Chu*o*ng 2: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 2: Thng Qy Nh

Trܧc khi Nga vo h†c, Qunh vi Hnh ngi chung mt bn. Bn c hai ngܩi, nhng m‡i ngܩi ngi tt mt u, cha khong trng gia. Nga khng bi‰t ai to ra khong trng , Qunh hay l Hnh. Nhng Nga chng thc mc nhiŠu, bi by gi n lp y ci khong khng bt thܩng o'. N ngi gia Hnh va`... thng qu› nho?
Qunh c v b ng trܧc s xut hiŒn ca ngܩi bn mi. Anh quen vi v tr c Ƕc ca mnh trong gc lp. By gi b‡ng nhin c ngܩi ngi st ngay bn cnh, Qunh m ra mt t nhin. Lc x‰p hng i vo lp, Qunh ti‰n vŠ pha ch‡ ngi vi dng v nn n, ngi ngn. C v anh c tnh i chm li .

Khi ngi vo ch‡, Qunh cng tm cch ngi st ngoi ra, c xch tht xa Nga . Sut trong gi h†c, anh hoc nhn chm chm ln bng hoc lng yn h hoy chp bi, chng quay sang tr chuyŒn vi Nga mt cu.

Nga chng bi‰t Qunh ang ch š ‰n bi h†c tht hay anh ch gi v. Thnh thong t m li‰c sang bn cnh, Nga thy Qunh ca quy trn gh‰ vi v kh s, hŒt nh anh ang b tri cht bi nhng si dy v hnh no.
Khi ny, thy Qunh b bn b xm li ch†c gho, Nga cm thy ti cho anh qu chng, v lc Nga c š ngh s tm cch tr chuyŒn an i anh. Nhng by gi, ngi st bn Qunh, nhn thy ci vnh tai qui d v ci mi ca anh ngay trܧc mt, Nga m ra s s v th‰ l bao nhiu š ngh tt lnh bay bi‰n u mt. V vy khi thy Qunh chng t v g mun bt chuyŒn vi mnh, Nga cm thy nh nhm v cng.

Cuc gp g u tin ca Nga vi thng qu› nh din ra nh vy, im lng v hng h. Trong thm tm, Nga cm thy y ny vŠ thi Ƕ lnh nht ca mnh, nht l vi mt ngܩi bn ngi cng bn, li k‰ bn, nhng Nga bi‰t mnh chng th‹ x s theo cch khc.

Ngy hm sau, m†i viŒc din ra cng ta ta hm trܧc, ging nh mt v kch ܮc lp li. Thng qu› nh vo lp, ko theo nhng tr a nghch tai c ca m bn v nhng ti‰ng h ht n o, v cui cng k‰t thc bng cnh anh ngi cm nn bn cnh Nga.

Ti hm qua, vŠ nh ngh li, Nga cm thy xu h vŠ s xa lnh ca mnh i vi Qunh v n nh sng nay s ch Ƕng lm quen vi anh. Nhng ri ‰n khi vo h†c, ngi loay hoay mt hi, Nga li m ra bi ri. Mnh l con gi, ai li m miŒng lm quen trܧc bao gi, Nga nh thm nh vy v sut bui h†c , n vn lng thinh, chc chc li li‰c sang Qunh ‹ thy ci mi ca anh mi lc mt ng, chng r v lš do g.

Nhng ngy ti‰p theo cng chng kh hn cht no. Hai ngܩi vn ti‰p tc im nh thc.

Ch ‰n khi xy ra cuc gp g tnh c mi y th Nga v Qunh mi "c dp" ni chuyŒn vi nhau.

Hm , Nga ang p xe t trܩng vŠ nh. ang i, thnh lnh Nga nhc thy Qunh ang ro bܧc trܧc mt, tay m cp, chi‰c nn qu da Ƕi lŒch trn u. Qunh di cng chiŠu nn khng thy Nga.

T dng Nga thy tim mnh p mnh. Nga khng mun Qunh trng thy mnh. My hm nay lm mt l vi nhau, by gi b‡ng gp ngoi ܩng, Nga thy k k. N c p xe chm li nhng khong cch gia n v Qunh m‡i lc mt thu ngn. Khng bi‰t lm sao, Nga nh phng vt xe qua. N mm mi p mnh pdale, gi v nh khng thy Qunh.

