Chu+o+ng 9: Nu+~ Sinh
Make your own free website on Tripod.com

Chng 9: N Sinh

Thi cn i h†c, anh cng vy . Cng yu vn v mt c bn gi xinh p cng lp, cng ln b th vo trong ngn bn, c khi cn to bo hn, nhn gi ra chi, ln m cp ca c ta nht th vo trong . Ri hi hp Ǯi ch. Ri tha h tܪng tܮng. ‰n khi c bn ni ti‰ng "khng" lnh lng v knh kiŒu, anh cng thy tm hn "tan nt", cng vŠ nh nm "m tng t". "–m tng t" nhng m khng b h†c. Anh vn m cp ‰n lp, ngܮng ngng, mc c trnh nhn mt "i phng" trong sut mt thi gian di . Tnh c bn mt gp nhau, anh cm thy "qu qu", mt ti mang tai ...
Nhng m†i chuyŒn ch ‰n th‰ thi . Ri anh li "yu" mt c gi khc, li c dp ln m cp c ta v Ǯi ‰n khi c ta tht ln ti‰ng "khng" tai h†a kia th li vŠ nh nm "m tng t" ti‰p tc ...
Vng, ch th‰ thi . Chng c chuyŒn eo dai nh a . Chng c chuyŒn ti bt trong th "ri nh ngi s n hn". Chng c chuyŒn b h†c. Chng c chuyŒn tm ‰n mt k th ba ‹ hm he "my khng ܮc ‰n qun ny na" ... V vy, anh cm thy bi ri trܧc nhng bi‹u hiŒn ca Hng qun. Anh cm thy bun lng v khng hi‹u ܮc n. V n, n cng khng hi‹u ܮc anh. HiŒn nay, Hng qun vn coi anh l nguyn nhn ca viŒc Cc Hng t chi tnh cm ca n.
Tt nhin ri anh s gp n ... Khi ny trong qun, anh nh ni chuyŒn vi n th n lnh u mt.
Anh va p xe va ngh ngi . Tri cng vŠ tra cng nng bc, anh nh nghe nhng gi†t m hi lm tm trn trn mnh. i ngang qua mt con hm nh, thnh lnh mt hn bay v ra, lao thng v mt anh.
Anh ch kp nhn thy mt bng ngܩi thp thong trong hm th hn p mnh vo trn anh lm anh t sp xung ܩng, mu loang y mt.
Nhng ngܩi i ܩng la ln v xm li ǫ anh dy . H† du anh vo trm y t‰ gn .
- Ai ch†i v mt anh phi khng? - Mt ngܩi no hi .
Anh u‹ oi lc u:
- u c! Ti ang p xe, t nhin vp phi cc , th‰ l ti t xung. Chng may u li va phi .
Ngܩi kia vn nng nc:
- Ti thy c a ch†i r rng m! ‹ ti i bo cng an!
Anh lc u:
- Khi! Thng em ti ! Ÿ nh ti nh n, n tc mnh chy ra y ch†i ti . Th‰ thi!
Thy anh mun b qua, khng ai ni g na .
V‰t thng trn trn anh rch mt ܩng di . Sau khi xc thuc, ngܩi ta may li cho anh, au mun thu xng. Anh nm cn rng chu ǿng, khng ku mt ti‰ng, trong u thp thong khun mt lm l ca Hng qun. Hng qun hm trܧc d†a anh "my s bi‰t tay tao", tܪng n lm g, khng d n gi tr nm y nh tr con. Anh va gin va bun cܩi . Nhng anh khng cܩi ܮc. Nhng mi kim trn trn c lm anh nhi tng cn.
Sau khi bng b xong xui, anh ܮc vŠ nh. m , anh ln cn st.
*
* * Hai hm liŠn, anh khng ‰n qun.
Cc Hng ni vi Xuy‰n v Thc:
- Chng hi‹u sao anh chng Gia li bi‰n mt!
Xuy‰n nhu my:
- Chc anh ta s.
- S g?
