Chu+o+ng 4: Pho`ng Tro. 3 Ngu+o+`i
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: Phng Tr† 3 Ngܩi

Chuyn ng kš h†c ti‰ng Anh ban m ch y‰u v m m nhc nܧc ngoi .
Cch y gn mt nm, ‰n chi nh mt ngܩi bn, Chuyn m mn khi
ln u tin nghe nhm ABBA chi cc bn "Happy New Year", "Ring Ring",
"Chiquitita"..., nht l cc gi†ng n ca Agnetha Faltskog v Annifrid Lyngstad.
T , anh quy‰t tm sm mt ci cassette .
Dnh dm my thng tri ܮc mt mn tiŠn kha kh, Chuyn r NhiŒm v
Mn i lang thang sc so cc ca hng bn c. Sau mt ngy l tha h‰t
ca hiŒu ny ‰n ca hiŒu khc ‰n mi nh ngܩi, c ba khun vŠ cn gc
tr† chi‰c "Panasonic" c k cn tong teng mnh giy nh, ghi "cht lܮng
80%". Mn tiŠn trong ti khng cho php Chuyn mua mt chi‰c my tt hn,
nhng d sao Chuyn cng rt hi lng v l mn ti sn "ng gi" duy
nht ca ba anh em.
Nhng ngy sau l nhng ngy lng sc bng nhc. Chuyn tha vŠ nh
th trn ǩi: Beatles, ABBA, Boney M., Modern Talking, Wham, Capenter,
Scorpions, Beegees... Mua h‰t tiŠn ca mnh, Chuyn vay tiŠn ca NhiŒm. Anh
thu thp cc bng nhc mt cch say sa ‰n n‡i NhiŒm phi bc mnh tuyn
b:
- Thi, ri ! Tao khng cho my mܮn tiŠn na !
B ct "viŒn tr", Chuyn nh thi . V bt u nhng chu‡i ngy di nm l
trn giܩng nghe nhc, khng bun nhc nhch chn tay . Bo hi cho NhiŒm,
nhng ngy anh phi ra chn, c† ra sn nh thay cho Chuyn. Va
nhng ni gi v thau nܧc, NhiŒm va nhn ln ch‡ Chuyn nm vi nh mt
c cm:
- Cha chn h my ?
- Cha .
NhiŒm li‰m mi :
- Va lau nh va nghe nhc cng ܮc vy ?
Chuyn tnh b :
- Nm yn nghe nhc thch hn !
NhiŒm gm g :
- Bi‰t vy trܧc y tao khng cho my mܮn tiŠn mua bng !
Mc cho NhiŒm tc ti, Chuyn vn nm tr trn giܩng, cܩi hŠ hŠ.
Nhng NhiŒm khng phi tc ti lu . Khong mt tun l sau, Chuyn bt
u "ngi dy" ܮc. V nhng cun bng nhc cng t t gim bt trn gi
sch. Khng bi‰t Chuyn em i bn li, em i ǰi hay cho ai nhng cun
bng anh khng thch nhng by gi anh ch cn gi li nhng collection nhc
ca Beatles, ABBA v Boney M.
Trong ba nhm , Chuyn ǥc biŒt thch ABBA . Mn thch ABBA v Beatles.
NhiŒm th khoi Boney M.
NhiŒm bo:
- Ti Boney M. ht nghe "kh th‰" hn, to bo hn !
Chuyn ch†c qu:
- To bo ging nh my ch g ?
NhiŒm lc u:
- Lm sao bng tao ܮc !
Sau v "Happy Song", NhiŒm cng khoi Boney M. gp bi .
Nhng khc vi NhiŒm v Mn, Chuyn khng ch bng lng vi viŒc nghe nhc
"khi khi" nh vy . Ngoi viŒc thܪng thc ci hay ca m iŒu, ti‰t tu, ngoi
viŒc nm bt ܮc š ngha ca li ca, Chuyn cn mun ‹ tm hn mnh
rung Ƕng theo nhng sc thi tnh cm, nhng bi‰n ǰi tinh t‰ trong gi†ng
ht John Lennon, Frida v.v... Ni chung, Chuyn m ܧc nghe nhc nܧc ngoi
bng ci tai ca chnh... ngܩi nܧc ngoi, mt ܧc mun va chnh ng va
c v k quc. V vy, khi nghe Chuyn tuyn b s i h†c thm "chnh th" ti‰ng
Anh v gii thch lš do, NhiŒm trn mt ku ln:
- H†c ti‰ng Anh ch ‹ nghe nhc cho ... khoi l‡ tai ?