Chi‰c xe ang phng nh gi, Ƕt nhin b chao i. Trong tch tc, Nga kinh hi nhn ra mnh b ct cht vo yn xe, khng nhc nhch ܮc, v dܩng nh c ai ang ko mnh vai n v sp sa ht tung n xung mt ܩng. Nga i‰ng ngܩi. N nhm mt li.

Nhng Nga khng t. Chi‰c xe b‡ng lc mnh, lo o ri ng sng li. Nga bng hong m mt ra v thy mnh ang ngi trn xe, hai chn vn ǥt trn pdale.

Nga git mnh ngonh li pha sau. Qunh ng t bao gi, mi ng cn tay th ang gi cht ci yn sau ca chi‰c xe.

Nga cha kp m miŒng, Qunh ln ti‰ng trܧc:

- T o ca Nga b qun vo si xch. May m ti chy ti kp.

Nga li‰c xung chn v bt gic mt. Vt sau ca chi‰c o di b qun cht vo lp xe. Hn g khi ny Nga c cm gic nh ai nu ly vai mnh. Trong khi Nga ang loay hoay cha bi‰t lm sao ‹ g vt o ra th Qunh b‡ng bo:

- Nga c ngi yn , ‹ ti li xe li !

T nhin Nga cm thy mc c. N vi vng ln ti‰ng:

- Thi, ‹ Nga leo xung !

- Khng ܮc u ! - Qunh lc u - By gi Nga leo xung l rch o liŠn !

Mt tay nm ghi-ng, mt tay gi yn sau, Qunh t t lui xe li. i mt anh nhn chm chm vo lp xe ni vt o b mc kt ca Nga ang ܮc nh ra tng cht mt.

Nga ngi trn xe, lng ri bi. N c cm gic mnh l a b ܮc ngܩi ln dt i chi. ang lng tng, Nga b‡ng nghe Qunh th pho:

- Xong ri !

Nga tܪng nh mnh va trt ܮc mt gnh nng. N chng chn xung t, ko vt o ra Ǣng trܧc v nhn Qunh, p ng:

- Cm n anh nghen !

Ni xong, Nga cm thy xu h vŠ s bt cn ca mnh v ‹ che giu n‡i bi ri, n vi v p xe i.

Qunh ng chn chn ti ch‡, ngn ng nhn theo.

Ngy hm sau, Qunh t ra vui v khc thܩng. Anh ti‰p nhn s tru ch†c ca m bn qu› qui vi n cܩi ti tnh trn mi. Anh mc kŒ cho ti thng Lun lm tnh lm ti hai vnh tai "phn ch" v khng mng i li ci nn ang ܮc chuyŠn nhoang nhong gia m ng. Thm ch, Qunh cn cao hng thc hiŒn nhng c "trng cy chui" ngon mc v biu din tr i hai tay vng quanh trong lp khi‰n m bn v‡ tay m p v h ht m .

Nga ‰n tr. Va ti ca lp, nghe no nhiŒt, Nga khng vo ngay. N i vng li ca s, ng nhn vo. Thy Qunh ang say sa lm tr, Nga kh mm cܩi. Khung cnh trܧc mt Nga hŒt nh trong rp xi‰c, ch thi‰u nhng con kh mc qun o v cc tm bt cng chung quanh na thi.

Nga c ng ta ngܩi vo ca s. N cha mun vo lp vi. Khng hi‹u sao Nga c cm gic h thy Nga, Qunh s mt t nhin v nhng tr vui ca anh s lp tc chm dt. Ngh vy, Nga c ng yn. N ng Ǯi chung reo.

Nhng Qnh cng ch bc l niŠm hng khi ca mnh ‰n th‰ thi. Vo lp, ngi k‰ bn Nga, Qunh tr li l anh chng nht nht v lm l mun thu.

C l Qunh cng mun ni chuyŒn vi Nga nhng dܩng nh anh chng bi‰t ni g v phi m u cu chuyŒn ra sao. Thnh thong anh li len ln li‰c Nga mt ci ri vi v quay mt i ch‡ khc. Bng s nhy cm ǥc biŒt ca ph n, Nga nhn ra ngay du hiŒu mi m . N cm thy vui vui. V trong mt ln bt gp nh mt thp th ca Qunh, Nga mm cܩi vi anh mt cch thn thiŒn.

