Chu*o*ng 18: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 18: Thng Qy Nh

Ti, Qunh vŠ nh, nghe m ni c Nga ‰n chi, anh sung sܧng ‰n lm ngܩi.
T lu nay, Qunh hay ngh ti Nga. Thc ra Qunh cng chng bi‰t c phi l tnh yu hay khng nhng Qunh thܩng bt gp mnh ngi thn th bn ca s hng gi v nhng lc nh vy, Qunh chng ngh ‰n iŠu g khc ngoi c bn gi cng bn. Anh thy Nga ni cܩi, i ng y nh Nga ang trܧc mt anh, v nhng hnh nh thn thuc bao gi cng khi‰n lng anh m p v anh thܩng khng ngn ܮc mnh mm cܩi vu v.
Ngay t ngy u gp mt, ngay t ln u tin bt gp nh mt ca Nga, Qunh cm thy Nga khng ging nhng ngܩi con gi khc. Trܧc nhng tr hŠ ca anh, i mt ca Nga khng nh ln nhng tia sng tha mn hay cܩi ct m ngܮc li, trn y cm thng, chia s.
Sut mt thi gian di sau , Nga ‰n vi anh bng mt tm lng chn thnh v s hn nhin trong sng. Nga khng ch†c gho cng khng xa lnh anh nh nhng c gi khc. Nga tr chuyŒn vi anh bnh d v thn nhin. Nga coi anh l bn.
ng, Nga ch coi anh l bn. Qunh bi‰t r iŠu . V anh cng chng mong mi g hn. C mt ngܩi bn gi qu m‰n v chn thnh, i vi Qunh, l mt niŠm vui sܧng tt cng. Cn n‰u nh anh c yu Nga th l chuyŒn ring ca anh. Qunh tha hi‹u chuyŒn tnh cm ca mnh s chng i ‰n u. Anh thy n xa vi lm sao. V vy, Qunh lun t nh lng, rng mi tnh y ch ring mnh bi‰t, ch ring mnh hay. Qunh s khng bao gi h l cho Nga bi‰t tm trng ca mnh. Mi tnh ca anh l mi tnh cm lng. Anh p v nui dܫng n mt mnh. Anh chp nhng cu th tnh yu vo s tay, anh vi‰t tn ngܩi anh thm yu vo , cng ch ‹ mnh anh †c. Nhng lc bun b ngm nga, anh c tܪng nh mnh ang tm s cng ngܩi yu du ‹ ri sau li bn thn ngi ngm nhng dy rau mung b qun qut bn nhau trn con lch sau nh. l niŠm vui ca Qunh, c n v thm lng.
Trܧc nay, Qunh vn sng nh vy, trong th‰ gii do anh t dng ln cho mnh, ci th‰ gii va bun ru va rc r trong pha trn mt t hiŒn thc v v s mng m. Anh khng mong Nga s p li tnh yu ca mnh. Anh ch cn Nga coi anh nh bn. Th‰ l .
V c bn yu quš hm qua li ‰n thm anh. Bo anh khng vui sao ܮc !
Sng hm nay, Qunh ‰n lp tht sm. Anh nn nng ܮc gp Nga. Anh s hi xem hm qua Nga ‰n tm anh c viŒc g khng. N‰u Nga cn g, anh s khng bao gi t chi. T trܧc ti nay, anh chng sܧng nh tin m‡i khi ܮc lm vui lng Nga sao ?
Qunh i nhanh nh chy.
Nhng khi ng u Nga trong lp, n‡i nn nao ca Qunh nhanh chng bi‰n mt. V mt ca Nga sng nay mi lnh lng lm sao ! Qunh c inh ninh khi nhn thy Qunh, Nga s cܩi hi "Hm qua anh i u ?". Nhng Nga chng ni g. Thm ch, va trng thy Qunh l u v khi ca, Nga vi quay mt i ch‡ khc.
‰n khi vo h†c cng vy, Nga ngi st vŠ pha Hnh, b Qunh ci ct ngoi u bn.
Qunh chng hi‹u g c. Lc thng Lun cha "ci t quy chnh", Nga lnh xa Qunh th cn c lš do. Nhng do ny Lun hiŠn kh, c thng nay n v ng b†n khng hŠ ch†c Nga v Qunh ly na cu, viŒc g Nga phi ngi xa Qunh ‰n th‰.
my ln, Qunh nh quay sang ni chuyŒn vi Nga nhng thy Nga c mt mc lm ng, Qunh nh chp miŒng lm thinh.