- C sao u ! M‡i ngܩi h†c ngoi ng Šu c mc ch ring ca mnh !
- Nhng tao thy mc ch ca my n c v "khng khng" lm sao !
Chuyn trn mt:
- Tao khng kΠtao ! My c i khng ?
NhiŒm lc u:
- Thay v i h†c vi my, tao ‹ th gi i chi vi em Sng khoi hn.
Chuyn bu mi:
- Em cho my i theo xch dp th c !
NhiŒm tr tr:
- Xch dp cng ܮc !
Thy khng lay chuy‹n ܮc NhiŒm, Chuyn quay sang Mn:
- My i h†c chung vi tao cho vui !
Mn tc lܫi:
- Khng ܮc ! Ti th t v th su tao kt i dy km.
Rt cuc, Chuyn nh phi i h†c mt mnh.
Ti nay l ti khai ging kha mi nn gi vo lp sm hn thܩng lŒ .
Chn qua loa vi chn cm vi ht vt dm nܧc tng, Chuyn m tp phng
ra khi nh. NhiŒm ni vi theo:
- Tao ‹ dnh chn bt cho lt my vŠ my ra nghen !
Chuyn i thng mt mch, khng thm p. Anh ang s b tr gi. T ch‡
Chuyn ‰n trܩng kh gn, i b mt khong mܩi pht. Nhng hm nay,
do trc trc v "h‰t du" nn anh ra khi nh kh mun.
ng nh Chuyn ngh, khi anh vo lp th cc dy bn cht nch ngܩi
ngi . o mt vng, anh l d ti‰n xung ch‡ gh‰ trng cui lp.
- Sao i tr vy ? - Mt ngܩi bn quen ngi bn cnh hi .
- Ti n cm tr ! - Chuyn p.
Ri Chuyn ngc nhin hi li:
- Sao hm nay lp mnh ng vy ?
- Hnh nh c thm mt s h†c sinh mi .
Chuyn cng va nhn ra nhng gng mt xa l ngi ri rc trong lp. Anh
gt g:
- Hn chi !
V khng ‹ š ‰n chuyŒn na, Chuyn bt u lt cun sch ‹ trܧc
mt, ln gi ‰n ch‡ bi h†c mi .
Nhng Chuyn ch tp trung u c vo bi h†c ܮc khong thi gian u .
Khi ngh gii lao v, anh khng lm sao theo di ܮc nhng li ging ca c
gio . M†i chuyŒn Ƕt ngt xy ra khi Chuyn cht nhn thy "con nh" o
ngi dy bn trn cng.
"o " d thng d s, Chuyn tc lܫi . Mc d ch diŒn ki‰n dung nhan
ngܩi p t... pha sau, Chuyn vn c cm gic ci mi tc bung lng l
trn b vai thon th kia hon ton c th‹ gy ra sng gi cho bt c chng
trai no a suy ngh vn v . Nh Chuyn chng hn.
V t lc cho ‰n khi chung reo bo gi tan h†c, Chuyn v tnh ǥt chn
ln con ܩng tin tri ca NhiŒm : anh qun pht ti‰ng Anh, qun pht n‡i
am m m nhc v cht hi‹u rng trong cuc sng, ti‰ng "Em" ng quan
tm hn ti‰ng "Anh" gp mt triŒu ln.
V ‹ thc hiŒn s quan tm mt cch y hn na, Chuyn khng m
tp ra vŠ ngay nh thܩng lŒ . Anh ng lng vng trܧc cng, ch o i
ngang. Anh ti‰c l khng mang theo xe p. Lt na o phng v qua,
anh ch c nܧc ng ht bi ng theo . V trn ܩng vŠ "lnh lo", ch c th‹
gii khuy bng cch ngm tm bi th ... "Cuc chia ly mu ... " ca Nguyn
M : "Chi‰c o rc nh than la, chy khng ngui trܧc cnh chia ly ...",
mc d y l cuc chia ly ai vŠ nh ny v ba ngy sau li gp li .
