Chu*o*ng 4: Tha(`ng Qu?y Nho?
Make your own free website on Tripod.com

Chng 4: Thng Qy Nh

Sau s kiŒn tai c , c Nga ln Qunh khng ai dm nhn mt ai. C hai Šu ngܮng ngng, xu h.

Trܧc y, gia hai ngܩi, ch c Qunh l ch‰t nht. By gi c Nga cng rt r. Chnh n cng t Ƕng ngi xch vŠ pha Hnh. Xch tht st. ‰n n‡i Hnh phi ln ti‰ng:

- Nga ngi x ra cht i ! Nga ngi st rt, ng ci ch lm sao Hnh vi‰t !

Nghe Hnh ni vy, Nga bn ln ngi li ra. Nhng n ch ngi li ra mt cht xu thi. Ch ‹ mt con ki‰n b qua.

Sut mt tun "lnh lng" nh vy, Nga thy bun lm sao. N chng thm gin Lun na. Lun th chng ni lm g, ci qu› s y ! By gi, Nga ch tc Qunh. Cng ngh cng tc. Con trai g m kh kho gia thanh nin bch nht ‹ ngܩi ta gn ci "ui" to t b m khng bi‰t. Li cn b la ln ng trn bng, phi c bui ci hng ch qui c kia ra trܧc ... bn dn thin h, tht chng ging ai.

H c ngh ‰n chuyŒn , Nga li tc, li bun v li np st vo ngܩi Hnh. Ch c Lun l vui. Thy Nga v Qunh khng dm nhn mt nhau, n khoi tr ra mt. N ngh sn mt s cu Ƕc a ‹ chm ch†c Nga v Qunh, nhng thy c hai nhn nhc u hng, n cha c dp no ‹ "x" ra.

Khi l ngܩi th hai "th li" trong chuyŒn ny. Khi "‹ š" Nga ngay t khi Nga mi vŠ. Chng hi‹u sao c m‡i ln nhn Nga, bt gp nh mt long lanh ca Nga, Khi b‡ng thy lng mnh man mc nh va c mt ln gi thi qua.

i vi Khi, Nga khng ging nh nhng bn gi khc trong lp. Nga Ǣm thm hn v kn o hn. Mc d vo h†c lu, Nga t tham gia vo cc tr chi n o v tinh nghch ca cc bn. Nga thܩng ngi lng l cui lp, nhn ngm v ngh ngi vn v nh ang ngi gia mt ng c mnh mng v tnh lng. Ln no nhn trm Nga, Khi cng Šu bt gp hnh nh m mng .

Ngay c cch xng h, Nga cng khc cc bn. Nga ku Khi bng "anh" ch khng ku tn hoc "my my tao tao" nh l thng Lun. Cch xng h y khi‰n Khi ngh ngi nhiŠu. D nhin, mt phn do Khi ln tui hn Nga, nhng phn khc Khi nhn thy trong cch xng h ca Nga mt tm hn b bng, hn nhin v c cht g rt r b ng.

Nhng khng phi ch c Khi ܮc Nga ku bng "anh". Thng qu› nh cng ܮc hܪng "ǥc n" . a s bn b trong lp Šu g†i Qunh l "thng qu›", th‰ m thng qu› li ܮc Nga ku bng ti‰ng "anh" tru m‰n, ngang vi Khi, bo Khi khng tc sao ܮc ! Cng tc hn na l khi ln trܧc gh chi nh Nga, h Khi ni ng ‰n Qunh ti‰ng no, lp tc Nga bnh Qunh chm chp. ‰n n‡i rt cuc Khi nh phi rt lui m chng ni vi Nga ܮc cu no ra hn.

Sau ln , Khi khng gh thm Nga na, d hai nh k‰ bn nhau. Gp Nga ngoi ܩng, Khi cng ch hi thm qua qut, ri thi. Ni chung l anh ngi, mc d anh khng hi‹u anh ngi iŠu g. K‹ c khi Lun ch†c gho Nga v Qunh, Khi ra tay can thiŒp v bt gp nh mt cm kch ca Nga. Nhng ngay c ln , Khi cng chng bi‰t phi ni g vi Nga ngoi tia nhn bng khung su thm. S c mt ca Qunh bn cnh Nga lun lun lm Khi bi ri v do d.

Nhng by gi th m†i chuyŒn thay ǰi. Sau s kiŒn "ci ui", Nga v Qunh xem ra c v xa lnh nhau. Thng Lun qu› qui kia ha ra cng c lc ܮc viŒc ! Khi thm nh v anh quy‰t nh s sang chi nh Nga. Lu B i cu Khng Minh ba ln cn cha nn, l no mnh mi ti nh Nga c mt ln vi v rt lui !