- S Hng qun. Hm trܧc Hng qun v qun ngi nhn trng trng, chc anh ta "rt", s b v ly nn khng dm bn mng ti y na .
Thc lܩm Xuy‰n:
- Anh ta u c tŒ ‰n vy! My ni qu!
Xuy‰n nghinh mt:
- Ch theo my, ti sao hai ba nay anh ta khng xut hiŒn?
Thc p ng:
- Tao khng bi‰t! Nhng chc chn khng phi v s Hng qun!
Nh chng ‹ š ‰n Xuy‰n v Thc, Cc Hng ni, gi†ng m mng:
- Cn my ba na ti t‰t ri, khng gp ܮc anh ta k‹ cng ti‰c!
Xuy‰n hng gi†ng:
- T‰t ty m my lm nh T‰t ta khng bng!
Cc Hng chp miŒng:
- T‰t no cng l t‰t! L ra khi bܧc qua nm mi, ti mnh phi chc anh ta iŠu g . Trong thi gian qua, anh ta t ra l mt ngܩi bn tt.
Nghe Cc Hng ni, t dng Thc cm thy bi ngi . N nhn bng qu ra sn trܩng. Nhng tia nng rc r ang nhy ma lp lnh trn hng hin v trn nhng bn hoa trng men. Nng thm, nng trn y, nh mun ni "ma xun sp ‰n ri". Thc nh nghe nhng ti‰ng reo t m vang v†ng trong khng gian chung quanh Thc. Vy m anh li bi‰n mt gia lc ny . Tht l l. Thc thy bun vi š ngh .
t nhin Xuy‰n ni:
- Th ti mnh i tm anh ta!
Cc Hng t v nghi ng:
- Bi‰t anh ta u m tm!
Xuy‰n ni, gi†ng thn nhin:
- ‰n nh.
Cc Hng nheo mt:
- Ni nghe d! My bi‰t nh anh ta khng?
- Khng! Nhng ti mnh s i hi .
- Hi ai ?
Xuy‰n hng gi†ng:
- My khng nh g h‰t! Hm trܧc anh ta bo anh ta c quen vi mt ngܩi lm Cng ty t chc bi‹u din. V anh ta thܩng xuyn nh ngܩi ny mua v ht cho ti mnh. By gi ti mnh ‰n hi .
Thc m to mt:
- Nhng ti mnh u c bi‰t tn ngܩi ?
Xuy‰n khot tay:
- Th mnh hi h‰t ngܩi ny ‰n ngܩi khc. ng no cng gp.
Cc Hng lm bm:
- Sao tao thy chuyŒn ny ging y b‹ m kim qu!
Xuy‰n cܩi h h, ln lp:
- Th m kim ch sao! Nhng tc ng c cu "c cng mi st c ngy nn kim". My c yn ch lm theo k‰ hoch ca tao .
Cc Hng cng cܩi:
- Tao s mi st mi tay khng nn kim m nn ... di c th ph cng!
Tuy vy, ba c gi vn cha i tm anh ngay . H† c š Ǯi .
Cho ‰n ngy hm sau, sut bui sng vn khng thy anh ‰n qun; tra, Xuy‰n ni vi Thc v Cc Hng:
- Nh vy l chiŠu nay ti mnh ‰n Cng ty t chc bi‹u din.
Thc hi:
- My bi‰t cng ty nm u khng?
- Khng.
Thc l v tht v†ng:
- Vy m cng ni!
Xuy‰n cܩi, v‡ vai Thc:
- Mnh ‰n Hi sn khu hi . Ch‡ ba trܧc anh Gia mua v cho ti mnh ti xem v kch "D lun qun chng" .
- Ÿ h† bi‰t khng?
- C th‹ bi‰t. Hi sn khu vi Cng ty t chc bi‹u din chc l c lin quan vi nhau .
ˆn cm tra xong, ba c gi hn nhau p xe ‰n Hi sn khu .
Mt gi tra, Hi sn khu cn ng ca, bn bŠ vng ngt. Ba c gi gh vo ci qun trܧc cng ngi ung nܧc mt hi ri i lng vng xem cc tm pa-n qung co cc v din mi treo d†c trn bc tܩng Ǣng trܧc.