N cܩi ti tn ca Nga khi‰n Qunh cm thy dn d hn ln. Anh Ǣng hng hai, ba ti‰ng nh ‹ ly can m ri rt r hi:

- Chi‰c o Nga mc hm qua c b rch khng ?
Nga lc u:
- Khng ! Nhng du m dnh en thui, Nga git hoi khng ra !

Qunh li Ǣng hng. Nhng ln ny anh ngi im. Mc d quan hŒ gia anh v Nga d chu hn nhng anh chng bi‰t phi tr chuyŒn ti‰p tc nh th‰ no. T hi vo lp ‰n gi, ngh mi, Qunh mi ni ܮc mt cu. VŠ chi‰c o. N‰u hm qua, vt o ca Nga khng vܧng vo lp xe, hn hm nay Qunh li ngi tr nh phng. Mc d Nga mm cܩi vi anh. V n cܩi y dܩng nh mun bo "Anh tr chuyŒn vi ti t nhin i ch !".

Qunh khng lm sao cm thy t nhin ܮc. Anh quen b xem l mt tn hŠ. Vi hnh dung c qui v hai vnh tai "nhy cm" cng thm nhng ti vt ca mnh, anh chuyn ng vai k gy cܩi cho m ng. Bn be thܩng xm quanh anh nhng ch ‹ tru ch†c hoc bt anh tr nhng tr l. Bn gi cng vy. H† xem anh nh tr tiu khi‹n. Anh gip h† gii bun hoc tha mn tnh hi‰u k hoc lp y nhng pht giy nhn r‡i. Nhng lc y, h† cܩi vi anh, h† v‡ tay, thm ch h reo tn thܪng anh nhng chng bao gi h† tr chuyŒn t t‰ vi anh. Khi nhng tr kh ca anh chm dt, h† vi vng lng i ch‡ khc nh nhng khn gi nn nng vŠ nh ‹ lo ba cm ti. H† nhanh chng qun mt anh. V anh, anh hi‹u tt c nhng iŠu .

Ch c Nga l khc. Nga xem anh nh mt ngܩi bn. Qunh cm nhn ܮc iŠu ngay hm u tin gp Nga. Nga nhn anh "tr ti" bng nh mt ng ngng, c v g nh trc n. Nga khng cܩi, cng khng l v thch th nh nhng ngܩi khc. Bt gp tia nhn , ln u tin Qunh cm thy bi ri. N‡i bi ri y ‰n by gi vn cha tan. V vy, sau khi hi thm vŠ s phn chi‰c o, Qunh li im thin tht, vnh tay kh Ƕng y. Bao gi xc Ƕng, chng cn ai "ra lŒnh", vnh tai ca Qunh cng Ƕng y. Trܧc y, chng khi no Qunh bn lng ‰n chuyŒn vt vnh . Nhng lc ny, anh cm thy kh s vŠ vnh tai phn ch ca mnh. Nga ngi k‰ bn m chng li ve vy hoi, tht ch ra lm sao ! ng l ... tai la ! Qunh nghi‰n rng, ra thm.

Nga chng bi‰t ‰n n‡i kh tm ca Qunh. Thy anh ngi im, n cng lng thinh. i lc, nh ti viŒc Qunh gip ǫ mnh hm qua, Nga cm Ƕng quay sang nh ni vi anh mt cu g nhng cht thy vnh tai k d ca anh kh Ƕng y, n git tht v vi v mm cht mi li.

Hai ngy sau, trong lc c lp lc c ko nhau ra sn khi ti‰ng chung ra chi va vang ln th Qunh vn ngi yn ti ch‡. iŠu khi‰n Nga ngc nhin. T trܧc ‰n nay, cha bao gi Nga thy Qunh ngi li trong lp vo gi ra chi. Nhng hm nay, Qunh c v nh khng nghe thy ti‰ng chung reo. Anh ngi nhp nhm trn gh‰ v ang loay hoay lc l†i ci g trong ngn bn, thnh thong li li‰c sang Nga nh mun ni iŠu g.