Ngh sao lm vy, sng ch nht tun , Khi gng mnh bܧc sang nh Nga. Anh c i nhng bܧc chn mnh m nhng khi ng trܧc cng nh Nga, tri tim anh b‡ng p ln tng pho.

Ngܩi ra m cng l thng Ngon, em Nga. Ngon mܩi hai tui, nm nay h†c lp by. N nhn Khi bng nh mt t m:

- Anh l anh Khi phi khng ?

Khi ngc nhin:

- Sao em bi‰t ?

Khi hi m bng sܧng rn. Anh chc mm l nh Nga thܩng nhc ‰n mnh. Nhng thng Ngon lm Khi ct hng. N p, gi†ng thn nhin:

- Anh k‰ bn ai m khng bi‰t !

Ngon l mt thng nhc lu lnh. Khng Ǯi Khi ln ti‰ng, n bp chp hi trܧc:

- Anh tm ch Nga phi khng ?

Cu hi thng thng ca Ngon khi‰n Khi m ra lng tng. Anh gt u, ngܮng nghu:

- . Ch Nga c nh khng em ?

Ngon lc u:

- Ch Nga i ch ri. Ch c ch Ngn nh. Anh vo chi khng ?

Khi tn thi lܫng nan. Vo cng d m khng vo cng kt. Anh cn thn ch†n ngy ch nht, vy m Nga vn c vng nh. Ch vi ba, chn i l chn ! Sao Nga khng ‹ ch Ngn i ch m ginh i chi vy khng bi‰t ! C lm nh l i d hi y ! Trong khi Khi cn ang phn vn cha bi‰t tnh sao, Ngon li ln ti‰ng. N ni, mt c ti hn hn:

- Hay l anh vo nh Ǯi ch Nga i ! Ch cng sp vŠ ri !

Khng cn cch no khc, Khi nh i theo Ngon.

Ch Ngn ngi phng khch. Thy Khi vo, ch cܩi:

- Em tm Nga phi khng ?

Khi nut nܧc b†t:

- D.

- Em ngi chi i ! Nga i lu ri, chc cng sp vŠ ti !

Khi ngi xung gh‰. Trong mt lc, anh loay hoay vi hai bn tay ca mnh. T nhin anh thy chng tha thi lm sao v anh cm thy bi ri khng bi‰t ǥt chng vo u.

Thy Khi lng tng, ch Ngn tm cch bt chuyŒn. Cch n ni ci m ca ch chng my chc gip Khi ly li bnh tnh. Dn d Khi cm thy t nhin hn v trong khi ch Ǯi, anh c th‹ tr chuyŒn vi ch Ngn mt cch thoi mi nh vi mt ngܩi bn ln.

Nhng trong khi tr chuyŒn vi ngܩi bn ln , Khi vn khng qun thnh thong o mt dm ra ca ngng... ngܩi bn nh. Ngܩi bn nh i lu tht lu, lm nh ci ch nm u trn sao Ha y. Khi va chp miŒng va nhp nhm nh ngi trn t ki‰n la.

V st rut ca Khi khi‰n ch Ngn tc cܩi. Nhng ch khng dm cܩi, s Khi xu h. Ch ang nh ln ti‰ng trn an Khi th Nga vŠ ti.

Nga i xm xm vo nh. Ti ca, Nga cht khng li khi tro^ng thy Khi:

- a, anh ti chi h ?

- .

Khi p, mt sng ln.

- Anh ti lu cha ?

- Ti ny gi.

Nga khng bi‰t "ny gi" l bao lu nhng n khng hi. Khng hi‹u sao Nga khng a Khi. Xt cho cng, Khi l mt chng trai kh hon ho. Khi cao ln, p trai, h†c gii. Ÿ lp, Khi l mt h†c sinh tin ti‰n v gng mu. Khi ln hn cc bn cng lp khong hai, ba tui, v vy trng anh chng chc cn hn c Hnh.

Nga bi‰t Khi "‹ š" ‰n mnh, nhng iŠu khng lm Nga vui thch. M‡i ln bt gp nh mt ca Khi, Nga cm thy lng mnh dng ln mt n‡i hi hp xen ln s hi. Nhng lc nh vy, Nga vi v quay mt i ch‡ khc.

Gia Khi v Qunh, Nga cm thy Qunh gn gi thn thuc vi mnh hn. Nga khng bi‰t ti sao mnh li c cm gic . C l Nga tm thy Qunh mt tnh cm kn o nhng chn thnh. Khi lch s nhng ki‹u cch. C phi v vy m mnh khng thoi mi khi chm mt vi anh ta ? i lc Nga t hi nhng ri n chng khng nh ܮc iŠu g.

Ln ny cng vy, gp Khi ngi phng khch, Nga cho hi qua loa vi cu ri xch gi ch i thng xung b‰p ri ngi l lun . Nga bi‰t x s nh vy l khng hay nhng c ngh ‰n cnh phi ngi tr chuyŒn dng dng vi Khi, Nga chng thch th cht no.

