vn cn xanh. Mt tun sau, cng vy . N c xanh hoi hoi .
Ti khng giu ܮc lo u:
- Hay l H Lan ‰n bŒnh viŒn th coi!
H Lan lc u . V khc. Ti‰ng nc n ca n khi‰n lng ti qun tht. Nhng ti chng hi‹u g. Ti hi g, H Lan cng chng ni . Ti ch bi‰t ng nhn n st si v on m, chc n li bun thng Dng b b .
Ti vŠ, hi Dng:
- H Lan bnh, anh c bi‰t khng?
- Bi‰t! - Dng p cc lc, v kh chu .
Ti pht l, hi ti‰p:
- Anh ‰n thm H Lan cha ?
Dng nhn mt:
- ChuyŒn ca tao, my hi lm g?
Dng li gi ci gi†ng trnh thܮng hm no . Ti ni khng:
- Hi ‹ bi‰t!
Dng li‰c ti, mt anh li:
- My chng cn bi‰t ba chuyŒn !
Ni xong, n quay lng b ra khi phng. N khng thm ni chuyŒn vi ti . N‰u nh trܧc y, ti chn n li, v hi cho ra l. N‰u cn, ti sn sng nh nhau . Nhng c n ca n khng khi‰p tht, nhng chng th‹ khi‰n ti li bܧc. Nhng l trܧc y, cn by gi, ti mc xc. By gi ti bi‰t n l loi ngܩi khng th‹ ni chuyŒn.
Ti chng bun gy s vi Dng. Nhng nhn n va l l ra ca va nhn nh ht "thi, em ng khc, ng khc na lm g...", ti li chnh lng ngh ti H Lan v bng b‡ng tc si ln. N‰u c mt hn trn tay, ti s khng ngn ngi nm vo lng n. Ti s nm tht mnh.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 48

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 9, 1999 --- 10:00 P.M. )