Gn hai gi, Hi sn khu m ca .
Xuy‰n phn cng Cc Hng vo hi . Lt sau, n chy ra, mt my hn h:
- Ngܩi ta bo Cng ty t chc bi‹u din nm sau lng nh ht thnh ph.
Ba c gi li ln xe lc tc p xung nh ht thnh ph. ‰n trܧc cng cng ty, c ba xung xe . Thc nhn Xuy‰n:
- By gi sao ?
- Vo hi ch sao!
- Ai vo ?
- My ch ai!
Thc giy ny:
- Thi, thi, tao khng vo u! Tao ngi lm!
Xuy‰n l mt nhn Thc.
- ch‰t nht!
Thy vy, Cc Hng dt xe li ch‡ Thc:
- My gi xe gim i! ‹ tao vo hi cho!
Nhng Cc Hng va ǥt chn qua khi cng, ngܩi bo vŒ g†i git:
- N, c kia i u ?
Cc Hng, v c Xuy‰n ln Thc ang ng bn ngoi, Šu git mnh. Cc Hng lu ru bܧc li ch‡ ngܩi bo vŒ, gi†ng bi ri:
- D, ti i tm ... tm ...
Thy n ngc ng, ngܩi bo vŒ st rut:
- Tm ai ?
Cc Hng nut nܧc b†t:
- D, tm ... mt ngܩi bn.
Ngܩi bo vŒ li hi:
- Bn c tn g?
Cc Hng lng tng:
- Ti ... ti ... khng bi‰t tn.
Ngܩi bo vŒ trn mt:
- B c tnh gin mt vi ti h ! Bn c m c khng bi‰t tn?
Cc Hng gt u, miŒng cܩi gܮng go: - D, ti khng bi‰t tht m!
Ngܩi bo vŒ a mt quan st Cc Hng t u xung chn ri ... t chn ln u:
- C ny ni l! Khng bi‰t lm sao c tm?
Cc Hng ng nh chn chn ti ch‡, mt n rn ti mang tai . N loay hoay khng bi‰t nn i ra hay i vo, iŒu b trng kh s.
Thy vy, Xuy‰n vi vng bܧc li ch‡ ngܩ i bo vŒ "cu b". N ku:
- Anh i, anh!
Ngܩi bo vŒ quay nhn Xuy‰n:
- C l bn ca c ny h ?
Xuy‰n cܩi cu ti:
- D, ti ny i chung vi nhau . Anh cho bn ti v tm ngܩi quen i!
Ngܩi bo vŒ mt mc lc u:
- Cc c ng c ln xn! Ngܩi quen g m cc c khng bi‰t tn ngܩi ta!
Ti phin Xuy‰n bi ri . N p ng mt hi ri thy khng c cch no hn l phi th tht:
- Ni tht vi anh l ti ti c mt anh bn thn, nhng ti ti khng bi‰t nh. My hm nay khng gp anh ta, ti ti s anh ta ang gp phi chuyŒn bt trc g . M anh ta li c mt anh bn cng tc y, do ti ti ‰n hi thm...
Sau khi nhn ni ngi nghe xong "tm s" ca Xuy‰n, ngܩi bo vŒ gt g:
- Ha ra l vy ! Sao cc c khng ni ngay t u ?
Ri anh ta khot tay, bo Cc Hng:
- Thi, c vo i !
Nh chim s lng, Cc Hng hp tp bܧc i .
Xuy‰n v Thc Ǯi lu tht lu . Chng na ti‰ng ng h, Cc Hng tht th‹u quay ra, mt my bun xo .
Thc hi hp hi:
- K‰t qu sao ?
Cc Hng th di:
- Chng ai bi‰t anh Gia h‰t!
Xuy‰n kht mi:
- Vy l cng cc!
Thc chp miŒng:
- L tht! Chnh anh Gia bo c ngܩi bn lm y m! Hay l hm nay anh ta khng i lm?