Nga ngi lt rau mt lt th Ngon chy xung ku:

- Ch Ngn ku ch ka !

- KΠch ! Tao bn lt rau ! - Nga p nhm nhng.

Ngon li‰c Nga:

- Nhng ch ln ni chuyŒn vi anh Khi ch ? nh Ǯi ch t sng ‰n gi !

Nga cc nh ln u em:

- My ng c lm chuyŒn ! Anh Khi l bn ch Ngn ch u phi bn tao !

Ngon tr mt:

- nh l bn ch ch sao l bn ch Ngn ! nh h†c cng lp vi ch m !

- H†c cng lp vi tao nhng l bn ca ch Ngn. Khng tin, my hi ch Ngn coi !

Thng Ngon chy ln mt lt th ch Ngn i xung. Ch dm Nga lom lom:

- Em lm sao vy ?

Nga mm mi:

- Em chng lm sao c.

Ch Ngn ngn ng mt thong ri hi:

- Em khng a Khi h ?

Nga khng p. Ch Ngn li ni:

- a hay khng a th cng ln ti‰p chuyŒn Khi ch. Khi l bn em m.

- Ch ti‰p dm em i !

Ch Ngn nhn mt:

- Con nh ny ni l ! Bn m ti‰p gim !

Ri ch nm ly cnh tay Nga, gic:


Cc chng , Nga phi bung con dao xung v u‹ oi ng dy i ln nh trn.

Nhng Khi khng cn ngi phng khch. Nga dm Ngon:

- Anh Khi u ri ?

- nh vŠ ri. Ngi mt mnh chn qu, nh vŠ.

Nga trng mt:

- Sao li ngi mt mnh ? C my y na chi !

Ngon chp miŒng:

- Em th n nhm g ! nh mun ni chuyŒn vi ch ka ! Cn em mi ni chuyŒn vi nh c mt cu, nh i vŠ liŠn...

Nga git mnh:

- My ni g vy ?

Ngon kht mi:

- Em r nh chi d‰.

- Tri t ! - Nga bt ku ln - My lm nh nh l bn my khng bng !

- Ch em bi‰t ni chuyŒn g by gi ! - Ngon v u - nh l bn ch ch u phi bn em !

Nga nhanh tay chp ly vnh tai Ngon:

- Bn ai, ni li i ?

Ngon rt c, vi vng p:

- Bn ch Ngn.

Nga cܩi khc khch v bung em ra.

Sau v , ch Ngn "gia" Nga ti bi. Sau khi trch mt thi mt hi, ch k‰t lun:

- Khng c ai bt lch s nh em !

Nga vng vng:

- KΠem.

Ch Nhn nhn mt:

- Em ch bܧng. KŒ sao ܮc m kŒ.

Thy ch Ngn c v gin d‡i, Nga ngi im khng p. T trܧc ‰n nay, Nga t khi ci li ch Ngn. Ch va l ch, va l bn Nga. T khi m mt, ch cn l m. Khi di nh vŠ y, ba thܩng xuyn i cng tc vng, ch Ngn phi chm sc v lo lng cho Nga v Ngon. M‡i ngy sau khi i lm vŠ, ch phi bn rn vi bao nhiu l chuyŒn trong nh. Nga v Ngon gip ǫ ch chng ܮc my t, mc d ba ch em lc no cng xm xt bn nhau.

Nga rt quš ch Ngn. Chng bao gi Nga mun lm tri š ch. M‡i ln thy ch gin, Nga khng dm ni i ni li na cu. Ln ny cng vy, Nga ch dm m c thm trong bng. Nga chng tc ch Ngn, m tc... Khi. T dng dn xc ti nh ngܩi ta chi vy khng bi‰t. Nga bi‰t ch Ngn c thiŒn cm vi Khi. Ch m‰n Khi v Khi t ra l php v hiŠn lnh. Khi li thܩng hay ng š vi ch vŠ nhiŠu vn Š. Ch cng bi‰t Nga khng thch Khi, mc d ch chng r lš do. Nhng theo ch, d thch hay khng, Nga cng khng nn i x vi Khi nh va ri. N c c lm sao y. Ch ni thng vi Nga iŠu . Nga p:

- Ch em bi‰t lm sao !

Ch Ngn nhn vai:

- ng xo ! Em bi‰t, nhng m em chng mun lm thi !

Nga th di:

- Thi, ܮc ri ! Ln sau, Khi qua, em s...

Ch Ngn khng Ǯi Nga ni h‰t cu. Ch nhn ra sn nng, bng khung ni:

- Bi‰t Khi c qua chi na khng. Em lm ki‹u , ma cng chy na l ngܩi !

TruyŒn Khc star Thng Qy Nh star Chng 5