‰n gi chi, tnh trng cng ti tŒ hn. Nga chng ngi trong lp tr chuyŒn vi Qunh nh trܧc. M n tt ra sn cp k i chi vi Hnh. Qunh ngi dn mnh trn gh‰, bun b nhn theo. Ngi trong lp m Qunh tܪng nh mnh ang ngi gia hoang o. Anh thy mnh l loi cn hn Robinson gp ngn ln.
Sut bui sng hm , Qunh chng ch tm vo bi h†c ly mt pht. u c Qunh c bay bng u u. Anh c loay hoay tm cch ct ngha thi Ƕ khc thܩng ca Nga. Nhng cng m mm, Qunh cng thy ri rm. M†i th c ri tinh ri m c ln.
Ch khi vŠ ‰n nh, qung ti xch ln bn, Qunh mi git mnh khi nhn thy cun "s tay tnh yu" nm phi mnh l l trn chng tp.
Bui chiŠu Ngon qua, Qunh hi liŠn:
- Hm qua ch Nga chi lu khng ?
- Lu.
- Lc em lm g ?
- Em h ? Em ngi xem ti thng Thun lp my.
- Ch Nga c xem khng ?
- Khng. Ch i vng vng.
Qunh nn th:
- i vng vng l i u ?
Ngon nhu my c nh:
- Ch ng bn ca s.
Qunh nut nܧc b†t:
- Ch c li Ǣng bn h†c khng ?
- C, c ! - Ngon sng mt ln - Em thy ch ng xem ci g . Xem mt hi, ch ku em vŠ. M anh hi chi k vy ?
Qunh chp miŒng:
- Hi cho bi‰t vy thi. ‹ ln sau anh ku m anh ti‰p chuyŒn vi ch. ‹ ch i vng vng... mi chn ch‰t.
Cuc "iŠu tra" ngn ngi nhng y š ngha. Th‰ l r, Qunh ru r nh bng, Nga †c thy nhng cu th "phm thܮng" ca mnh. Nga hi‹u tt c. V Nga t thi Ƕ.
Qunh chng trch Nga. Anh ch gin mnh s š. C ci "ti liŒu mt" nh vy m chng bi‰t ct giu, c ‹ s s trn bn nh mun ch†c vo mt thin h, ai ng m chng lt ra xem.
Nhng Qunh chng gin mnh lu. Anh ngh l s anh... xui. Ch c tri m bi‰t Nga ‰n nh anh vo ng lc . Rng ‰n nh tm mt ln l qu c ri, ai ng rng li cao hng ‰n ln th hai. Li ng vo lc tm i y xe ba gc. Th‰ mi thnh ln chuyŒn !
Than th cng chng ch g. Qunh ra tay hnh Ƕng ‹ mong cu vn tnh hnh. Anh lng sc khp ni ‹ thu mt cun bng mi. Anh la nhng bn nhc m anh on l Nga thch.
Khi anh rt r a cun bng ra, Nga th hi:
- G vy ?
- Bng nhc mi. Ton nhc tiŠn chi‰n ! - Qunh ngp ngng qung co.
Nga p g†n ln:
- Vy h.
Ri quay sang ni chuyŒn vi Hnh.
Qunh ngi lng ngng mt mnh, thn thng, xu h. Anh tܪng nh ci vt anh ang cm trn tay khng phi l cun bng nhc m l mt khi st nghn cn.
V lnh lng ca Nga khi‰n Qunh chn nn. Anh tnh nht li cun bng vo ti xch. Nhng sau mt hi lܫng l, anh li g†i kh:
- Nga n !
Anh phi ku ‰n ln th ba, Nga mi quay li, v vn ci gi†ng th y hi anh:
- G vy ?
Qunh p ng cha cun bng:
- Nga em vŠ nghe i !
Nga nhn mt:
- Nga ni anh l ng c mua bt c th g cho Nga na kia m !
Qunh ni n bng mt gi†ng tuyŒt v†ng:
- Nga khng ly th ti cho Nga mܮn. Chng no nghe xong, Nga tr li.
Nga tc lܫi, v kh chu:
- Nhng Nga khng mܮn u ! Cun bng ny Nga c ri !
Qunh tha bi‰t Nga ni di, nhng anh chng ni g. Anh hi‹u, th‰ l h‰t. Nhng c gng cui cng ca anh chng em li ܮc iŠu g sng sa. By gi th khng nhng tnh yu cng chng, m tnh bn cng khng. Qunh cht nh ‰n nhng cu th mnh chp trong cun "s on trܩng" v bt gic anh lm nhm nh ni vi chnh mnh:
V sao gip mt bui u tin
Ti y thn gia x phiŠn
Khng th‹ v tnh qua trܧc ca
Bi‰t rng gp g v duyn ?

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 19