Mi ngh lung tung, o i ngang qua trܧc mt lc no Chuyn khng hay
. Khi anh pht hiŒn ra th c i khi cng trܩng mt qung xa . Chuyn
mng hm khi thy o cng i b ... nh mnh.
Chuyn vi v phng theo v mc d th hng hc, Chuyn vn ngc nhin
mt cch thch th khi pht hiŒn o vŠ cng ܩng vi anh, v c theo ci
hܧng i th c khi c vŠ thng nh... anh lun khng chng !
Ti bn gt ngܩi p, Chuyn bt u i chm li v ‹ cho c gi khng
nhn ra cuc rܮt ui sung s ca mnh, Chuyn hp bng iŠu ha hi th
theo li ... dܫng sinh. Va th, anh va ngh cch bt chuyŒn vi c gi . Tt
nhin, khng th‹ bt chܧc tn NhiŒm du cn, h m miŒng l "Em d thng
qu !" liŠn t t ܮc.
Chuyn va ngm ngh va li‰c chng o . Anh b‡ng git mnh khi thy c
quen quen. Hnh nh anh c gp c u ri . Anh li li‰c c gi v tin rng
mnh khng lm. Nhng d nn c, anh vn khng ti no nh ni gp c
trong trܩng hp no .
C gi dܩng nh pht hiŒn ra ci ui pha sau v c š bܧc nhanh hn.
Khng bi‰t lm sao, Chuyn nh ro bܧc ln ngang c gi v t m li‰c
sang, c nhn r mt.
C gi c v nh h‰t chu ni thi Ƕ l lm ca Chuyn. C quay pht li nhn
thng vo mt anh vi š nh ra mt li "cnh co" xanh dn no . Nhng c
b‡ng m trn mt, tht ln mt ti‰ng "A" y v ngc nhin.
Chuyn cng b bt ng. Anh ngn ngܩi ra, lp bp:
- a, ha ra l... Sng ! Sng khng nhn ra Chuyn ngay . Sau mt thong
bi ri, c p ng hi:
- Anh u, ti thy ... quen quen ?
Chuyn mm cܩi ch tay ln tri:
- Ti trn gc.
Sng nhn theo ngn tay Chuyn, ng ngc:
- Gc no ?
- € khng ! - Chuyn vi rt tay li cho vo ... ti qun ‹ khi ch by mt ln
na - Ti mun ni ‰n cn gc k‰ nh Sng ka !
Sng hi‹u ra:
- €, th ra anh chung vi anh NhiŒm ch g ?
Chuyn gt u:
- ng ri . Ti l Chuyn.
Sng cܩi khc khch:
- Ti nh tn anh ri . Ci tn m hm trܧc anh NhiŒm bo l xng ln phi
khng ?
Chuyn cܩi kh :
- l anh NhiŒm a vy thi !
Sng hi:
- Cn mt ngܩi na tn g ?
- Anh tn Mn. Ba anh em h†c chung vi nhau hi lp mܩi hai .
- By gi li chung vi nhau vui qu hn ?
- , cn Sng ?
- Ti sao ?
- Sng h†c trܩng no ? Hng Vng hay Mc nh Chi ?
Sng nhn vai:
- Anh on trt lt !
Chuyn li ni m:
- Hay trܩng chuyn L Qu n ?
Sng cܩi:
- Anh khng on trng u ! Ti tt nghiŒp ph thng ri .
Chuyn tr mt:
- Tht khng ? Sao trng Sng cn "nh" qu vy ?
- l anh tܪng vy thi ! n ng bao gi cng c thi quen xu l lun
lun t cho mnh "ln" hn ph n !
Chuyn rt c:
- Ch, ch, Sng lš lun gh qu ! Chc Sng h†c trܩng lš lun ph bnh ?
- Ti h†c Cao ǣng S Phm.
- €, th ra Sng nh lm c gio ! NghŠ gio ngho thy m, Sng v lm
chi ? B Sng khng nghe ngܩi ta ni "Chut chy cng so mi vo S
phm" sao ?
Sng "h" mt ti‰ng:
- Ni nh anh th ly ai dy h†c tr ?
