Chu+o+ng 13: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 13: N Sinh

Xuy‰n ni vi Cc Hng:
- By gi tao mi bi‰t ti sao trܧc nay thy Gia khng i xem vn nghŒ chung vi ti mnh.
Cc Hng gt g:
- , ngay hi tao cng nghi thy l ... thy ri !
- Xo i my !
- Th xo ch sao !
Xuy‰n h mi:
- Dp my i ! By gi tao my n‰u ti mnh nh mua v xem vn nghŒ na, thy Gia c mua khng?
Cc Hng ngm ngh mt lt ri p:
- Tao khng bi‰t. Theo my th sao ?
- Theo tao th thy khng mua .
- Ti sao ?
- Th ti hi khc by gi khc ch sao! Hi l bn b, cn by gi l thy tr. Tr th u c ܮc quyŠn sai thy!
Thc ngi nghe ny gi, but miŒng ni:
- Cha chc !
Xuy‰n ng Thc:
- Sao my bi‰t?
Thc nghinh mt:
- Ch sao my bi‰t khng mua ?
Cc Hng ging ha:
- Thi, ng ci na! By gi ln gp thy nh mua v l bi‰t liŠn!
Anh ang ngi chm bi b‡ng thy ba c gi li gn.
- Tha thy ... - Xuy‰n ngp ngng.
Anh ngng tay, hi:
- G , Xuy‰n?
Xuy‰n cܩi cu ti:
- D ti em nh thy mua gim ... my v ht .
- Cc c nh xem ci g ?
- D, xem on kch ni H Ni .
Cc Hng hi xen vo:
- ܮc khng thy ?
- ܮc ci g ?
Cc Hng p ng:
- Thy c nh ... mua gim cho ti em khng?
Anh bt cܩi:
- Sao li khng mua ?
Cc Hng th pho:
- Vy m ...
Thy Cc Hng ngng bt, anh hi:
- Vy m sao ?
Cc Hng li‰c Xuy‰n, thy n trn mt nn khng dm m miŒng, ch cܩi gi l. Nhn b tch ca cc c gi, anh bi‰t ngay:
- Vy m cc c tܪng ti khng mua gim v cho cc c ch g !
Ba c gi ng im, mt bng.
Anh chp miŒng:
- Khng nhng mua gim cho cc c m cc c hi trong lp c ai nh i xem khng, ti mua gim lun cho .
Thc ngp ngng hi:
- Thy c i chung vi ti em khng ?
- ‹ xem. C th‹ ti s i .
Anh ni vy v ln anh cng vi Xuy‰n, Thc v Cc Hng i xem kch. Ni chnh xc, cng i vi anh hm c khong mܩi hai h†c sinh. T vŠ sau, m‡i ln c chng trnh vn nghŒ no lš th, anh thܩng t chc cho c lp i xem. Nhng ln nh vy, anh cm thy tm hn mnh hi nhp thoi mi vi cc em v cng ngy gia anh v h†c tr nh cng ܮc gn b bi mt si dy thn thi‰t v hnh. V anh c mun n bŠn cht mi mi .

