Chu*o*ng 21: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 21: Thng Qy Nh

M Qunh ܮc a vŠ nh.

B b liŒt na ngܩi, sau liŒt c ngܩi. Cc bc s b tay. Cc biŒn php chm cu Šu khng c k‰t qu.

Sut ngy m Qunh nm mt ch‡. Qunh phi lo cho m tng ci n mi‰ng ung, k‹ c chuyŒn vŒ sinh thܩng nht.

Qunh thi i theo ng ch. Thng thuc l ca m, Qunh m vo nh, ǥt trn bn h†c. Qunh cng chng chܩng mt ‰n trܩng, mc d trong bui lin hoan vn nghŒ cui nm, theo thng lŒ bn b phn anh ng vai hŠ chuyn bi‹u din nhng tr l mt trn sn khu.

S "mt tch" ca Qunh trong nhng ngy cui cng ca nm h†c chng gy mt ngc nhin no ng k‹. Khng ch mnh anh, c khi a chun khi lp trong thi i‹m lng lo ny. Nm no cng vy. Ch c Ngon l hay bi‰t tai nn ca Qunh. Nhng anh cm ngt, khng cho n h h vi Nga na li. Qunh khng mun Nga ‰n vi anh ch v lng thng hi. Anh ch cho php Nga ‰n thm anh trong nhng gic m. Nhng lc y, Nga mi chnh l Nga ca anh. Nga nhn anh bng nh mt tru m‰n v du dng ni:

- Nhng ngy va qua, anh bun Nga lm phi khng ?

Qunh lc u:

- Ti chng bun Nga u. Ti ch bun ti thi.

Mt Nga ru ru:

- Anh ni vy tc l anh bun Nga ri.

- Khng c u. Ti ch bun ti thi m.

Ri Qunh ni thm:

- Nhng hm nay Nga ‰n th ti h‰t bun ri.

Mt Nga ti ln:

- , hm nay, v mai mt cng vy, Nga khng ngh chi vi anh na u.

Qunh chp mt:

- Nga ni tht ch ?

Nga gt u hiŠn lnh:

- Nga ni tht. Ngh chi vi anh, Nga bun gh l !

Qunh ngm ngi:

- Ti cn bun hn Nga gp bi. Khng c Nga lm bn, ngܩi ti c thn th lm sao y ! L gh !

t nhin, Nga rt trong ti xch ra mt cun tp a cho Qunh, mm cܩi ni:

- Tr anh cun tp n !

Qunh cm ly cun tp v git ny ngܩi khi nhn ra l cun tp dnh ‹ chp th ca mnh. Anh mt, bi ri:

- Nhng vn th l‰u lo trong ny, Nga coi lm chi !

Nga ngušt Qunh:

- Th hay vy m anh ku l‰u lo ! Nga chp h‰t li trong tp ca Nga ri.

- Chi vy ? - Qunh ngn ng hi.

- ‹ lm k› niŒm ch chi !

Ni xong, Nga che miŒng cܩi khc khch.

Ti‰ng cܩi ca Nga nh thc Qunh dy. Anh bn thn lng tai nghe. Khng phi ti‰ng cܩi ca Nga m ti‰ng ca m anh giܩng bn cnh. Qunh vi vng nhm dy chy i rt nܧc cho m.

‰n khi leo ln giܩng nm li, Qunh chng ng ܮc na. Anh nm nghe gi thi xc xo qua mi tn m thy lng bun hiu ht. Nga ngoi ǩi u c ܮc nh Nga trong gic m anh. Nga chy trn nhng vn th lng l kia nh chy trn bŒnh hi. Nga b ri anh, ‹ anh tr li l thng qu› nh ngy no, li thi mt mnh gia bn bŠ huyn no. Tnh cm va chm ln, cha n vi tn. Qunh nm ngh lan man mt hi ri mŒt mi ng thi‰p i. ‹ li thy Nga hiŒn ra v du dng th th:

- Nhng ngy va qua, anh bun Nga lm phi khng ?

Ban m thuc vŠ nhng gic m, cn ban ngy thuc vŠ ǩi sng. T khi m Qunh nm bŒnh, cuc sng ca m con Qunh bt u lm vo cnh kh khn. M Qunh ngh bn thuc, Qunh ngh p xe, s tng thi‰u p ‰n. Thm na, sut ngy m thao thc quanh qun bn giܩng m, sc khe Qunh sa st trng thy. Mt my Qunh hc hc, mt trng su, ci mi v hai vnh tai vn to trng cng to hn. Qunh chng bi‰t mnh cn sc chm sc m bao lu na.

Cui cng, theo li khuyn ca ng ch, Qunh thu xe ch m vŠ qu ‹ cc d ph vi Qunh lo lng v trng nom m.

Ngy Qunh i, Ngon v cc a tr hng xm xm xt v bi ngi a tin. C mt vi a khc. Khc to nht l con b nh Qunh cha bp b ngy no.

Nga chng hay bi‰t g vŠ tt c nhng chuyŒn . Nhng ngy va qua, thy Qunh khng ‰n lp, Nga ng Qunh c š trnh mt mnh. Nga ngh l thi Ƕ lnh nht ca mnh c k‰t qu. Qunh hi‹u ra vn Š v anh mun thc hiŒn mt c "ngh h sm" ‹ khi bn rn vn v. Vy cng tt ! Nga nh thm, nhng khng hi‹u sao Nga chng thy nh nhm lm.

Mt hm tnh c gp Lun ngoi ܩng, Nga mi bi‰t nhng g xy ‰n vi Qunh.

Thot u, trng thy Lun i bn kia ܩng, Nga ngonh mt v trong lŠ. N gi v nh khng thy Lun.

Nhng Lun ct gi†ng ku:

- Nga !

B g†i ch danh, Nga nh phi quay li, mt c gi v nghim ngh:

- C g khng ?

Lun pht l v khiu khch trong cu hi trng khng ca "k th xa". N lng l bng qua ܩng, ‰n trܧc mt Nga v hng gi†ng ni:

- Ti mi nh Qunh vŠ.

Nga git tht. N chng hi‹u ti sao Lun li ni vi mnh chuyŒn . Hay l Lun c š nh chng gho g na y. Nga nhn Lun, cnh gic:

- Lun ti nh ai th kΠLun, mc m g ti Nga !

Lun th di. N ni, chng n nhp g ‰n cu ni ca Nga:

- Qunh vŠ qu ri.

Nga thn nhin:

- Ngh h th vŠ qu ch sao !

Lun nhn vai:

- Khng phi l ngh h. M Qunh bŒnh, Qunh a vŠ qu ‹ chm sc.

Nga thng tht:

- M Qunh bŒnh g vy ?

Gi†ng Lun bun thiu:

- Tai bi‰n mch mu no. B liŒt c ngܩi.

Li thng bo ca Lun khi‰n Nga chong vng. Nga bng hong nh li ngܩi n b du dng m mnh gp. Ln no Nga ti chi, m Qunh cng mi cho niŠm n. Nga khng th‹ no qun ܮc gi†ng ni u y‰m v i mt lp lnh niŠm vui trn gng mt khc kh kia. Vy m by gi cn bŒnh ngt ngho ri xung trn s phn m Qunh. B s chng bao gi i li ܮc na. B s chng cn c dp lng l i nu ch ‹ mi Nga n nh ln u Nga gh.

Nga ngm ngi hi:

- Sao Lun bi‰t ܮc nhng chuyŒn ny ?

- Lun ‰n nh Qunh chi, nghe ch Qunh ni. Ch Qunh trng nh gim.

Nga ngc nhin:

- ng ch no, sao Nga khng bi‰t ?

Lun tc lܫi:

- ng ch p xe ba gc m hng ngy Qunh vn i theo p ph .

Nga i t bt ng ny ‰n bt ng khc:

- Qunh dp xe ba gc hi no ?

Lun chng bun giu gi‰m na. N chp miŒng, ni:

- Qunh p xe c na nm nay ri. Qunh phi lm thm ‹ ph vi m.

Nga ng ngc:

- Sao Qunh ni vi Nga l Qunh lm thm nghŠ ng sch ?

Lun chp mt:

- Lm g c chuyŒn ng sch ! Qunh pha vi Nga thi !

Ni xong, Lun liŠn k‹ cho Nga ln gp g tnh c gia Lun v Qunh hm trܧc. Cu chuyŒn khi‰n Nga t ti c lng. V by gi Nga mi hi‹u ti sao trong sut thi gian di Lun khng ch†c ph Qunh na, thm ch gn y thnh thong Lun cn gh nh Qunh chi.

Cu chuyŒn Lun k‹ lm Nga thn th. Ha ra, Nga chng bng Lun. Nga chi vi Qunh lu m chng bi‰t mt t g vŠ hon cnh ca anh. Nga chng thng cm anh, ch mi gin hn v trch c. Ha ra nhng cun sch anh ng cho Nga, cho Hnh l nhng cun sch m anh phi i thu ngܩi ta lm. Anh ch bi‰t nh†c nhn g lng trn xe ba gc m‡i ngy ‹ t nui sng ly mnh, chng nh b†n Nga quanh nm thanh thn.

Lng y day dt, Nga nhn Lun, bng khung hi:

- Mai mt Qunh c tr ln na khng ?

- ChuyŒn th khng ai bi‰t. Ngay ch Qunh cng chng bi‰t.

Ni xong, Lun cho Nga ri cm ci b i.

Nga nhn theo Lun, n‡i cm tc ngy no d bi‰n khi lng Nga.

VŠ ti nh, va gp Ngon, Nga nt liŠn:

- M anh Qunh b bŒnh, sao em chng bo cho ch hay ?

Thy ch trch, Ngon rt c:

- Anh Qunh dn em khng ܮc ni vi ch.

Nga nh "qun" cho Ngon mt trn ra tr nhng nghe n ni vy, Nga nh th di im lng. Nga hi‹u tm trng Qunh. Nga y anh vo ci v c c Ƕc m anh mun t b, by gi cn trch mc lm chi !

Nga hi Ngon, gi†ng du li:

- Anh Qunh vŠ qu lc no ?

- Hn mܩi ngy nay ri ! - Ngon p ng ni thm - nh c gi cho ch ci ny n !

- Ci g vy ? Sao by gi my mi chu a ? - Nga git mnh hi, gi†ng nn nao.

- nh dn ‹ nh i lu lu ri hy a ch !

Va ni Ngon va chy v trong nh.

Lt sau, Ngon chy ra, tay cm mt cun sch kh to, ng ba da, m ch vng cn thn, tay kia cm mt chm hoa tim tm. Nga run run n ly cun sch. Cun "NghŒ thut cm hoa". Ha ra trܧc khi ri b thnh ph, Qunh vn cha qun "nghŠ ng sch" khn kh ca anh. Anh cng khng qun li ha vi Nga hm no. Hm , Nga "xo" Qunh chi. Qunh li tܪng Nga ang h†c cm hoa tht. Ti Qunh gh ! Nhng thi, Nga s gi cun sch ny ‹ lm k› niŒm.

ang mn m cun sch, Nga b‡ng git ny ngܩi khi nhn thy hng ch nh xu m dܧi gc ba: "M‰n tng Nga - Khi". Li Š tng khi‰n Nga sng s, d cܩi d khc. Nga c gng ‹ lm cho Qunh tin iŠu , by gi Qunh tin ri, Nga li cm thy kh tm lm sao !

‹ qun i n‡i m nh kh chu , Nga lc lc chm hoa giy trn tay, hi Ngon:

- Em bi‰t hoa g y khng ?

- y l hoa thch tho.

Tn ca loi hoa khi‰n Nga nh ti bi ht quen quen: "Ta ngt i mt cm hoa thch tho, em nh cho ma thu ch‰t ri...". Nga chng bi‰t hoa thch tho tܮng trng cho iŠu g m sao bi ht nghe bun thiu. Sc nh ti cun sch Qunh tng, Nga t m lt ra xem.

Ÿ trang mܩi tm, Nga tm thy phn ni vŠ š ngh ca cc loi hoa. Trong , ngܩi ta ni hoa thch tho tܮng trng cho s lu luy‰n lc chia tay...

Nh vy, hn l Qunh mun ni vi Nga l d xa Nga, d Nga c i x vi Qunh nh th‰ no chng na, lc no Qunh cng nh ti Nga, lc no cng nh. Cn lc ny, ni xa xi, Qunh u c bi‰t rng gia Nga v Qunh, khng phi ch c mt mnh Qunh bi‰t nh...

Nga ngn ng nhn ra sn nng. D†c theo hng ro cnh cng, hoa mo g, hoa vn th† v h† hng nh cc ang a gin vi nhau. Trong sch ni hoa thch tho cng thuc h† nh cc, vy m Ǣng trܧc sn chng c a thch tho no. Nht nh mnh s trng trܧc cng mt bi thch tho ! - Nga dn mnh nh vy.

Ngy hm sau, Khi ti chi ng vo lc Nga ang dng lܫi lam co hng ch "M‰n tng Nga - Khi" trn cun sch Qunh gi li.

Chng bi‰t Khi c nhn thy hnh Ƕng ca Nga khng !

Thnh Ph H Ch Minh 1990
Nguyn Nht nh

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 1