Cu hi vn ca Sng khi‰n Chuyn bi ri . Anh p ng:
- u phi mnh ti ni . NhiŠu ngܩi ni . Bo ch cng ni ...
Sng kh nhn vai:
- N‰u ai cng ni th tt nhin ng Nh nܧc phi bi‰t. ˜ng bi‰t th ng phi
sa . Cn bn nm na ti mi ra trܩng. Lc , ng lng nh gio chc
ܮc nng ln ri .
Chuyn kht mi:
- N‰u ti lc , lng nh gio vn cn thp hn... mt t th sao ?
‰n lܮt Sng bi ri . C ngp ngng:
- Th lc s... tnh.
Ri c quay sang nhn Chuyn:
- Nhng u phi ai ‰n vi nghŠ gio cng nht thi‰t v ng lng !
Chuyn chp mt:
- Ch v ci g ?
- V nhiŠu lš do . Nh ti chng hn, ti ch†n nghŠ dy h†c v ti yu tr con.
Lš do ca Sng khi‰n Chuyn ti‰c hi hi "Phi chi mnh l tr con hoi th hay
bi‰t my !". Tt nhin Chuyn khng dm ni s ti‰c nui ca mnh cho Sng
bi‰t. Anh mm cܩi mt mnh v ni lng qua chuyŒn khc:
- Sng m l c gio chc h†c tr khng dm gin mt.
Sng vut tc:
- Cng cn ty ! Gp h†c tr nh ng bn NhiŒm ca anh, chc ti phi b
nghŠ sm !
Chuyn khng bi‰t tr li sao, nh cܩi h h.
Hai ngܩi im lng i bn nhau .
Mt lt, Chuyn hi:
- Hm nay, Sng mi i h†c ba u tin phi khng ?
- . Ti ng kš i v lp ny, khng ng gp anh y . Anh theo h†c lu
cha ?
- Hn na nm ri .
Sng li hi:
- Ÿ nh anh c bng khng ?
Chuyn sng mt ln:
- C. ABBA, Beatles, Boney .M, th !
- Khng phi bng nhc. Ti hi bng h†c ti‰ng Anh ka ! C th cho ti mܮn
nghe vi hm !
Chuyn gt u lia la:
- C, c !
Mc d Chuyn tha bi‰t l mnh chng c g c. Nhng bng ti‰ng Anh
h†c qua, gn y Chuyn Šu em i thu thm nhng bi ht ca ABBA,
Beatles t cc da ht c. Bng mi th anh cha c. Nhng anh bi‰t l anh s
c, v Sng, anh s c. Sng mai, anh s dy tht sm, khng n cm, khng
ung c ph, anh s phng nh bay ‰n hiŒu sang bng gn nh ‹ thu cun
bng ti‰ng Anh c bi h†c mi nht. V d nhin, ‹ hon thnh "s mng" ,
and buc phi ... vay tiŠn ca NhiŒm. Ngh ‰n hon cnh tr tru , bt gic
Chuyn bt cܩi .
- Anh cܩi g vy ? - Sng ngc nhin.
- Khng, ti c cܩi g u ! - Chuyn chi .
- Anh cܩi r rng !
- Vy h ? - Chuyn lng tng - Ti tnh ti vy . Ti hay cܩi ... mt mnh lm !
- Tnh g k vy ?
- , ...
Chuyn ang m th Sng ln ti‰ng:
- Thi, ti vŠ y ! Ti nh ri !
Nh ܮc gii vy, Chuyn mng r:
- , Sng vŠ. Ti th t ti, ti em bng cho Sng.
- Nh nghe !
- Nh.
i Sng vo nh xong, Chuyn mi ro bܧc vŠ nh mnh. Hai nh kŠ bn,
ch cch nhau mt khong sn rng, khong sn m sng no Sng cng
xut hiŒn vi cy chi trn tay . Hn g khi ny mnh c ng ng, Chuyn va i
va mm cܩi . Khi ǥt chn ln thang gc, anh nh bng sng mai s bt ngi
dy ngay lp tc khi ti‰ng chi u tin lot sot vang ln.  

TruyŒn Khc star Phng Tr† 3 Ngܩi star Chng 5
Created & Maintained by CongTuVSA
LAST UPDATE ( MAY 8, 1999 --- 7:00 P.M. )