Lt sau, ch cho Hnh ri khi ch‡ ngi v i ra ca, Qunh mi ngp ngng ly ra t trong ngn bn mt ci l† nh v rt r a cho Nga, ni:

- Cho Nga ci ny n !

Nga cm ly ci l† t tay Qunh, tr mt hi:

- L† g vy ?

- Benzine.

Nga vn ng ngc:

- Benzine l th g ?
Qunh mm cܩi. Ln u tin Nga thy anh cܩi. Khi cܩi, mt my anh trng d coi hn. Qunh cܩi, v ni:

- Benzine l mt loi du dng ‹ ty du m rt tt.

Ni xong, Qunh b‡ng thy ngܮng ngng. Anh ci nhn xung t, mi ng. Tuy nhin ln ny ci mi k d ca Qunh khng khi‰n Nga s s na. Nga ch thy lng mnh xc Ƕng trܧc s quan tm ca Qunh. N xoay xoay l† benzine trong tay, du dng ni:

- Cm n anh nghen ! Anh t t‰ qu !

Qunh cng bi ri tn. Cha bao gi anh nghe thy mt ngܩi bn gi no ni vi anh nhng li m i nh vy. V th‰, mi anh li cng , mu lan ra khp mt, lan xung tn c.

Trong lc Qunh ang lng tng mt cch ti nghiŒp th mi chu‡i cܩi khanh khch b‡ng vang ln v ti‰p theo l mt gi†ng ni oang oang:

- Ha ha, ti my li xem thng qu› nh ka ! N cng bi‰t e lŒ trܧc ph n ! Ha ha !

Nga v Qunh git mnh ng ra v c hai thy Lun ang ng t ngܩi bn ca s nhn vo vi v mt thch th.

Cu chm ch†c ca Lun nh mt mi dao chch vo ngܩi Qunh khi‰n anh co rm ngܩi li. Trong khi li thm bn, nm a bn xm li quanh Lun v ng l nh ngoi ca s.

Nga ang ng ngng cha kp ni g th Lun li ngm nga bng mt gi†ng Ƕc a:

- Gi chi m chng ra chi

C hai anh ch c ngi bn nhau.

Nga nghe mt mnh nng ran. N va ngܮng li va tc. Nga nh "tr a" Lun bng mt cu g nhng n vn cha ngh ra ܮc mt cu no ch ng.

Thy Nga v Qunh mt lm thinh, Lun khoi lm. N vn khng lm sao qun ܮc "mi th" trܧc y, ln n nh chi tri vi Nga v b Nga phn cng ti tm my mt. y l dp may ‹ n thanh ton n nn. Ngh vy, Lun sܧng rn. N m miŒng nh bung ti‰p mt cu tai c. Nhng ln ny, Lun cha kp ni phi im bt. Mt bn tay thp ly c o n.

Lun git mnh. N ngܧc ln v thy Khi ng sng ngay trܧc mt.

- My lm g vy ?

Lun va ku ln va gt tay Khi ra. Nhng cnh tay rn chc ca Khi vn khng nhc nhch.

- My c bung ra khng ? - Lun li ku ln.

Khi gn gi†ng:

- Tao ch bung ra n‰u my khng ni by na !

Khi to con nht lp, li l lp ph trt t, gi†ng anh y e d†a. Bi‰t ng phi... la, Lun nh xung nܧc:

- ܮc ri ! My bung ra i !

Khi vn cha chu:

- ܮc ri l sao ?

Lun kh li‰c m bn ng chung quanh, gi†ng lng tng:

- ܮc ri l... l tao khng ch†c Nga vi thng qu› nh na !

Khi nheo nheo mt:

- Nh nghen !

V anh b tay xung.

Mt Lun gay. N tc anh ch nhng khng dm lm g Khi. N bi‰t n‰u nh nhau, n s thua. Trܧc khi b i, Lun ch bi‰t a mt nhn Nga v Qunh mt cch cm tc. Ch ti hai a ny, Lun nh bng v k‹ t lc , n lun lun nui š ngh tr th.

Nga khng thm ‹ š ‰n v mt hn h†c ca Lun. Nga nhn Khi, kh gt u ra du cm n. V n b‡ng m ra hoang mang khi thy Khi cng ang mm cܩi nhn mnh, nh mt long lanh nh mun ni bao iŠu thm kn.

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 3