Hng qun nm l nh Sn sn.
Sn sn cng h†c chung trܩng vi Hng qun nhng khc lp. V cng nh Hng qun, n i h†c ba ǿc ba ci .
My hm nay, thy Hng qun ngh h†c liŠn t t, Sn sn ngc nhin hi:
- B tnh b h†c lun h ?
Hng qun khng tr li thng cu hi ca bn. N ch nhn vai:
- Chn qu!
Sn sn cܩi h h:
- Tht tnh ch g?
- By!
- ng c giu tao! My b con Cc Hng , ai m khng bi‰t!
Hng qun phy tay:
- ChuyŒn tao coi nh rc! Con Cc Hng chng nh hܪng ‰n tao .
Sn sn t m:
- Ch my chn chuyŒn g?
Hng qun th di:
- Th chuyŒn gia nh.
Sn sn phun nܧc b†t:
- Dp m chuyŒn gia nh i! Coi nh khng c! Hng qun ngi im. Lt sau, n bun b ni:
- Tao nh vŠ qu vi ba tao!
- Sc my ba my chu! Ba my mun my i h†c thnh ph kia m!
Hng qun tc lܫi:
- Nhng chuyŒn h†c hnh ca ta b kt ri.
Sn sn nhu my:
- My ni g tao khng hi‹u . Sao kt?
Hng qun m :
- Kt ... thng cha gio vin ch nhiŒm lp tao.
- ng thy mi vŠ th‰ c Lan h ?
- .
- ng ny mi ǰi vŠ u c bi‰t my ?
- Bi‰t. Hm trܧc thng cha b tao nm b‹ u chnh l ... ng thy ny .
Sn sn la hong:
- Vy th ch‰t m!
Hng qun chn ngn:
- Th ch‰t ch sao!
Sn sn mm mi:
- ˜ng lm g my ri ?
- Cha lm g h‰t. Nghe ni ng lm ch nhiŒm lp tao l tao chun liŠn.
Sn sn nhn thng v mt Hng qun:
- Gi my tnh sao ?
Hng qun nhn nh:
- Tnh qui g na! Tao ngh h†c lun!
- Khng ܮc! Ngu g b h†c! ‹ tao gp ng ni chuyŒn phi tri! Tao s lm p lc vi ng!
Hng qun lc u:
- Khng n thua g u my i!
Sn sn phy tay:
- My c ‹ tao!
Ni xong, Sn sn hm h bܧc ra khi nh.
Hng qun nhn theo bn, lng hoang mang v cng. N khng bi‰t khi gp thy Gia, Sn s n ni th‰ no v c xy ra iŠu g ng ti‰c khng. N nh li chuyŒn ch†i ca mnh hm trܧc, lng c day dt mi . Suy cho cng, hnh Ƕng sai lm chng gii quy‰t ܮc g, tri li cng lm cho n cm thy b‰ tc hn.
Ngi ngh ngi min man, Hng qun khng nhn thy mt ngܩi n ng va bܧc vo nh.
ng ta ng lng nhn Hng qun my giy ri ku kh:
- Hng!
Hng qun git mnh ng ln v vi vng phng li m chm ngܩi mi ‰n. N ku ln bng mt gi†ng mng r pha ln xc Ƕng:
- Ba! Ba ln hi no vy ?
Ba n ngi xung gh‰, th ra:
- Ba mi ln tc th v i thng li y ngay .
- Sao ba bi‰t con y ?
- Thy Gia cho ba a ch.
Hng qun ngc nhin:
- Ba gp thy Gia u ?
- Thy xung B‰n Tre tm ba! - Ba n th di - Thy c ni cho con bi‰t tnh cnh hiŒn nay ca con.
Hng qun t dng cm thy mi lng. N nhn xung t, c kiŠm ch‰ nhng gi†t nܧc mt.
Ba n bi ngi hi:
- Con khng nh vŠ nh sao ?
- Khng! - Hng qun p bng mt gi†ng bun b nhng khng km phn cng quy‰t - Con khng vŠ na u!
Ba n im lng mt lt ri du gi†ng:
- Thi, ܮc ri! Con s vŠ vi ba .
Hng qun ch Ǯi c vy . My thng nay, n lun mong thot khi cnh sng hiŒn nay . N ngܧc nhn ba bng nh mt long lanh. Cht nh ‰n Sn sn, n vi vng hi:
- Thy Gia vŠ thnh ph t hi no, ba ?
- Thy mi ln cng vi ba .
Hng qun th pho . Nh vy Sn sn s khng gp ܮc thy . Tht may! N li hi, gi†ng ngp ngng:
- Thy c ni g vŠ con khng?
- Th thy ni l hiŒn nay con sng nh bn b.
- Ch vy thi ?
- , ch vy thi! M sao con li hi nh vy ?
Hng qun bi ri:
- D khng c g u ba .
Nh vy l thy b qua hnh Ƕng cn r ca n. Khng nhng thy khng "hi" n m cn tm hi‹u hon cnh ca n v ct cng xung tn dܧi qu ‹ ku ba n ln.
Thy tht tt. Ch ti‰c l n cha h†c thy ܮc mt ngy no . V sp sa n phi chia tay thy ‹ vŠ B‰n Tr Hng qun cng ngh cng bun.

Hm sau, ba Hng qun dt n ‰n trܩng.
Anh ang ngi trong vn phng ch trng v lp th thy hai cha con bܧc vo .
Ba Hng qun cha kp cho anh hi:
- Hm nay em Hng i h†c li h bc?
- D khng . Hm nay ti ti xin thy cho em n rt h s vŠ dܧi qu h†c.
Anh tr mt:
- a, sao bc khng cho em li y h†c ti‰p?
Ba Hng qun tc lܫi:
- D, ti tnh em n vŠ dܧi vi ti . H†c trn ny th bi‰t u .
- Ch bc khng c b con h† hng g trn ny sao ?
- D, khng. B con ti h‰t dܧi qu . Hi trܧc ti ln y mt mnh lp nghiŒp.
Anh nhn Hng qun. T ny ‰n gi n ngi thu lu mt gc, mt nhn vn v bn ngoi ca s. Khun mt n mt hn v d tn, thay vo l mt s m chiu lng l. Cch n mc ca n trng cng g†n gng hn nhng ln anh gp trܧc y . Anh mun bt chuyŒn vi n nhng s n ngܮng, bn thi .
Sau mt lc ǡn o, anh ni vi ba Hng qun:
- Hay l ... nh th‰ ny . Ti Š ngh bc ‹ cho em Hng y vi ti . em vŠ dܧi qu s viŒc h†c tp ca em b d dang. i ‰n k‰t thc nm h†c, bc hng n em vŠ.
Ba Hng qun giy ny:
- ƒy ch‰t! N vi thy lm sao ܮc! Thy cn c gia nh, li cn dy h†c dy hnh!
Anh mm cܩi:
- Khng sao u! Bc ng lo! Ti hiŒn nay sng mt mnh. Thm em Hng li cng vui . Cn chuyŒn dy h†c th u c sao! Ÿ chung, ti cn c dp km thm cho em. Ti ngh k ri .
Ba Hng qun c v xiu lng. ng ta quay sang Hng qun:
- Thy ni vy, con thy sao ?
Hng qun bi ri:
- D, con khng dm . V li trܧc y con l ...
Bi‰t Hng qun nh nhc chuyŒn c, anh vi vng xua tay:
- Thi, chuyŒn c em nhc li lm g! Ai li chng c ln nng ni ...
Hng qun nh ni g nhng bt gic n cm thy nh b mt cc g chn ngang c h†ng. N p ng mt hi ri l nh ni:
- Em xin l‡i thy!
Ti‰ng ni ca n nghe nh nhng ti‰ng nc n khi‰n ba n ng nhn sng, khng hi‹u u cua tai nheo ra lm sao .

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 14

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )