Chu+o+ng 60: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 60: Mt Bi‰c

Sut nhng nm Tr Long h†c ti‹u h†c, ngoi nhng bui dy trܩng, ti cn km thm cho n khi vŠ nh. Ti ki‰m sch bt n †c, ra ton cho n lm v ti no cng vy, ti Ǯi n h†c thuc lng bi v ca ngy hm sau, d i d li k lܫng, mi ng dy ra vŠ. Nhng lc y, mt mnh trn ܩng lng, ti nghe sng xung trn vai m tܪng hn mnh c m†c. Ti nh dng sng m, ng mi khng tri, k› niŒm nh rong ru chp chn nu gi. H Lan du xa lc, trong gic m ti n gi b gn kŠ. N bi‰t hn ti m m khng khp ca, n nng theo gi la, theo nh trng xanh vŠ ng bn ǩi ti thp thong, ‹ sng ra ti nh mi iŠu g.

Trm cng nghn viŒc ban ngy
Anh xoay x ‹ lp y nh em
Dn lng ng ca ci then
Trong chim bao li t mnh m ra .

Tnh ti lng l nh cu ht. Tnh ti chim bao mng m. Mt bi‰c nm xa nay u ‹ hn ti trng vng. H Lan sng khi nghn trng, ch ‹ li Tr Long, ha thn n mt thi nin thi‰u . Ti dc lng chm sc Tr Long tܪng nh li H Lan kš thc, i lc lng cng ngui khuy .
Tr Long thng mnh, h†c u nh , ti khng phi vt v nhiŠu . Nhng lc rnh r‡i, hai ch chu thܩng by tr chi vi nhau . Ti ngi chi quan vi Tr Long dܧi gin hoa thin lš, tay ri si m hn ngn ng, c ng trܧc mt mnh l ngܩi bn nh nm nao . Nhng lc y, bn chn khc khoi, ti chi nh ngܩi mt hn, Tr Long c hoi hoi nhc nh.
Chi quan chn, ti dn Tr Long i ro quanh cc bi b hi dui v tm bng d d. Ngy ngh, ti dn n ln trܩng tm trng chim trn cc u hi . Ti k‹ cho n nghe ngy xa ti tm trng chim cho m n v ti t u u nh th‰ no . Nghe ti k‹, Tr Long cܩi khc khch:
- Ch t ch‡ no u ?
Ti ch tay xung chn:
- Ngay ch‡ ny n ! Ch t hai ln. Ln th nht u u . Ln sau chy mu mi .
Tr Long a tay bm mt:
- Eo i, gh qu ! Ri ch lm sao ?
Ti cܩi:
- Ch phi nm nga mt ln tri cho m chu hi l nht vo mi .
Tr Long tr mt:
- Lm sao nht l vo mi ܮc?
- ܮc ch ! , trܧc khi nht phi v nt.
Tr Long li hi, gi†ng hi hp:
- Ri sao na h ch ?
- Sao l sao ?
- Ri mi ch c h‰t chy mu khng?
- H‰t ch ! H‰t ngay lp tc!
Tr Long reo ln:
- Hay qu hn! L g vy ch ?
Ti lc u:
- Ch khng bi‰t. Nhng b ngoi chu bi‰t. Chu vŠ hi b ngoi y .
Ti khng bi‰t Tr Long c nh hi b ngoi khng nhng ti thy mt n l v ngn ng . N nhn ti, thn tr†ng dn:
- Lt na ch tro kheo kho nghen! Chu khng bi‰t hi l nh m chu u!
Ti cܩi:
- Chu ng lo . Hi nh ch mi t. By gi ch khng t na u . By gi tro mt mnh ch cng khng t.
Ni xong, ti thon thot tro ln u hi . Cc bc thang ku rng rc dܧi chn ti . Ci thang khng ngܩi vn, lc l pht khi‰p. Tr Long tr mt dm, chc n hi hp lm. Nhng ti vn gi ܮc thng bng. Ti ni ri, ti khng t. Ti ln ri, ti khng t y . Ci thang ny bc ln u hi ch u phi bc ln tri tim ca H Lan. Tr Long cn nh, n ch s ti u u, n u s tri tim ti xy xt. Chu u c bi‰t, tm trng chim cho chu i vi ch no c kh khn g, ch c tm hnh phc cho mnh ch mi chng bi‰t tm u . M chu ly i tt c.

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 61

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 2:00 A.M. )