Cc Hng tc lܫi:
- C tri m bi‰t!
Xuy‰n ng Cc Hng:
- Gi tnh sao ?
Cc Hng nhn vai:
- Th vŠ ch sao .
Ba c gi khng ni khng rng, bun b dt xe i .
ng lc , mt anh thanh nin mt my trng sng sa khng bi‰t u chy ‰n. Anh ta dng xe trܧc cng, tt my v sa son dt xe vo .
Xuy‰n li‰c Cc Hng:
- Hay l my li hi anh chng ny xem!
Cc Hng chn nn:
- My chc ngܩi trong kia cn khng bi‰t, anh chng ny th n thua g!
Ni vy nhng Cc Hng vn bܧc li ch‡ anh thanh nin mi ‰n. Anh ta cha kp dt xe qua khi cng nghe thy ti‰ng ku:
- Anh i, cho ti ti hi thm ci ny cht xu!
Quay li, nhn thy Cc Hng, anh ta c v ngc nhin:
- C hi ti ?
Cc Hng rt r:
- D, anh cho hi anh c phi l bn ca anh Gia khng !
Anh thanh nin nhu my:
- Gia no ?
B hi Ƕt ngt, li khng chun b sn cu tr li, Cc Hng ng ngn ngܩi ra . Kh n‡i, trong b†n khng ai bi‰t mt t g vŠ anh ‹ c th‹ tr li l "Gia no"! Cui cng, Cc Hng nh phi m t vŠ ... ngoi hnh ca i tܮng:
- Anh Gia m ... hay b o v qun, chn i sngdan...
Mt anh thanh nin sng ln:
- A, ti bi‰t ri!
Cc Hng reo ln:
- Anh bi‰t h ? Vy anh c bi‰t a ch ca anh Gia khng?
Anh thanh nin gt u:
- Bi‰t.
Ri anh nhn Cc Hng vi v t m:
- C v cc c kia l g ca anh Gia ?
- Ti ti l bn.
Anh ta thc mc:
- Bn m khng bi‰t nh!
Cc Hng hi mt:
- Ti ti cha bao gi ‰n nh anh Gia c.
Anh thanh nin khng hi na . Anh ta rt s tay trong ti, x mt t giy v ghi a ch a cho Cc Hng.
ang nh quay i, cht Cc Hng dng li hi:
- Anh c bi‰t anh Gia hiŒn c nh khng?
- C y . My hm nay anh ta m nm liŒt giܩng.
- Tri i! Sao vy ? - Cc Hng ht hong ku ln.
- Hnh nh c ai hnh hung anh ta . Anh ta b nm v u v ln cn st.
Khng hi thm, cng khng kp cm n anh thanh nin, Cc Hng vi v quay li ch‡ Xuy‰n v Thc:
- i ngay! Tao c a ch y ri!
Xuy‰n nhn mt:
- T t ! My lm g nh n cܧp vy!
Cc Hng phng ln xe, n va p va hn h‹n ni:
- Anh Gia b ngܩi ta nm v u, ang nm m nh!
- Tri t i! Sao c chuyŒn k cc vy ?
C Xuy‰n v Thc Šu ku ln.
Cc Hng ni, n cm ci p xe khng ngonh u li:
- Khng bi‰t! Nhng tao nghi chuyŒn ny chc do Hng qun gy ra!
Thc hi hp:
- Chc g l Hng qun?
- Chc n! - Cc Hng chp miŒng - N tܪng anh Gia l "ngܩi yu" tao vi‰t trong th!
Thc nh hi‹u ra, n gt g:
- , dm lm! Hn g hm trܧc trong qun tao thy cp mt ca Hng qun d d th‰ no!
Ni xong, Thc lng l p xe i . N khng dm ngh ti‰p. By gi n ch lo khng bi‰t tnh trng ca anh nh th‰ no v b‡ng nhin n cm thy xt xa trong lng v cay cay ni sng mi . Hnh nh c mt ht bi no va ri vo mt n th phi!

TruyŒn Khc star N Sinh star Chng 10

Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 8:00 A.M. )