Chu+o+ng 70: Ma('t Bie^'c
Make your own free website on Tripod.com

Chng 70: Mt Bi‰c

Nhng ngy sau l nhng ngy nng nŠ. Ti kp trn tnh ‹ hi‹u rng nhng li ni ca H Lan l nhng phn quy‰t kht khe ca nh mŒnh. Nhng phn quy‰t , ti khng mong g thay ǰi . By gi ngi ngh li, ti bi‰t H Lan hn hi‹u r lng ti t lu . N cng bi‰t tnh ti dnh cho n khng b‰n khng b. Nhng n thch xa i, ti thch quay vŠ, hai ngܩi hai thin hܧng khc nhau, ǩi chia hai ng, gn hai mi nm qua kh ai ny chu . H Lan t ch†n ly con ܩng ring cho mnh, con ܩng khng c ti . By gi, sau hai ln gy ǰ, mng ܧc khng thnh, cht duyn l n khng n dnh cho tnh ti vng vc. Hn g i mt n m no nhn ti chan cha . Nhn mt ln ri mi mi quay lng. Tnh bn thu thi‰u thi bao nm qua vn ch l tnh bn, lng ti c hoi trinh bch qunh hiu .
Ti nh Hn Mc T:
Ngܩi i mt na hn ti mt
Mt na hn kia b‡ng di kh
Mt thi gian di, ti tܪng ti ch‰t. Nhng ti khng ch‰t ܮc. Tr Long h†c xong lp chn, chun b ra thnh ph, ti c nn bun thng ‹ lo cho n.
Tr Long khng h†c ti‰p lp mܩi . N thi vo trܩng trung h†c s phm, ba nm sau quay vŠ lng dy h†c. N bo:
- Chu s vŠ li . Chu s bn ch.
nh ca Tr Long gip ti khuy kha . N lun lun lm ti ngc nhin. i khi ti c cm tܪng Tr Long sinh ra l ‹ thc hiŒn nhng iŠu ti hoi cng ch Ǯi H Lan.
Thnh ph lc ny m trܩng s phm. Tr Long khi phi i Qui Nhn. Ngy Tr Long ln ܩng, ti cng i vi n. l mt chuy‰n i lš th. Ti a Tr Long ra thnh ph nhiŠu ln nhng cha ln no n t ra phn khch v vui v nh vy . D†c ܩng, Tr Long c ru rt lun miŒng. Ln ri, m sao n ging nh mt ch chim non. Phi chng l tm trng ca mt thi‰u n sp tr thnh ngܩi ln v chuy‰n i ny i vi n l chuy‰n i vo tng lai mong Ǯi, ni nhng gic m xanh mt sm mai kia s thc thc dy bn ngܩi .     

TruyŒn Khc star  Mt Bi‰c star Chng 71

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 10, 1999 --- 4:00 A.M. )